Dernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar
03 Ocak 2019 Perşembe
Aynı amaca hizmet etmek için en az yedi kişinin bir araya gelerek 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırlayacakları tüzüğün T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla
Dernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar
Görü-yorum

Dernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar

SMMM Hıdır Daştan

Aynı amaca hizmet etmek için en az yedi kişinin bir araya gelerek 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırlayacakları tüzüğün T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dernekler Masasına müracaatı ve uygunluğunun tasdiki ile dernek kurulmuş olur. Dernekler faaliyetlerini sürdürebilmeleri için üye kaydı yapar ve üyelerden giriş ödentisi ve aylık olarak aidat alırlar. Ayrıca gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar ve derneğin düzenleyeceği gezi, eğlence, gece ve organizasyonlarından elde ederler. Aidat ve bağışlar, “Alındı Belgesi” ile veya bankalar aracılığı ile tahsil edilir. 

Demokrasinin yaşam bulmasında ve işlemesinde önemli rolü olan dernekleri kuruluşundan itibaren çok önemli sorumluluklar beklemektedir. Süresinde verilmeyen varsa Muhtasar beyanname ve Yıllık Beyanname gibi beyanname ve bildirimlerde maddi cezaların yanı sıra süresinde yerine getirilmeyen işlemler için de 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kapanma ve yöneticilerinin ilgili Mahkemeye sevki söz konusudur. Ayrıca, üyelik müracaatı yapanların müracaatlarını zamanında değerlendirmeyen ve konuyu karar ile imza altına almayan ya da üyelik dilekçesine rağmen üye kaydı gerçekleştirilmeyen, kaydı yaptığı halde üye kayıt defterine işlenmemesine rağmen para toplayarak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na muhalefet eden Dernek Yönetim Kurulu ve görevini güvenilir bir şekilde yerine getirmeyen Denetim kurulu Üyeleri Türk Ceza Kanununun zimmet suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Bu bakımdan Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kuruluştan itibaren yasal tüm kuralları zamanında ve harfiyen yapması gerekmektedir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. İlk genel kurul 6 ay içerisinde yapılmak zorundadır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Olağan genel kurul, e az 2 en fazla 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Bahsi geçen işlemleri yapmayan yada kaydi olarak yapan, işlemleri imza altın alıp tutanak ile tespit etmeyen idareciler hakkında tahkikat yapılıp ilgili mahkemeye sevki söz konusudur.

Aman dikkat! Şimdi bunca hassas işin üzerine Anonim Şirket, Limited Şirket, Komandit Şirket, Kooperatif, gibi profesyonel yapının içerisine “Dernek” ve Vakıfları da dahil ederek 01/01/2019 tarihinden itibaren elektronik yolla yapılan tebligat hizmeti Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) almışlardır. Yönetmelik de belirtilen 1 Ocak-31 Ocak arası 1 aylık sürede PTT şubelerinden işlemlerin yapılması gerekmektedir. 
2- Oturum Başkanı İYMMO Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Toplantı İçin Yerlerini Aldıktan Sonra Sayıştay Başkanı, Sayıştay Hakkında Kısa Bir Açıklama Yaptı.
” Başta Atamız Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…
İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve Yüzde 80’inin Bankaya Bozdurulması..
Dönüşüm veya Yok Olmak…Dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi devriminin inşa edildiği bugünlerde, yapay zekâ, robot kullanımı,
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu; WOW İstanbul Hotels&Convetion Centerde Dayanışma Yemeğinde Bir Araya Geldi.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borçlu çiftçinin tarla-bahçede kullandığı traktörünün haczedilemeyeceğine hükmetti.
2019 yılının Mart ayına girmiş bulunmaktayız. Yılın Mart ayı beyan ayı demek oluyor. Bugünkü yazımızda kira geliri elde edenlerin nasıl vergilendirileceklerini ele alacağız.
Bilindiği gibiTürkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen ve 10 Mart 2018 Tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler nelerdir? Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler,
Varlık Fonu tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının bazı sınırlamalardan muaf tutulmasına karar verildi.
Emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, hanesine aylık bin 305 lira da evde bakım desteği girebilecek
Kızılay Kan Merkezi’nce yürütülen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına mali müşavirler de destek verdi.
Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu Aday Tanıtım Toplantısı 09 Mart 2019 Cumartesi Günü BAOB Yerleşkesi, Oditoryum da Yapıldı.
2018’de elde edilen kira gelirlerinin 1-25 Mart 2019 arasında beyan edilmesi gerekiyor. Kira geliri elde edenler,
Biz yıllardır gol yiyoruz. Yemeye de devam ediyoruz. Hani derler ya tatlı tatlı yemenin acı acı. ... diye tamda öyle bir durumdayız
Ödeme emri, 6183 sayılı kanunun “Amme Alacağının Cebren Tahsili”başlığını taşıyan ikinci kısmında 55.maddede düzenlenmiş olup, kamu alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde