Demokraik Değişim Grubu İSMMM Odası 2013 Seçimleri İçin Adaylarını Belirledi
07 Mayıs 2013 Salı
25-26 Mayıs 2013 Tarihinde Yapılacak Olan İ.S.M.M.M.O.'Nun 22.Olağan (Seçimli) Genel Kuruluna Yönelik Olarak 04.05.2013 Tarihinde Yapmış Olduğumuz Ön Seçim Sonucu Aşağıda İsimleri Belirtilen
Demokraik Değişim Grubu  İSMMM Odası 2013 Seçimleri İçin Adaylarını Belirledi

                 25-26 Mayıs 2013 Tarihinde Yapılacak Olan İ.S.M.M.M.O.'Nun 22.Olağan (Seçimli) Genel Kuruluna Yönelik Olarak 04.05.2013 Tarihinde Yapmış Olduğumuz Ön Seçim Sonucu Aşağıda İsimleri Belirtilen Arkadaşlarımız Yönetim-Denetleme Ve Disiplin Kurulları Adayları Olarak Seçilmişlerdir.

 

                                                                                                 Demokratik Değişim Grubu

                                                             İstanbul İl Yürütme Kurulu

07-05-2013-demokratikdegisim.docx
5- Muhasebe Mesleğinin Duayenlerinden Sayın Yusuf Mahmutoğlu İle Muhasebe Mesleğinin Geleceği Üzerine Mini Söyleşi Yaptık.(SON)
Nitelikli yabancı iş gücünden de yararlanılmasını öngören Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı'nın 1'inci Bölümü, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Vergi, sigorta primi, gümrük vergileri borçlarını yeniden yapılandıran kanun teklifinin kapsamı genişletildi.
Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile finansal kuruluş olarak faaliyet gösteren;
Geçen yazımda vergi barışını yeniden ihdas etmeyi amaçlayan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi”nin kapsamını genel olarak aktarmıştım.
Biliyorsunuz daha önce İSMMMO Akademi hakkında iki yazı yazmıştım. 2014[1] ve 2015[2] yıllarında yazdığım bu yazılar genelde bir önceki yılların bilanço analiz şeklindeydi.
Her zaman demokrasiden yana olduklarının altını çizdi.
Nihayet Vergi Barışı’nı öngören Kanun Tasarısı hazırlandı ve Meclis’e sunuldu. Ancak bu günkü koşullar içerisinde Tasarıyı Bakanlar Kurulu’ndan öncelikle geçirmek zaman alacağı için.......
Yeni Türk Ticaret Kanunu tüzel kişilerin anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olmalarına olanak tanımıştır.
Maliye Bakanı Ağbal, vergi ve prim yapılandırması için yapacakları düzenlemeye trafik cezalarını da ekleyeceklerini açıkladı.
Varlık barışı yurtiçi varlıkları da kapsıyor. Yapılandırma ile birlikte stok, kasa ve matrah artırma hakkı getiriliyor.
Ülkemiz 15 Temmuz gecesi anayasal düzene yönelik bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştır. İhanet ve delalet içindeki bir cunta milletin malı olan silahları,
Gaziosmanpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Sevgi Ünal’ın tayini ile boşalan müdürlüğe Gaziosmanpaşalı Yakup Özad atandı.
Maliye Bakanlığı, torba yasadan çıkarılan varlık barışı ile daha önce ilan ettiği vergi-prim yapılandırılmasına yönelik düzenlemeleri hızlandırdı.
Vergi ve varlık barışı teklifi verginin peşin ödenmesi halinde kişilerin şimdiye kadar işlemiş ceza ve faizlerinin yaklaşık yüzde 72’sini silecek.
25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler. . .
Ali Şahin Başkanlığında Üst Düzey Temaslarını Sürdüren ASMMMO heyeti Aynı Zamanda MB. Gelir İdarsei Başkanlığını Ziyaret Etti.