17- (06.12.2018) - (00092) - TMUD' ği, VIII. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Ekonomi ve Vergi Ekseninde Muhasebe ve Denetime Bakış" Konulu Kongreyi Altınbaş Ünüversitesi Gayrettepe Kampüsünde Gerçekleştirdi.
07 Aralık 2018 Cuma
17- l. OTURUM - Divan Başkanı YMM Vehbi Karabıyık " Yeni Hükümet Sisteminde Denetimin Katma Değeri" Konusunda Sunumlarını Yapması İçin KMPG - Nesrin Tuncer' i Kürsüye Davet Etti.
1- Prof. Dr. Barış Sipahi - (İşletme Sermayesi Yönetimi)