2013 Kira Geliri Beyannamesi, 2013 Kira Geliri Vergisi Hesaplaması, Kira Geliri Vergisi 2013
10 Ocak 2013 Perşembe
Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar ve Gelir Vergisi Kanununun
2013 Kira Geliri Beyannamesi, 2013 Kira Geliri Vergisi Hesaplaması, Kira Geliri Vergisi 2013

2013 Kira Geliri Beyannamesi, 2013 Kira Geliri Vergisi Hesaplaması, Kira Geliri Vergisi 2013

2012 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin Beyan Edilmesi

(2013 Yılında Beyan Edilmesi)

Kira Gelirinin Kapsamı
Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde detaylı bir şekilde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler Gayri Menkul Sermaye iradı (Kira Geliri) olarak adlandırılmaktadır.

2013-Kira-Geliri-Beyannamesi.docx

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na 2011 yılında 6111 sayılı Kanun ile eklenen madde ile 31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere ....
Bağımsız denetçilik gibi ayrı bir unvanın, meslek örgütlerine katkı sağlamaktan ziyade;
Cumhuriyet Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen mesleki tanıtım seminerinde, öğrencilere teknolojiyi yakından takip etmeleri ve
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı İsmail Turan, Konya’da düzenlenecek 10. Türkiye Muhasebe Forumu’nun meslekleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2004 ve 2007 yılı karlarından ayrılan ve olağanüstü yedekler . . . .
Ekli listede yer alan malların kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımı
Değerli okurlarımız 20.07.2014 tarihinde “Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilerek usulsüzlük cezası kesilebilir mi?"
Kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanmasında dikkat edilecek konularla ilgili bu üçüncü ve son makalemiz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı,
Bilindiği üzere, işverenlere çalıştırdıkları sigortalılar ile ilgili değişik düzenlemelerle getirilmiş sigorta prim teşvikleri bulunmaktadır.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, 8 Müfettiş Yardımcısı Alınacaktır.
Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezaları bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.
TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları; TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: