YAZAR
Ferhat Özdemir
SMMM
Ferhat Özdemir
11.02.2018
Değerli meslektaşlarım, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlayarak yazıma başlamak istiyorum.
13.09.2014
I.Bilindiği üzere; Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında (DİİB)* KDV ödenmeden yurtdışından ithal edilen ya da yurtiçinden satın alınan hammaddelerin kullanılarak işlenmesi suretiyle elde edilen
28.05.2013
Vergi idaresinin etkin vergi toplama çalışmaları ve E-Devlet projesinin hızla gelişmesi ve hemen hemen bütün alanlarda elektronik ortamda bigiye erişimin kolaylaşması sonucunda vergi kayıp ve
04.12.2012
Anonimşirketlerde Genel Kurul Toplantıları Ticaret Kanununun 407. Ve müteakip maddelerinde düzenlenmiştir.
11.04.2012
Yazımızın konusu İhraç Kaydıyla yapılan satışlar karşılığında düzenlenen faturaların üzerine 3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerine göre İhraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir.
18.01.2012
Sosyal Güvenlik mevzuatında bir çok konuda köklü değişiklikler yapan “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
26.10.2011
Bu çalışmamızda fiilen çok sık rastlanmayan ve SGK Sigorta Müdürlüklerince yanlış uygulama yapıldığına inandığımız Tarihi Eser Görünümlü Özel Bina İnşaatlarındaki Asgari İşçilik Hesaplamasından bahsedeceğiz.

10- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Oturum Başkanı Prof.Dr. F.N.Can Şımga Muğan (Modav Başkanı) ve Panalistler Yerlerini Aldıktan Sonra Sayın Muğan Kısa Kürsüye Gelerek Bir Konuşma Yaptı.