13 Haziran SMMM'ler için neden önemli?
13 Haziran 2019 Perşembe
Samsun SMMMO Onursal Başkanı, Ahmet Hayvalı, 13 Haziran'ı, önemini ve mesleki açıdan beklentilerini yazdı...
13 Haziran SMMM
13 Haziran SMMM'ler için neden önemli?

Samsun SMMMO Onursal Başkanı,  Ahmet Hayvalı, 13 Haziran'ı, önemini ve mesleki açıdan beklentilerini yazdı...

13 Haziran, ülkemiz insanlarının büyük bir bölümü için pek bir şey ifade etmeyen sıradan bir gün olabilir. Ancak, muhasebe meslek mensubu için en önemli gündür.

Dünyanın en eski mesleklerinden olmasına ve ülkemizde de yüzyıllardır icra edilmesine karşın mesleki örgütlenme ve yasal statüye kavuşma talepleri önünde sürekli bir biçimde set oluşturulmuş ve ilk kez 1932 yılında TBMM’ ye sunulan yasa teklifi tamı tamamına belli aralıklarla ve birçok madde üzerinde değişiklikler yapılarak tekrar tekrar sunulmuş ve ne yazık ki bir kısmı hiç gündeme dahi alınmadan ve tamamı arşivlere kaldırılmış ve kadük olmuştur.

Nihayet, bundan tam 30 yıl önce dönemin Başbakan’ı merhum Turgut ÖZAL ve yine dönemin Maliye Bakanı merhum Ekrem PAKDEMİRLİ ‘ nin destekleri ile ve yasal sal statüye kavuşarak mesleki örgütlenme hedeflerine ulaşılması noktasında yılmadan mücadele eden ve işin peşini bırakmayan inanmış idealist meslektaşlarımızın sayesinde uğrunda tamı tamamına 57 yıl beklenen meslek yasamız kabul edilerek 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 3568 sayılı Yasa’nın yayımlanmasında katkı veren emeği geçenlere teşekkür ediyor, vefat etmiş olanlara rahmet diliyor hayırla yadediyorum.

Bugün mesleğimizin yasal statüye kavuşmasının 30 uncu yıldönümü ve süreç içinde meslekteki sorunlarımızın azalmak bir yana giderek yoğunlaşması ve tahammül edilemez boyutlara ulaşmasının sıkıntısı ile yeni bir döneme başlamaktayız.

Beraberinde taşıdığı onlarca noksanına karşılık, kabullenip sahip çıktığımız ve mutlaka bir şekilde düzeltilerek çağdaş bir yapıya kavuşur diye umutla beklediğimiz meslek yasamızda bu anlamda herhangi bir düzenleme ne yazık ki gerçekleşmedi.

Akademik bir mesleğin mensupları olarak bizler;

Yıllarca kurum ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin, devletle kurduğu vergi – finans ilişkilerinde, sistemin başrolünde oynadık. Köprü vazifesi gördük. ,
Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişiminde, özellikle kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasında elimizi taşın altına koyduk ve etkili olduk.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başta olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili tüm kurumlarda idarenin en güçlü “ görülmez eli” olduk. Ekonomik krizlerde “ çözüm ortağı  “ görüldük.
Ve biz gelinen bu noktada Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve siyasi erk’ ten taleplerimiz aman aman gerçekleşemeyecek, yerine getirilemeyecek talepler olmadı asla.  

Neler istiyor ve bekliyoruz?.
 • Angaryalar kaldırılmalıdır.
 • Başta 5/4 olmak üzere anti demokratik maddeler kaldırılmalıdır.
 • TÜRMOB genel kurulunda kabul edilen yönetmelikler bir an önce yayınlanmalıdır.
 • Başta Ba/Bs olmak üzere sadece bilgi amaçlı bildirimlerden alınmakta olan özel usulsüzlük cezaları kaldırılmalıdır.
 • Meslek mensuplarımızın tahsilat ve ödemelerinde büyük bir sorun haline gelen Gelir - KDV yasaları çelişkisi ortadan kaldırılmalıdır. ( GVK madde 67 ile KDV Kanunu 10. Maddesi çelişkisi)
 • Ücret tarifesinin yayınlanma yetkisi meslek örgütüne bırakılmalıdır.
 • Denetim sürecinde; yetki belgeleri ve ruhsat harçları bedelleri kaldırılmalıdır.
 • Denetim yapacak meslek mensupları ayrıca sınava tabi tutulmamalıdır.
 • Meslek mensubunun KDV yükü azaltılmalı ve en azından % 8 ‘ e çekilmelidir. .
 • “Mahsup - iade sorunları”, “ internet vergi dairesi uygulamaları” ve “kod uygulamaları” için vergi daireleri arasında ve vergi dairesinin kendi içinde uygulama birlikteliği sağlanmalıdır.
 • Meslek mensuplarımızın işleri ile ilgili olarak yaptıkları her türlü gider kabul edilebilmelidir.
 • İşte beklentilerimiz, taleplerimiz bunlardan ibaret. Çözümleri o kadar mı zor acaba? Aslında biraz ilgi, biraz anlayış bekliyoruz. Hepsi bu kadar.  Altını çizerek belirtmekte yarar gördüğümüz husus şudur. Bizler mesleğimizi doğru icra etmek ve bunu yaparken de haklarımızın teslim edilmesini talep ediyoruz hepsi budur.
Tüm bu sıkıntılar içinde camiamızın yasal statüye kavuşmasının 30 uncu yıl dönümünü buruk ta olsa kutluyor ve sesimize olumlu yanıt verileceği umudu ile saygılarımı sunuyorum.(Samsun HaberTV)
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı
7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Torba kanun yayımlanmıştır.
Bilindiği gibi, ziraat odaları tarafından kendi üyelerine zirai araç kiralaması halinde bu işlemin kurumlar vergisi yönünden ve KDV yönünden
2012 yılında hayatımıza gönüllülük esasına dayalı olarak giren e-Fatura uygulaması 2014 yılı itibariyle belirli mükellef grupları için zorunlu hale gelmişti.
KYK yurt başvuruları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Yurt başvurusunun dijital ortamdan gerçekleştirileceği bilgisi ilk kez Cumhurbaşkanlığı