19- (06.12.2018) - (00094) - TMUD' ği, VIII. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Ekonomi ve Vergi Ekseninde Muhasebe ve Denetime Bakış" Konulu Kongreyi Altınbaş Ünüversitesi Gayrettepe Kampüsünde Gerçekleştirdi.
07 Aralık 2018 Cuma
19- l. OTURUM - Divan Başkanı YMM Vehbi Karabıyık " Yeni Hükümet Sisteminin Ekonomik Yapısı" Konsunda Sunumlarını Yapması İçin Prof. Dr. Kerem Alkin' e (İstanbul Medipol Üniversitesi) Söz Verdi
59- Divan Başkanı Ziya Disanlı, Meslekte Birlik Grubundan Halil Erdem Gültekin' e Söz Verdi. Halil Erdem Gültekin Nispi Temsille İlgili Görüşlerini Sundu.(SON)