13 Haziran SMMM'ler için neden önemli?
13 Haziran 2019 Perşembe
Samsun SMMMO Onursal Başkanı, Ahmet Hayvalı, 13 Haziran'ı, önemini ve mesleki açıdan beklentilerini yazdı...
13 Haziran SMMM
13 Haziran SMMM'ler için neden önemli?

Samsun SMMMO Onursal Başkanı,  Ahmet Hayvalı, 13 Haziran'ı, önemini ve mesleki açıdan beklentilerini yazdı...

13 Haziran, ülkemiz insanlarının büyük bir bölümü için pek bir şey ifade etmeyen sıradan bir gün olabilir. Ancak, muhasebe meslek mensubu için en önemli gündür.

Dünyanın en eski mesleklerinden olmasına ve ülkemizde de yüzyıllardır icra edilmesine karşın mesleki örgütlenme ve yasal statüye kavuşma talepleri önünde sürekli bir biçimde set oluşturulmuş ve ilk kez 1932 yılında TBMM’ ye sunulan yasa teklifi tamı tamamına belli aralıklarla ve birçok madde üzerinde değişiklikler yapılarak tekrar tekrar sunulmuş ve ne yazık ki bir kısmı hiç gündeme dahi alınmadan ve tamamı arşivlere kaldırılmış ve kadük olmuştur.

Nihayet, bundan tam 30 yıl önce dönemin Başbakan’ı merhum Turgut ÖZAL ve yine dönemin Maliye Bakanı merhum Ekrem PAKDEMİRLİ ‘ nin destekleri ile ve yasal sal statüye kavuşarak mesleki örgütlenme hedeflerine ulaşılması noktasında yılmadan mücadele eden ve işin peşini bırakmayan inanmış idealist meslektaşlarımızın sayesinde uğrunda tamı tamamına 57 yıl beklenen meslek yasamız kabul edilerek 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 3568 sayılı Yasa’nın yayımlanmasında katkı veren emeği geçenlere teşekkür ediyor, vefat etmiş olanlara rahmet diliyor hayırla yadediyorum.

Bugün mesleğimizin yasal statüye kavuşmasının 30 uncu yıldönümü ve süreç içinde meslekteki sorunlarımızın azalmak bir yana giderek yoğunlaşması ve tahammül edilemez boyutlara ulaşmasının sıkıntısı ile yeni bir döneme başlamaktayız.

Beraberinde taşıdığı onlarca noksanına karşılık, kabullenip sahip çıktığımız ve mutlaka bir şekilde düzeltilerek çağdaş bir yapıya kavuşur diye umutla beklediğimiz meslek yasamızda bu anlamda herhangi bir düzenleme ne yazık ki gerçekleşmedi.

Akademik bir mesleğin mensupları olarak bizler;

Yıllarca kurum ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin, devletle kurduğu vergi – finans ilişkilerinde, sistemin başrolünde oynadık. Köprü vazifesi gördük. ,
Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişiminde, özellikle kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasında elimizi taşın altına koyduk ve etkili olduk.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başta olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili tüm kurumlarda idarenin en güçlü “ görülmez eli” olduk. Ekonomik krizlerde “ çözüm ortağı  “ görüldük.
Ve biz gelinen bu noktada Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve siyasi erk’ ten taleplerimiz aman aman gerçekleşemeyecek, yerine getirilemeyecek talepler olmadı asla.  

Neler istiyor ve bekliyoruz?.
 • Angaryalar kaldırılmalıdır.
 • Başta 5/4 olmak üzere anti demokratik maddeler kaldırılmalıdır.
 • TÜRMOB genel kurulunda kabul edilen yönetmelikler bir an önce yayınlanmalıdır.
 • Başta Ba/Bs olmak üzere sadece bilgi amaçlı bildirimlerden alınmakta olan özel usulsüzlük cezaları kaldırılmalıdır.
 • Meslek mensuplarımızın tahsilat ve ödemelerinde büyük bir sorun haline gelen Gelir - KDV yasaları çelişkisi ortadan kaldırılmalıdır. ( GVK madde 67 ile KDV Kanunu 10. Maddesi çelişkisi)
 • Ücret tarifesinin yayınlanma yetkisi meslek örgütüne bırakılmalıdır.
 • Denetim sürecinde; yetki belgeleri ve ruhsat harçları bedelleri kaldırılmalıdır.
 • Denetim yapacak meslek mensupları ayrıca sınava tabi tutulmamalıdır.
 • Meslek mensubunun KDV yükü azaltılmalı ve en azından % 8 ‘ e çekilmelidir. .
 • “Mahsup - iade sorunları”, “ internet vergi dairesi uygulamaları” ve “kod uygulamaları” için vergi daireleri arasında ve vergi dairesinin kendi içinde uygulama birlikteliği sağlanmalıdır.
 • Meslek mensuplarımızın işleri ile ilgili olarak yaptıkları her türlü gider kabul edilebilmelidir.
 • İşte beklentilerimiz, taleplerimiz bunlardan ibaret. Çözümleri o kadar mı zor acaba? Aslında biraz ilgi, biraz anlayış bekliyoruz. Hepsi bu kadar.  Altını çizerek belirtmekte yarar gördüğümüz husus şudur. Bizler mesleğimizi doğru icra etmek ve bunu yaparken de haklarımızın teslim edilmesini talep ediyoruz hepsi budur.
Tüm bu sıkıntılar içinde camiamızın yasal statüye kavuşmasının 30 uncu yıl dönümünü buruk ta olsa kutluyor ve sesimize olumlu yanıt verileceği umudu ile saygılarımı sunuyorum.(Samsun HaberTV)
2020 Yılı Defter Tasdikleri Kırtasiye İnternet ve Bilişim Giderleri Hk.
Verginin Konusu, Tanımlar, Mükellef ve Vergi Sorumlusu, Muafiyet ve İstisnalar
Olurdu, olmazdı; yasalaşırdı, yasalaşmazdı derken 7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7194 sayılı Torba Yasa ile hayatımıza giren
7194 sayılı Torba Kanun’la yapılan düzenleme ile Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç olmak üzere, vergi/ceza ihbarnamesine karşı
Bilindiği üzere kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer almakta olup Kurum olarak kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında . . . .
Sitemiz www.iktisadidayanisma.com web sayfamızda yapılanda teknik çalışma tamamlanmış olup, hizmete açılmıştır.
Şirketlerin borçlarının ortaklar nezdinde etkisi şirket yapılanmalarını da doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda, günümüzde şirket borçlarının kendilerine
31 Ekim 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Yeni Vergi Düzenlemeleri ve Konaklama Vergisi” başlıklı yazımızda açıklanan Kanun teklifi ...
7 Aralık günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Pazar günü GIMEV Merkezi'nde yapılan ve artık geleneksel hale gelen GİMEV’in kahvaltılı sohbet programının konuşmacıları Aksaray Üniversitesi Rektörü
İlkini organize ettiğimiz Marmara Games 2019 spor organizasyonunu, kısa zaman sürecinde olmasına rağmen gayet başarılı olarak tamamladık.
Önce yasalaşan ancak Cumhurbaşkanı tarafından bir maddesi yeniden görüşülmek üzere Meclise geri gönderilen kanun teklifi nihayet 7194 sayılı Kanun olarak yasalaştı.
MMMBD Genel Merkezinin Düzenlemiş Olduğu Nevzat Pamukçu Futbol Turnuvasında Sona Doğru Girerken;
2019 Bireysel ve Takım Sporları Yarış Ödül Töreni Ortaköy Hüsrev Keykuda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezinde Yapılarak
Esnaf ve Ahilik Sandığı için Bağ-Kur’lu esnaftan kesintiler yılbaşında başlayacak. Üç yıl içerisinde dükkânını kapatmak zorunda kalanlar bundan yararlanacak
“Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”
Gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki para, altın, döviz gibi varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi ve kayıt dışı kalan yurtiçi varlıkların beyan edilmesi . . . .