SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak artışını merak ederken; Merkez Bankası’nın son beklenti anketinde zam tahmini yüzde 5.52 çıktı
Terör olayları, hırsızlık ve kapkaç olaylarında sık karşılaşılan sahte plaka dönemi, taklit edilmesinin engelleneceği yeni mühür sistemiyle tarih oluyor.
2018 yılında emekli olacaklara 2017 yılında emekli olana göre daha yüksek aylık bağlanacak. Emekli olacaklar için yılın son ayı en zor dönem diyebiliriz.
Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Kulübü (ADEM) bugün Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü ana kapı girişinde paydaş STK ve Kulüpler ile Kudüs için ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından, finansal raporlama ve muhasebe standartlarına ilişkin bazı tebliğlerde değişiklik yapıldı.
"Zeki Müren ve Günümüz Bestecileri" nin Eserlerinden Oluşan Konserimize Davetlisiniz.
7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 2018 yılı defter tasdik ücretleri Konusunda;
"İzaha Davet - SGK Bildirgesi ve Muhtasar Beyanname Birleşmesinde Uygulama Örneği " Konulu Kahvaltılı Etkinlik Düzenledi.
İş ortaklıkları birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birlikte yapacakları tek bir işe münhasır kurulan adi ortaklık statüsündeki girişimlerdir.
Bilindiği üzere; 01.01.2017 –31.12.2017 tarihleri arasında milli seviyede tüm çalışanlar için aynı olarak uygulanmak üzere yeniden belirlenen asgari ücret brüt tutarları şöyledir:
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin geleceği ile ilgili
6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun 370.maddesi . . .
Son günlerde SGK tarafından işverenlere, çalışanlara yönelik yaptırımlar yasallaşırken Mali Müşavirlerinde sorumlukları artmakta hatta cezalardan müteselsil olmaktadırlar.
Defter-Beyan sistemi ile ilgili 486 sıra nolu VUK Genel Tebliği yayımlanmak üzere resmi gazeteye gönderildi.
Toplantı, Seminer ve Özel Gün Çekimleriniz İtina İle Yapılır
2017 yılının son günlerinde 40 yılımı verdiğim mesleğimi gelecek genç meslek mensuplarımız için bir defa daha irdelemek istedim.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmış olup, bu değişiklikler 5.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek,
2018 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında Açıklama
SGK ve Muhtasar Birleşmesi ve E-Uygulamalar Seminerinin ikincisini Meslek Mensuplarının yoğun ilgisi ve katılımları ile Antalya SMMM Odasında Gerçekleştirildi.
Her gün her yerde ve her alanda adeta normal olan her şeyden uzaklaşıyoruz. Sanki “herkes gider Mersin’e Türkiye gider tersine…
Katma değer vergisi (KDV) uygulamasında bazen şekil özün önüne geçebiliyor. Usul hükümlerine uyulmamış olması, cezalar yanında bazı haklardan yararlanmayı önleyebiliyor.
İstanbul Üniversitesi Kulak Boğaz Burun Ana Bilim Dalı Olarak 12 Yaş Altı İşitme Problemi Olan...
Defter Beyan Sistemi ile Alakalı Olarak Gelir İdaresi Başkanlığı İle Yapılan Görüşmeye İlişkin Açıklama
Birçok önemli konuyu kapsayan düzenlemeler 7061 sayılı TORBA kanunu TBMM’nde 28.11.2017 tarihinde kabul edildi.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi . . . . . . ."Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi " sunum Detayı için tıklayınız
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ilan...
BSMMM Odası İnegöl Temsilcisi Abdullah Kavukçu' yu Ziyaret Ederek, Kavukçu ile Mesleki sorunlar hakkında fikir alış verişinde bulundular.
Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenlerin sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri için primlerin 26 Aralık'a kadar ödenmesi gerektiği uyarısında bulundu.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesi, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğunu, aksi kararlaştırılmadıkça bu sürenin çalışma ....
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. Maddesinde VUK.’nun 220. 221. ve 222. Maddelerinde ve
Öncü Mali Müşavirler Birliği G.O.Paşa Gopark Cafede İzaha Davet Konulu Kahvaltılı Etkinlik Düzenledi.
Titanik Otelde "Muhtasar ve SGK 'nın Birleştirilmesi" ile "İzaha Davet" Konulu Eğitim Semineri Düzenledi.
ANTİKAD (Antalya İş Kadınları Derneği ) ve ASMO ( Antalya Serbest Muhasebeci ve Müşavirler Odası) işbirliği ile birlikte yürütülen proje kapsamında ilk eğitim semineri ANTİKAD üyelerine verildi.
BSMMMO Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu’nca, meslek mensupları ve ailelerinin katılımıyla Hatay-Antakya’ya gezi düzenlendi.
Meslekte Birlik Gaziosmanpaşa ve Sultangazi Temsilciği mensubu mali müşavirler, Sultangazi Dilek Cafe Restaurantta bir araya gelerek
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO), TÜRMOB Genel Saymanı Yeminli Mali Müşavir Emre Kartaloğlu,
SGK Mahkeme Kararı Olmadan 3568 S.K. Göre; Yetki Almış Meslek Mensuplarını Müteselsil Sorumlu Sayıyor......
Bir ulusun dünya üzerindeki sosyal kültürel durumu, gelişmişlik seviyesi o toplumda yaşayan kadınların toplumdaki konumları ile direkt ilgilidir.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Muhtasar Beyanname ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi, ve Güncel Mesleki Gelişmeler Konulu Etkinlik Düzenledi.
Vergi hukukumuzda, çeşitli zamanaşımı düzenlemeleri mevcuttur. Bunlardan, tarh zamanaşımı, düzeltme zamanaşımı ve ceza kesme zamanaşımı süreleri .....
Son yıllarda şirketlere kayyım atandığına dair haberlere sıklıkla rastlamışsınızdır. Uygulamada ve hatta bazı yargı kararlarında “kayyum” denilse de
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı (yüzde 14,47) esas alınarak 21 bin 36 liraya yükseltildi.
"Mesleki ve Demokratik Mücadeleyi Güçlendirmek" Amaçlı, Dostluk ve Dayanışma Yemeğinde Taksim Hill Otelde Bir Araya Geldiler.
2017’de piyasaların finansal sıkıntısı KGK sayesinde atlatıldı. Yılın son günlerinde piyasalarda yaşanan yeni sıkışıklık nedeniyle iş dünyası gözlerini yine KGF’ye çevirdi.
YENİ yılla birlikte devlet, artık kimin ne iş yaptığını bilecek. 1 Ocak 2018’den itibaren çalışanın meslek kodunu bildirmeyene ceza verilmeye başlanacak.
09.08.2016 tarihli 6728 Sayılı Torba Yasanın 16. Maddesi ve 18.02.2017 tarih ve 1 Nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile


19- Anıl YMM ve Bağımsız Denetim Kurulu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Anıl'ı Dönem Sonu İşlemleri (Envanter ve Değerleme) "İnceleme Kriterleri " Konusunda Sunumlarını Tamamlayarak Divandaki Yerini Aldı.
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerince İmzalanması İle İlgili Tebliğ Hakkında Bilgilendirme, Mersis İşlemleri, E-Atso web Hizmetleri ve Üye Aidatlarına İlişkin İşlemler Konulu Seminere Davetlisiniz.
7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 2018 yılı defter tasdik ücretleri Konulu Toplantıya Davetlisiniz.
"İzaha Davet - SGK Bildirgesi ve Muhtasar Beyanname Birleşmesinde Uygulama Örneği " Konulu Kahvaltılı Etkinliğimize Davetlisiniz.
"Şirketlerin Kredilendirme Süreçlerinde Finansal Tabloların Kredi Veren Gözüyle Yorumu ve Mali Analiz" Konulu Seminere Davetlisiniz.