13- (06.12.2018) - (00087) - TMUD' ği, VIII. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Ekonomi ve Vergi Ekseninde Muhasebe ve Denetime Bakış" Konulu Kongreyi Altınbaş Ünüversitesi Gayrettepe Kampüsünde Gerçekleştirdi.
07 Aralık 2018 Cuma
13- l. OTURUM - Sunumları Yapan YMM Bülent Doğu,"Yeni Hükümet Sisteminde Vergi Düzeni " Konusunda Sunumlarını Yapması İçin Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar' ı (Marmara Üniversitesi) Kürsüye Davet Etti.
59- Divan Başkanı Ziya Disanlı, Meslekte Birlik Grubundan Halil Erdem Gültekin' e Söz Verdi. Halil Erdem Gültekin Nispi Temsille İlgili Görüşlerini Sundu.(SON)