26- (06.12.2018) - (00105) - TMUD' ği, VIII. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Ekonomi ve Vergi Ekseninde Muhasebe ve Denetime Bakış" Konulu Kongreyi Altınbaş Ünüversitesi Gayrettepe Kampüsünde Gerçekleştirdi.
07 Aralık 2018 Cuma
26- lll. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Cemal İbiş (Işık Üniversitesi Rektörü) - " Ekonominin Yükselişinde ve Kalkınmasında Girişimcilik" Konusunu Yönetmek Üzere Divanda Yerini Aldı.
59- Divan Başkanı Ziya Disanlı, Meslekte Birlik Grubundan Halil Erdem Gültekin' e Söz Verdi. Halil Erdem Gültekin Nispi Temsille İlgili Görüşlerini Sundu.(SON)