Barışalım çağrısı yap parayı al, mükellefi hapse at!
29 Ocak 2019 Salı
Ülkemizde, vergi inceleme oranı yüzde 2'ler seviyesinde olmasına rağmen, neredeyse periyodik çıkartılan ve matrah artırımı içeren düzenlemelerin....
Barışalım çağrısı yap parayı al, mükellefi hapse at!
Barışalım çağrısı yap parayı al, mükellefi hapse at!

Dr. Nedim Türkmen - Sözcü

Ülkemizde, vergi inceleme oranı yüzde 2'ler seviyesinde olmasına rağmen, neredeyse periyodik çıkartılan ve matrah artırımı içeren düzenlemelerin müşterisi hep en yüksek seviyede olmuştur.

2011 yılında çıkartılan 6111 sayılı Kanun'un matrah artırımı hükümlerinden 376.000 kişi yararlanmış Hazine 5 milyar TL, 2016 yılında çıkartılan 6736 Sayılı Kanun'un matrah artırım hükümlerinden ise 764.000 kişi faydalanmış Hazine 16.5 milyar TL gelir elde etmişti. Geçen yıl çıkartılan 7143 Sayılı Kanun'un matrah artırımına ilişkin hükümlerinden kaç mükellefin faydalandığını ve Hazine'nin bu başvurulardan ne kadarlık gelir elde ettiğini ortaya koyan şu ana kadar herhangi bir istatistik yayınlanmadığı için bu konuda sizleri bilgilendiremiyorum. Matrah artıran mükellefler, bir nevi vergi incelemesine alınmama kaskosu yaptırmaktadır.

Mükellefler, 6736 sayılı yasa ile 2011-2015 yılları ile ilgili matrah artırımı yaptılar. Geçen yıl çıkartılan 7143 Sayılı Kanun ile birlikte; 6736 Sayılı Kanun'dan faydalanarak 2011-2015 yılları ile ilgili matrah artırımından yararlanan mükellefler, bu kez 2016 ve 2017 yılları ile ilgili 7143 Sayılı Kanun'un matrah artırımı hükümlerinden faydalandılar. 6736 Sayılı Kanun'un matrah artırımı hükümlerinden hiç faydalanmamış olanlar, 7143 Sayılı Kanun hükümleri kapsamında 2013-2017 yılları ile ilgili matrah artırımlarından faydalandılar. Daha önce 6736 Sayılı Kanun kapsamında; bazı yıllar için matrah artırımı yapan, bazı yıllar için yapmayanlar hem 6736 hem de 7143 sayılı kanunların matrah artırımı hükümlerinden faydalanmış oldular. Kafanız karıştı değil mi? Karışmasın, birazdan konu net bir şekilde anlaşılacak.

MÜKELLEFLERİN BAŞI DÖNDÜ

Her iki kanunun matrah artırımı düzenlemesinde iki temel fark var. 6736 Sayılı Kanun kapsamında matrah artırımı yapmış iseniz; bedeli ödemeseniz de, kimse sizi inceleyemiyor ayrıca Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 367'nci Maddesi kapsamına giren suçlarla ilgili incelemeye alınıp, ceza davasına muhatap olmuyorsunuz.7143 Sayılı Kanun kapsamında matrah artırımı yapmış iseniz; matrah artırım bedelini ödemez iseniz inceleniyorsunuz ayrıca bedeli ödeseniz bile; hakkınızda VUK'un 367'nci Maddesi  kapsamına giren suçlarla ilgili tarhiyat yapılmamakla birlikte, asliye ceza mahkemesinde yargılanıp hapse atılabiliyorsunuz.

Sahte fatura düzenleyeni, terör örgütü üyelerini ve terör örgütü şirketlerinin matrah artırımından faydalanmasını kanun ile engellemiş iken; niçin böyle bir hükme ihtiyaç duyulmuştur?

MATRAH ARTIRSANIZ BİLE; HAPSE GİREBİLECEĞİNİZ SUÇLAR

VUK'un 367'nci Maddesi kapsamında suç duyurusuna konu edilmesi gereken suçlar; 

VUK'un 359. Maddesi'nde tanımlanmış suçlardır. Bu suçları belirlenen ceza hadlerini esas alarak; aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan suçlar:

Hesap ve muhasebe hilesi yapmak, çift defter tutmak, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına sahte hesap açmak, defter, belge ve kayıtları tahrif etmek veya tahrif edilen belgeleri kullanmak, defterler ve belgeleri incelemeye ibraz etmemek, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma.

2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan suçlar:

Maliye Bakanlığı ile anlaşması olan kişilerin basabileceği belgeleri, yetkisi olmadığı halde basmak, yetkisiz basılan bu belgeleri bilerek kullanmak.

3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan suçlar:

Defter ve belgeleri yok etmek, defter sayfalarını değiştirmek veya yok etmek, sahte belge düzenlemek ve kullanmak.

ARTIK KİMSE MATRAH ARTIRIMI YAPMAZ!

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet nedeniyle; ceza mahkemelerinde 2017 yılı sonu itibari ile 19.762 dava açılmıştır. 2017 yılı içinde sonuçlanan davalarda ise; 18.058 kişi mahkum olmuş, 6120 kişi beraat etmiş, 2456 kişi ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş ve diğer kararlar başlığı altında 3741 olmak üzere, 2017 yılında toplam 30.375 adet karar verilmiştir.

Ülkemizdeki mükellef sayıları ve vergi inceleme oranı dikkate alındığında; hem açılan dava sayısı hem de mahkumiyet oranı çok yüksektir.

7143 sayılı Kanun'a son anda eklenen bu hüküm; matrah artırımında bulunanlara verilen “hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılmayacağı” yasal güvencesine ve müessesenin özüne aykırıdır. Vergi müfettişleri, vergi incelemesi yapmadan vergi suçu raporunu nasıl düzenleyeceklerdir?

Mükelleflerin yukarıda saydığım suçları işleyip işlemedikleri ile ilgili istihareye mi yatacaklardır?
Maliye Bakanlığı, hapishanelerin ağzına kadar dolu olduğunu ve bir daha matrah artırımı yaptığında müşteri bulamayacağını dikkate alarak; 7143 sayılı Kanun'un 5'inci Maddesi'ne eklenen (13) numaralı bendi, kanun değişikliği yolu ile kaldırmalıdır.
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı
7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Torba kanun yayımlanmıştır.
Bilindiği gibi, ziraat odaları tarafından kendi üyelerine zirai araç kiralaması halinde bu işlemin kurumlar vergisi yönünden ve KDV yönünden
2012 yılında hayatımıza gönüllülük esasına dayalı olarak giren e-Fatura uygulaması 2014 yılı itibariyle belirli mükellef grupları için zorunlu hale gelmişti.