Fesih yasağı, ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulamalarında 1 aylık süre uzatımı
08 Ağustos 2020 Cumartesi
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.
Fesih yasağı, ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulamalarında 1 aylık süre uzatımı
Fesih yasağı, ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulamalarında 1 aylık süre uzatımı

Berker Bostancı

Cumhurbaşkanının 2810 ve 2811 sayılı kararları yayımlanmış olup, bu kararlarda;

1- Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması

Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. Madde ile İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesinin,17/04/2020 tarihinden 17/08/2020 tarihine kadar 3 ay süreyle (birinci uzatma süresi dahil) işveren tarafından feshedilemeyeceği (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri haller nedeniyle fesih hariç), fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izine ayırabileceği düzenlenmiştir.

2811 sayılı Karar ile söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 ay daha uzatılmış olup, çalışan personellerin iş sözleşmeleri 17/Eylül/2020 tarihine kadarfeshedilemeyecektir.

2- Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması.

Cumhurbaşkanının 2810 sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay daha uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanının 2706 Sayılı Karar ile 30/06/2020 tarihinde sona eren süre ile 31.07.2020 tarihine kadar süre (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,

30/06/2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle,

30/06/2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma uygulaması bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere 1 ay süreyle uzatılmıştı.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi, Cumhurbaşkanının 2810 sayılı Karar ile yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ilk uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay süreyle ikinci kere uzatılmıştır. (Hürses) 

(Resmi Gazete: 31.07.2020 tarihli, 31202 sayılı)


Doğum tarihim 2 Ekim 1971, toplam primim 8.210 gün, sigorta başlangıcım 1 Mayıs 1986 olup, 2 Ekim 2020 tarihinde yaşım dolarak . . . .
Kalifiye eleman istihdam eden, teknolojiyi izlemek ve değişen teknolojiye uyum sağlamak zorunda olan, Ar-Ge faaliyeti yapan
Katma değer Vergisinin (KDV) yüzde 1’e indirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.
Bazı yükümlülüklerde ertelemenin bittiği ve cari dönem vergilerinin çakıştığı ekim ayına günler kala, iş dünyası gözünü Meclis’e çevirdi.
Mersin’de bir mali müşavirin temmuz ayında koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Ağustos’un 5’ine kadar hastanede kalıyor, tedavi ediliyor.
Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda veya belli bir konuda herhangi bir şeyin değerini veya değer düşüklüğünü yahut hasarın maliyetini . .
Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, yeni tip koronavirüs (COVID-19) hakkında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO), zorlu eğitim maratonunu tamamlayarak mesleğe yeni adım atan
Vergi, resim ve harç istisnası belgelerine yönelik iş ve işlemlerin fiziksel ortamda oluşturulmasına ilişkin tanınan 6 aylık süre, 9 aya çıkarıldı.
Mükellef sayısı itibariyle çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor. Taşınmaz sahibi herkes mükellef. Ayrıca geniş muaflıklar içeriyor.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos 2020 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. 2020 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim
Bu gün yeni bir mali yükümlülükten söz edeceğim. 3914 sayılı İmar Kanunu’na 7221 sayılı Kanun’la eklenen ek 8. madde ile ihdas edilen . .
Hazine ve Maliye Bakanlığınca COVID-19 pandemisinin ekonomiye . . .
18 Eylül 2020 Tarihli ve 31248 Sayılı Resmi Gazete’de kar dağıtım kısıtlamasının süresini 3 ay uzatan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun . . .
TÜRMOB’tan yapılan açıklamada, Mustafa Destici’nin Mali Müşavirlerden ve meslek örgütlerinden özür dilemesi istendi.