22- (06.12.2018) - (00099) - TMUD' ği, VIII. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Ekonomi ve Vergi Ekseninde Muhasebe ve Denetime Bakış" Konulu Kongreyi Altınbaş Ünüversitesi Gayrettepe Kampüsünde Gerçekleştirdi.
07 Aralık 2018 Cuma
22- ll. OTURUMU " Ekonomik Krizlerden Çıkışta Muhasebe ve Denetimin Rolü" konulu Oturumu Yönetmek Üzere İSMMO Başkanı Yücel Akdemir Divanda Yerini Alarak Genel Bilgilendirme Konusunda Konuşmalarını Yaptı.
59- Divan Başkanı Ziya Disanlı, Meslekte Birlik Grubundan Halil Erdem Gültekin' e Söz Verdi. Halil Erdem Gültekin Nispi Temsille İlgili Görüşlerini Sundu.(SON)