31- (06.12.2018) - (00111-112) - TMUD' ği, VIII. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Ekonomi ve Vergi Ekseninde Muhasebe ve Denetime Bakış" Konulu Kongreyi Altınbaş Ünüversitesi Gayrettepe Kampüsünde Gerçekleştirdi.
07 Aralık 2018 Cuma
31- lll. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Cemal İbiş (Işık Üniversitesi Rektörü) Başkanlığında Konuklardan Gelen Sorulara Cevap Verildikten Sonra, Hizmetlerinden Dolayı Sayman Erdoğan Büyükmenekşe' ye Teşekkür Plaketi Verildi
59- Divan Başkanı Ziya Disanlı, Meslekte Birlik Grubundan Halil Erdem Gültekin' e Söz Verdi. Halil Erdem Gültekin Nispi Temsille İlgili Görüşlerini Sundu.(SON)