23- (06.12.2018) - (00100) - TMUD' ği, VIII. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Ekonomi ve Vergi Ekseninde Muhasebe ve Denetime Bakış" Konulu Kongreyi Altınbaş Ünüversitesi Gayrettepe Kampüsünde Gerçekleştirdi.
07 Aralık 2018 Cuma
23- ll. OTURUM - Oturum Başkanı İSMMO Başkanı Yücel Akdemir - "Konkordatoda Ön Projesi" Konusunda Sunumlarını Yapması İçin Doç. Dr. Hakan Taştan' ı (İstanbul Okan Üniversitesi ve TMUD Y.K.Üyesi) Kürsüye Davet Etti.
59- Divan Başkanı Ziya Disanlı, Meslekte Birlik Grubundan Halil Erdem Gültekin' e Söz Verdi. Halil Erdem Gültekin Nispi Temsille İlgili Görüşlerini Sundu.(SON)