Sayın Dr. Nedim Türkmen & Sayın Doç. Dr. Resul Kurt'la, BloombergHT' den Sayın Barış Esen;
"Balat' ta Söyleşi Kadınlara Dair" Konulu Etkinliğe Davetlisiniz.
23 Ocak 2020 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan yazımızda 7194 sayılı Yasa’yla yapılan düzenlemeler ile binek otomobillerine ilişkin giderler ve
Şubat ayını yakından ilgilendirilen iki yükümlülükten birini (diğer ücretlilere ilişkin yükümlülükleri) önceki yazılarımda irdelemiştim.
12 Şubat tarihli DÜNYA’da tek işverenden alınan ücretlerin vergilendirilmesi ve bu konuda yeni yapılan düzenlemelerden bahsetmiştim.
Demokrasinin vaz geçilmez kurallarından biri seçim sandığının ortaya konulması ve seçmenlerin özgür iradesiyle ...
Yeni getirilen ve çok tartışılan Değerli Konut Vergisi birkaç aydır kamuoyunu meşgul ediyordu.
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Müstahsil makbuzu: Vergi Usul Kanunu’nun 235. Maddesinde şu şekilde açıklanmaktadır: Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak
Yeni ekonomi torba teklifiyle kredi garanti kuruluşlarına sağlanan kaynak 35 milyar liraya çıkarıldı. 39 maddelik yeni ekonomi torba teklif Meclise sunuldu
Dünyada birçok ülkede kişilere, Anayasal haklarının ihlal edilmesi ve bu ihlallere karşı diğer yolların etkisiz ya da sonuçsuz kalmış olması durumunda;
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50’nci maddeleri uyarınca 2020 yılının ilk altı ayında verilecek yurtiçi gündelikleri yeniden tespit edilmiştir.
Bilindiği gibi, 6183 sayılı kanunun md. 79 hükmü gereği üçüncü şahıslar nezdinde ki mal ve alacakların haciz edilebileceğine ilişkin hükümler
Bilindiği gibi, defter ve belgelerin vergi müfettişine ibraz süresi 213 sayılı VUK’nun 257. maddesinde düzenlenmiştir.
Sosyal güvenlik sistemimizde sigortalılık açısından “teklik ilkesi” söz konusu. Yani kişinin aynı anda tek bir statüde sigortalı olması esas.
103 bin konuttan 3 milyar lira gelir hedeflenen Değerli Konut Vergisi'nde geri adım atıldı. Anayasa'ya aykırı vergideki aykırılıklar
Günümüzde miras ile ilgili konularda birçok problem yaşanıyor ki bunlardan bir tanesi de “reddi miras” konusu... Reddi miras, miras bırakanın
Basit usule tabi mükelleflerle defter tutmak zorunda olmayanların muhafaza ve ibraz ödevleri Gelir vergisine tabi ticaret ve sanat erbabı,
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
2018 yılının son aylarında 13 Kasım 2018 günü İktidar Partisi tarafından TBMM’ne “Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik ...
Kamu - özel iş birliği modeliyle yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde alınacak hizmetlerde uygulanacak Katma Değer Vergisi kesinti oranları belli oldu.
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği 2017-2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere....
Asılacaksan İngiliz sicimi ile asıl demişler. Kim demişse Halt etmiş….Neymiş karar alınmış gönderilen beyanname sayısı ortalamanın üstündeymiş....
İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için yetki belgesi alma süresi 31 Ağustos 2020’ye kadar uzatılırken, “al-sat” adı verilen
Mecliste Torba Kanun görüşülürken AK Parti ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri imzası ile verilen önergelerle Değerli Konutlar Vergisi baştan sona değişti, adeta yeniden düzenlendi.
Tartışmalara konu olan Değerli Konut Vergisi’nde yeni düzenlemeyle tek konutu olanlar kapsam dışında tutuldu ve kademeli uygulamaya geçilmesi kararlaştırıldı.
KYK ve vergi borçlarına düzenleme yapılandırma, sicil affı için düzenlemede son durum açıklandı. Düzenleme torba yasa ile gelecek.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği yeniliklerden birisi şirketlerin bağımsız denetimi olup, bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi
Ağustos 2016’da çıkan bir Kanunla vergi idaresine verilmesi gereken muhtasar beyanname ile SGK’ya verilmesi gereken aylık prim . . .
Son zamanlarda gündemi çok işgal etti. İtirazlar oldu. Adaletsiz olduğu; Anayasaya aykırı olduğu yazıldı, çizildi.
Bu yazımda, uygulamada çok duraksamaya düşünülen bir konuyu, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (TKGM) konutlara biçtiği ve
Seminerin açış konuşmasını yapan Oda Başkanımız Emrullah Tayfun ÇAVDAR,
Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması, bürokrasinin azaltılması,
MUH-SGK Uygulamaları hakkında seminer 10.02.2020 tarihinde Konya altı belediyesi NAZIM HİKMET Kültür merkezinde yapıldı.
Fatoş Koçarslan Besteciliğinin 20. Yıl Gecesinde; Sevenleri İle Buluşuyor.
Kadın Muhasebeciler Derneği, 1 Şubat 2020 tarihinde Cumartesi günü saat 9.30 da Bakırköy’de bir etkinlik düzenledi.
Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi ile bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin ödeme süresinin uzatılması.
Bilindiği gibi, Türk vergi sistemi büyük ölçüde vergi mükelleflerinin vergi matrahlarını kendilerinin beyan etmesi esasına dayanır.
Eskiden ‘halka arz seferberlikleri’ yapılırdı. Artık yapılmıyor. Şimdi ‘Türkiye’de piyasa kötü’ vesaire diyenler olacaktır.
Bankacılık Kanunun'da değişiklik içeren teklif Meclis'e sunuldu. Teklifte, banka ücret - komisyonlarında yetkinin TCMB'ye verilmesi,
İşveren tarafından ödenen özel sağlık sigortası primi pek de alışık olmadığımız bir durumdur. Bir şekilde
Derneğimizin 2017-2019 yılı Olağan Genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem dahilinde . . .
Bilindiği gibi, 6183 sayılı AATUHK’nun 102.maddesinde tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, tahsil zamanaşımı,
7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
Gelişen bilgi teknolojileri ile birlikte Başkanlığımızca sunulan hizmetlerin büyük bölümü elektronik ortama taşınmış bulunmaktadır.
İngiltere'de yaşadığım ve zaman zaman çalıştığım ancak belgelendiremediğim, buna rağmen havalimanı giriş çıkışlardan
Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde
2020 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarına yönelik olarak “Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi” hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.
Kralın biri taht odasında otururken, pencereden sesler gelmiş; ''güzel elmalarım vaaaaaar!''
Hiç adetim değildir ama bu defa yazıma bir bilmece ile başlayayım.Vergisi var, beyannamesi yok. Kanunu var, vergiyi alan yok. Bilin bakalım, bu hangi vergi?
Sonu gelmez konularımızdan biri teşvikler: yurtdışı fuarlara, banka kredilerine, az gelişmiş bölgelere, start-up’lara..


1- Yüksek Ticaretliler Genel Başkanı Mustafa Karsavuran 15. Vergi Kongresi Üzerine Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer'in Sorularına Yanıt Verdi.
Tarafından “Günümüz Türkiye Ekonomisi” konusunda bir panel düzenlenmiştir.
"Muhasebede Gündem" Konulu Eğitim Seminerine Davetlisiniz
20 Şubat 2020 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
20. yüzyılın en büyük ressamlarından kabul edilen iki İspanyol sanatçı Dali ve Picasso hem dost hem de rakiptiler.