Dernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar
03 Ocak 2019 Perşembe
Aynı amaca hizmet etmek için en az yedi kişinin bir araya gelerek 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırlayacakları tüzüğün T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla
Dernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar
Görü-yorum

Dernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar

SMMM Hıdır Daştan

Aynı amaca hizmet etmek için en az yedi kişinin bir araya gelerek 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırlayacakları tüzüğün T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dernekler Masasına müracaatı ve uygunluğunun tasdiki ile dernek kurulmuş olur. Dernekler faaliyetlerini sürdürebilmeleri için üye kaydı yapar ve üyelerden giriş ödentisi ve aylık olarak aidat alırlar. Ayrıca gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar ve derneğin düzenleyeceği gezi, eğlence, gece ve organizasyonlarından elde ederler. Aidat ve bağışlar, “Alındı Belgesi” ile veya bankalar aracılığı ile tahsil edilir. 

Demokrasinin yaşam bulmasında ve işlemesinde önemli rolü olan dernekleri kuruluşundan itibaren çok önemli sorumluluklar beklemektedir. Süresinde verilmeyen varsa Muhtasar beyanname ve Yıllık Beyanname gibi beyanname ve bildirimlerde maddi cezaların yanı sıra süresinde yerine getirilmeyen işlemler için de 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kapanma ve yöneticilerinin ilgili Mahkemeye sevki söz konusudur. Ayrıca, üyelik müracaatı yapanların müracaatlarını zamanında değerlendirmeyen ve konuyu karar ile imza altına almayan ya da üyelik dilekçesine rağmen üye kaydı gerçekleştirilmeyen, kaydı yaptığı halde üye kayıt defterine işlenmemesine rağmen para toplayarak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na muhalefet eden Dernek Yönetim Kurulu ve görevini güvenilir bir şekilde yerine getirmeyen Denetim kurulu Üyeleri Türk Ceza Kanununun zimmet suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Bu bakımdan Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kuruluştan itibaren yasal tüm kuralları zamanında ve harfiyen yapması gerekmektedir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. İlk genel kurul 6 ay içerisinde yapılmak zorundadır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Olağan genel kurul, e az 2 en fazla 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Bahsi geçen işlemleri yapmayan yada kaydi olarak yapan, işlemleri imza altın alıp tutanak ile tespit etmeyen idareciler hakkında tahkikat yapılıp ilgili mahkemeye sevki söz konusudur.

Aman dikkat! Şimdi bunca hassas işin üzerine Anonim Şirket, Limited Şirket, Komandit Şirket, Kooperatif, gibi profesyonel yapının içerisine “Dernek” ve Vakıfları da dahil ederek 01/01/2019 tarihinden itibaren elektronik yolla yapılan tebligat hizmeti Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) almışlardır. Yönetmelik de belirtilen 1 Ocak-31 Ocak arası 1 aylık sürede PTT şubelerinden işlemlerin yapılması gerekmektedir. 
14- Rehber Köpekler Derneği Başkanı Konuşmalarını Yaptıktan Sonra, Plaketini, Eski Genel Başkan Hikmet Kabuk'a , Genel Başkan Karsavuran, Twigi Y.K.Başkanı Sinan Öncel'e Masum Türker, İnci Grup Y.K.Bşk. Hikmet Tanrıverdi' ye, Yüksel Çengel Verdikten Sonra 83. Yıldönümü Pastası Kesildi. Aile Fotoğrafı Çektirerek Geceye Son Noktayı Koydular.
Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdiki Yapılacak Defterlerin 31.01.2019 Tarihine Kadar Yapılması Zorunludur.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı: İşbaşı Eğitim Programı katılımcılarına yapılan günlük ödeme miktarı artırıldı.
Bilindiği üzere Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 13.12.2017 tarihinde verdiği bir kararda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 24’üncü maddesinin (c) fıkrasında “kur farkı”
Bilindiği üzere ülkemizde 2019 yılında geçerli olmak üzere asgari ücret brüt 2.558,00 net ise 2.020,00- TL olarak belirlenmiştir.
Değerli meslektaşlarım, lafı hiç uzatmadan konuya girmek istiyorum. Kamu gözetim Kurumu birkaç hafta önce bağımsız denetime tabi işletmelerin,
Bu yıl tüm sınavlarda şimdiye kadar yasak olan ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing, başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğne serbest olacak.
Düzenlemiş Oldukları Kahvaltılı Eğitim de My Roc Cafe&Restaurant'tı Hınca Hınç Doldurdular.
Bilindiği gibi 6183 sayılı yasaya, 7020 sayılı yasa ile eklenen 48/A md. Hükmü ile vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili ve taksitlendirilmesi düzenlenmektedir.
VakıfBank, bireysel kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanması, aksamadaki bireysel ve ticari kredilerin yapılandırılması ile
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme ..
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesiyle birlikte kıdem tazminatında tavan ücret de netleşti.
Vergi Cezaları Yükseldi.....Vergi Cezaları Yükseldi .........Vergi Cezaları Yükseldi ........
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK genel tebliği seri no 449 10 Nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.(
Ülkemiz yeni yıla, geçen yıldan devreden sorunlarla girdi. Bu sorunların 2018 yılından daha fazla şiddetle 2019 yılında devam edeceğini hep birlikte görüyoruz ve yaşıyoruz.
Çalışma ve Aile Bakanı Selçuk, emeklilerin maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini açıkladı.Çalışma ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini duyurdu.
Ekonomide yaşanan sıkıntılı sürecin ardından, kredi kartı borçlarının yapılandırılmasından vergi indirimlerine, istihdamdan KOBİ desteklerine kadar birçok alanda atılan adımlar piyasalara destek oluyor.
2018 yılını kapattık ve hatta 2019 yılının ilk haftasını da geride bıraktık. 2018 yılı bilançoları toparlanma aşamasında iken bu yazı ile önemli bir konuda uyarıda bulunmuş olalım.
İGDAŞ, İstanbul'da kuvvetli lodosun etkili olacağını ve rüzgarın etkisi ile oluşabilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının,