Anayasa Mahkemesinde, Yatırım İndirimindeki %25 lik Sınırın Anayasa ya Aykırı Olduğuna Ve İptaline Karar Verildi.
29 Mart 2012 Perşembe
Uğur BÜYÜKBALKAN
Anayasa Mahkemesi 9 Şubat 2012 tarihli toplantısında; 6009 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 69. maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Anayasa Mahkemesinde, Yatırım İndirimindeki %25’lik Sınırın Anayasa’ya Aykırı Olduğuna Ve İptaline Karar Verildi.

Anayasa Mahkemesi 9 Şubat 2012 tarihli toplantısında; 6009 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 69. maddesinin birinci fıkrasına eklenen "Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25'ini aşamaz."


MEVZUAT TAKİP 2012-18-ANAYASA MAHKEMESİ KARAR İPTALİ.pdf

Açılış Konuşması ; Erol DEMİREL - (İstanbul SMMM Odası Sekreteri), Moderatör; Halim BURSALI - ( İSMMMO Yön. Kur. Üyesi), Eğitmen; Nedim BOZ - (İstanbul TESMER Yön. Kur. Üyesi)
MUH- SGK Birleşmesi Konulu 15 Nolu e- Eğitim
Güncel SGK Uygulamaları Konulu Online Seminer
Güncel Vergi Uygulamaları Konulu "Online Seminer"