Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Bir süredir öngördüğü düzenlemeleri aktardığımız Torba Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor.
Maliye Bakanlığı, indirim, istisna ve muafiyet nedeniyle gelecek 3 yıllık süreçte toplam 445,3 milyar liralık vergiden vazgeçecek.
Genel Başkanlığını Eyyüp Sabri Gürel Yaptığı, Genel Merkezlerinin Ankara' da Bulunduğu,Mali Müşavir İşveren Sen' in İstanbul Şubesi Kuruldu.
Ağırlıklı olarak kimyasal ürünlerin yer aldığı 178 ürünün vergilendirilmesinde Bakanlar Kurulu karar verecek.
Sn: Nejat Deniz 'Konuşmasından Sonra İl Müftüsü Sn: Osman Artan Tarafından ....
Türkiye’de kredi kartı ve kredi kredi kartı kullanımında her geçtiğimiz yıl artış yaşanırken ilk sekiz aylık dilim içerisinde kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen
MEB tarafından yapılan düzenlemeyle, esnaf olarak çalışanların kalfalık ile ustalık belgelerini alarak meslekleriyle ilgili alanlarda iş yeri açmasına imkan tanınacak.
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubeleri tarafından ...
Adalet, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Milli Savunma Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2016 yılının Aralık ayı ile 2017 yılının Ocak ve Şubat aylarında ödenmesi gereken
Bilindiği gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranlarında ciddi artış düşünülmektedir. 25.11.2016 tarihinde de binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ciddi şekilde artırılmış idi.
Her ay bölgesinde en az bir sosyal etkinlik yapan BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilcisi Lütfiye Kaya ve Temsilci Yardımcısı arkadaşları Bu kez.....
14 Ekim 2017 tarihinde MCS Teknoloji A.Ş. ile beraber düzenlemiş olduğumuz Kahvaltılı toplantıda kahvaltıya geçmeden önce MCS Teknoloji A.Ş. İcra Kurulu Başkanı
Kamu alacaklarının tahsili için, dönem dönem yapılandırılma çıkarılmış olsa da, borçluların taleplerini karşılayamadığı ve halen bir takım problemlerden dolayı borçluların,
Konumuza ilişkin olarak Torba Kanun Tasarısı ile öngörülen ilk değişiklik, tebligat yapılabilecek adresleri belirleyen “bilinen adresler” başlıklı 101. maddede....
2016 yılında asgari ücretin 1.273,50.-TL den 1.647,00.-TL ye artması nedeniyle . . . .
TESMER, Beyoğlu Eski İlçe Temsilcisi ve BMMG Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Yerli' nin Annesini Elim Kaza sonucu hayatını kaybetmiştir.
Finansal Raporlama, Denetim ve Vergi Düzenlemelerinde Yeniden Yapılanma ile Meslekte Teknolojik Gelişmeler Konulu Kongrede " Güncel Vergi Yapılanması ve Sorunlar" Konusunda Bilgilendirmelerde Bulundu.
" Güncel Vergi Yapılanması ve Sorunlar" Konusunda Yapmış Olduğu Bilgilendirme Konuşmasının Tam Metni
BADUDER' in 14 Ekim 2017 Cumartesi, Günü Florya Uludağ Et Lokantasında Düzenlemiş Oluğu Kahvaltılı Etkinlikten Kesitler.....
Bilirkişilik müstakil bir Kanun olarak 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile mevzuatımıza girmiştir.
Ülkemizde uygulanan ekonomik ve mali politikalar sonucu mesleğimiz uygulanabilir olmaktan uzaklaşmaktadır.
Şube Başkanı Altın; Tüm Engellere, Ayırımcılığa ve Dışlanmışlığa Rağmen Doğru Bildiğimiz den Şaşmadık.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için
Ekonomi Bakanlığı'nın 2017 Yılı Eylül ayına Ait dahilde işleme izin belgeleri, yurt içi satış ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, vergi, resim ve harç istisnası belgeleri,
Amerika ile yaşanan vize krizi eğitim sektörünü de olumsuz etkiliyor. ABD’deki eğitim kurumundan kabul belgesi almış, bu hafta vizeye girecek pek çok öğrenci ne yapacağını bilmiyor.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkan Vekili Himmet Karadağ, varlık fonunun sıfır faizli kredi vereceği yönündeki . . . .
İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.
Her yılsonu, yeni yılda uygulanacak vergi artışları açıklanır. Ancak, savunma harcamalarının bütçe açığını daha fazla artırmaması için bu defa yıl sonu beklenmeden . . .
BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, Yeni Bilirkişilik Yönetmeliği'nin değişmesiyle zorunlu hale getirilen ‘Bilirkişilik Temel Eğitimleri’ hakkında yaptığı yazılı açıklamada
Uygulamada satıcılara yapılan ödemeler de, gerek firma çeklerinin düzenlenmesinde gerekse müşteri çeklerinin ciro edilmesinde,
Emekliler işten ayrıldıklarında tazminatlarını alabiliyor. Eğer çalışmaya başlarlarsa bu kez yeni bir tazminat daha hak ediyorlar. Üstelik izin ve mali hakları da aynı oluyor.
Konya SMMM Odası Başkanı Faruk Özselek Açılış Konuşmalarına Şu Sözlerle Başladı.
Geleneksel; Lokal Sezon Açılış Yemeği 7 Ekim 2017 Cumartesi günü Marmara Lokal’de yapıldı.
Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekmektedir.
Bu yıl TMUD tarafından YEDİNCİSİ düzenlenmekte olan “Muhasebe Uzmanlığı Kongresinde” siz değerli Meslektaşlarımızla,
MMMBD Zeytinburnu Şubesi Dernek Üyesi Değerli Arkadaşım SMMM Muharrem Güzel'i Kaybetmenin Üzüntüsü İçindeyiz.
Bilirkişilik Temel Eğitimi Verme İzni, Ücret ve Eğitim Başvurusu. . . . . . Bilirkişilik Temel Eğitimi Verme İzni, Ücret ve Eğitim Başvurusu
Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) kendi yetkisinde olmamasına rağmen KDV beyannamesine eklediği bir . . .
Yeni yasama yılında TBMM Genel Kurulu ilk olarak 'arabuluculuk yasası' olarak da bilinen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nı ele alacak.
Geçtiğimiz hafta Meclise sevk edilen vergi paketi, önemli dış politik gelişmelerin olduğu. . . .
MMMB Derneği Fatih Şebe Başkanı Mehmet Altınordu 2017 - 2018 Eğitim Dönemi Sezon Açılışında Kürsüye Gelerek Konuklara Hitaben Konuşmalarına Şöyle Başladı.
Sermaye ortaklığı niteliğini haiz limited ortaklıkta, karar organı genel kuruldur. Genel kurulda alınan kararlar, . . . .
Bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmelerini teminen, mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan . . . .
Ülkemizdeki bağımsız denetçilere ve denetim kuruluşlarına yönelik kamu gözetimi, kalite güvence, inceleme ve yaptırım sistemleri,
Bilirkişilik müstakil bir Kanun olarak 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile mevzuatımıza girmiştir.


Ekim Ayı Özel Konuğu Yrd. Doç. Dr. Sakin Öner' le Milli Eğitim ve Sorunları Konusu Masaya Yatırılıyor.
Bilirkişilik Temel Eğitim Programı
“Mesleğimizde Kurumsallaşma ve Müşteri Odaklı Hizmet Sunumu” Konulu Seminer 19 Ekim 2017 Perşembe Saat 14.00’de Yapılacaktır.
"Güncel Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- İzaha Davet Uygulaması " Konulu Seminerimize Davetlisiniz