Finansal Bilgiler ve Finansal Olmayan Bilgilerde Risklerin Sınıflandırılması
13 Ocak 2015 Salı
Arif Aytulun
Mesleğimiz artık, ekonomik verileri işletmelerin sadece yasal kayıtlarına göre oluşan finansal verilere göre değil,
Finansal Bilgiler ve Finansal Olmayan Bilgilerde Risklerin Sınıflandırılması

Mesleğimiz artık, ekonomik verileri işletmelerin sadece yasal kayıtlarına göre oluşan finansal verilere göre değil, finansal olmayan verileride göz önünde bulundurarak raporlama yapmaları doğrultusunda IFAC tarafından başlatılan çalışma doğrultusunda yeni bir boyut kazanacaktır.

Buda mesleğimizin ekonomik olaylara bakış açısını yansıtmaktadır. Denetimlerimizde yazacağımız raporlarda IFAC tarafından taslak olarak görüşülen bu konu önem arz etmektedir.

Denetim yapanlar için ne kadar zor bir olay olduğu tartışılmazdır. Çünkü her bir risk ihtisas konusunu yaratmaktadır.

Tabi ekonomide biliyoruzki işletmeler sektörer olarak finans ve reel sektör ikiye ayrılmaktadır. Gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerde Finans sektörü ekonominin lokomotifidir.

Dolayısı ile bu sektör reel sektörün oluşumunuda yapılandırmaktadır. Bildiğiniz gibi ülkemizde finans sektörü Basel I uygulamasını yapmadan Basel II uygulamasına geçmiştir. Basel II uygulamasında Öz sermayenin Risklere(Kredi+Piyasa+Operasyonel)oranı %8 den aşağı olmaması gerekmektedir.

Dünya ise Basel III 0,5e geçme çalışmaları yapmaktadır. Burada oran % 8 den % 10,5 e çıkmaktadır. Yani Finans sektörü verdiği kredileri dahada sağlamlaştırmak amacındadır. Baselde öz sermaye karşısında 3 tane risk vardır.

Riski tanımlarken Beklenmeyen sonuçlarla karşılaşma olasılığı olarak tanımlanır. Finansal açıdan ise risk, Bir getirinin geleceğin alternatif durumlarına bağlı olması ve bu durumlardan en az birinin negatif yada pozitif bir getiriyle sonuçlanması durumudur. Finansal açıdan risk,beklenen değer ile gerçekleşen değer arasındaki olumlu yada olumsuz fark olarak ta tanımlanabilir.

Belirsizlik, riskin bir bileşenidir. Finansal piyasalarda “belirsizlik” ve “risk” genelde birbiri ile karıştırılmaktadır.


13-01-2015-risklerin-siniflandirilmasi.docx
59- Divan Başkanı Ziya Disanlı, Meslekte Birlik Grubundan Halil Erdem Gültekin' e Söz Verdi. Halil Erdem Gültekin Nispi Temsille İlgili Görüşlerini Sundu.(SON)
Kulüp Toplantılarınızı Uygun Fiyatlarla Toplantı Odalarımızda Yapabilirsiniz.
Galata Bankerleri ve Tüccarları