9- (20.04.2019) - (000012-13-14) - İstanbul Meslekte Birlik Grubu; 12.05.2019 Tarihinde Yapılacak Olan İSMMMO Seçimlerinde; Yönetim, Denetim ve Disiplin Kuruluna Aday Olan Adayları Tanıtım Amacıyla "Aday Tanıtım Toplantısı" Düzenledi.
22 Nisan 2019 Pazartesi
9- Sunumları İSMMMO Disiplin Kurulu Üyesi Alim Karataş Selamlama Konuşmalarını Yapması İçin İTO Muhasebe Meslek Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Çakır'ı Daha Sonra TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Öztürk'ü Kürsüye Davet Etti.
59- Divan Başkanı Ziya Disanlı, Meslekte Birlik Grubundan Halil Erdem Gültekin' e Söz Verdi. Halil Erdem Gültekin Nispi Temsille İlgili Görüşlerini Sundu.(SON)