Genel Kurulun Ardından
16 Mayıs 2019 Perşembe
İSMMMO’ nun 24.Olağan Genel Kurulunu Başarı İle Bitirdik. Genel Kurulda İSMMMO’ nun Gerek Yönetim Gerekse Diğer Kurullarına Seçilen Meslektaşlarıma Önümüzdeki Dönemde Gerek
Genel Kurulun Ardından

Genel Kurulun Ardından

İSMMMO’ nun  24.Olağan Genel Kurulunu Başarı İle Bitirdik. Genel Kurulda İSMMMO’ nun  Gerek Yönetim Gerekse Diğer Kurullarına Seçilen Meslektaşlarıma Önümüzdeki Dönemde Gerek Grubum Gerek Kendi Adıma Başarılar Dilerim. Onların Başarısı Ya Da Başarısızlığı Hepimizi Özellikle Mesleki Geleceğimizi Etkileyecektir. Umarım 3 Yıl İçin Görev Yapacak Olan Arkadaşlarımız, Grup Kimliklerini Bir Tarafa Bırakıp, Bugüne Kadar Yapılanın Tersine, Odamızın Tüm Kurul ve Komitelerini, Ülkemiz İçinde Temel Sorun Olan Nepotizim İle Değil, Adalet ve Liyakat Esaslarını Dikkate Alarak, Mesleki Gelişmeye Katkı Bulanacak Meslektaşlardan Oluşturmayı Tercih Ederler.

Yine Bu Sürede Danışma Meclisinin Toplanma Ve Çalışma Süreçleri Bir Takvime Bağlanması Öncelikli Konu Olmalıdır. Yönetim Almış Olduğu Tüm Kararları Aylık-Üç Aylık Periodlarla Danışma Meclisinin Gündemine Getirmeli ve Demokrasi ve Katılımcılık Adına, Bu Kararları Değerlendendirmeye Tabi Tutulmasını İstemelidir.

Yönetim Kurulu Adayı Olduğum İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi Olarak Gerek Ülke Gerekse Mesleki Konularda Genel Kurulda Sergilediğimiz Duruş Özellikle Mesleki Gelişim Açısından Oldukça Önemlidir. Meslektaşın Çoğunluğu Tarafından Takdir Gören Bu Duruşumuz Ne Yazık Ki Oy Olarak Gerekli Karşılığı Bulamamıştır. Bizler Eleştiri-Öz Eleştiri Kültüründen Gelen İnsanlarız. Bu Durumu Değerlendiriyor Konu İle İlgili Gerekli Öz Eleştiri Süzgecinden Kendimizi Geçiriyoruz. Umarım Seçimlere Katılan Diğer Gruplarda Başta İktidar Erkleri Olmak Üzere Aynı Değerlendirmeyi Kendi İçlerinde Yapabilirler.

Genel Kurulda Gerek Meslek Gerekse Meslektaş İçin Yapmış Olduğumuz Önerilerin Önemli Kısmı, Meslektaşlarımız Tarafından- Üzülerek Belirtiyorum-  Kendi Grup Önderlerinin İsimleri Görülmediği İçin Reddedilmiştir. Özellikle Anneler Gününde Kadın Meslektaşlarımızı İçin Bir Anneler Günü Hediyesi Olacak Kreş Önerimiz Yine Kadın Meslektaşlarımız Tarafından Reddedilmiştir.

Genel Kurulda Grubum Adına Yapmış Olduğum Konuşmayı Süre Yetersizliği ve Mesleki Militanların Saldırısı Nedeniyle Ne Yazık Ki Tamamlayamadım. Burada Konuşmamın Tamamlayamadığım Kısmının, Mesleki Olarak Özellikle Yönetici Ve Kurul Huzur Haklarının Yüksekliği Konusunda Diğer Meslek Odalarının Durumu İle Karşılaştırmalı Kısmını Sizlere Sunuyorum;

İstanbul Tabip Odası 01.04.2018-31.03.2018 Dönemi Çalışma Raporu Gelir Tablosu;

Genel Yönetim Komisyon ve Kurul Giderleri 95.880,49

Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Temsilciler Kurulu 50.030,32 Tl

Oda Komisyon Giderleri 45.850,17 Tl

İstanbul Barosunun Bünyesinde 33 Adet Komisyon Kurul Ve Merkez Bulunmaktadır. Oldukça Detaylı, Bizim Meslek Odamız Tarafından Ne Yazık Ki Örnek Alınması Gereken Ve YMM Tastikli 01.10.2018—01.10.2018 Tahmini Bütçesine Göre Kurulların Tüm Tahmini Giderleri 885.000 Tl

İstanbul Barosunun İncelenen 01.10.2018—01.10.2018 Tahmini Bütçesinden Yönetim Kurulu Huzur Hakkına Rastlanmamıştır.

Tmmob İnşaat Mühendileri Odası İstanbul Şubesi 2017 Yılı Yönetim Kurulu Oturum Ücretleri 235,06 Tl

Tmmob Elektrik Mühendileri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu ve Diğer Kurullar Oturum Ücreti Almıyor.

Tmmob Bağlı Diğer Birimlerde De Ağırlıklı Olarak Yönetim Kurulu Ve Diğer Kurullar Oturum Ücreti Almıyor.

Sevgili Meslektaşlarımıza Yukarıda Sadece 3 Kurumun Gerekli Bilgilerini Verdim. Meslektaşlarım Tüm Mesleki Odaların Genel Merkezlerini Ve Şubelerini İnceleyerek Benzer Bilgilere Ulaşabilir. Lütfen Odamızın Yöneticilerine Ödediği Huzur Haklarını Yukarıda Belirttiğim Tablolar İle Karşılaştırınız.

Gelin Mesleğimizi Bu Ayıptan Kurtaralım. Kamuoyunda Ne Yazık ki Bizden Çok Daha Etkin Ve Üzülerek Belirtiyorum ki Saygın Odalarda ki Durum Bu. Bu Konuda Vereceğimiz Önergeyi Desteklemenizi Bekliyorum.

Yine Bu Odaların Çoğunda Yardımlaşma Sandığı Mevcuttur. Yine Yardımlaşma Sandığı Konusunda Vereceğimiz Önerge De Sizlerin Desteğini Bekliyorum.

Kreş Önergemiz Bütün Sivil Kuruluşlarına Örnek Olacak Bir Önergedir. Gider Esası Dikkate Alınarak Çalışacak Kreşlerimiz Özellikle Çalışan Kadın Meslektaşlarımız İçin Oldukça Önemlidir. Projede Yaratılacak Katkı Belediyelerin Devreye Girmesi İle Daha da Arttırılabilinir.

Önümüzdeki Süreçte Genel Kurula Katılan-Katılmayan-Katılamayan Tüm Meslektaşlarımızda Genel Kurulda Meslek İçin Yaptıklarımızı Değerlendirmelerini, Oda Faaliyetlerini ve Yönetimin Çalışmalarını Takip Etmelerini, Çalışmalar Yeterli İse Takdir Etmelerini, Yetersiz İse De Bunları Açık Açık Hiç Bir Makamdan Ya Da Kimseden Korkmadan Özgürce Belirtmelerini İstiyorum.

Saygılarımla.

Dr. Erol Çelen

10- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Oturum Başkanı Prof.Dr. F.N.Can Şımga Muğan (Modav Başkanı) ve Panalistler Yerlerini Aldıktan Sonra Sayın Muğan Kısa Kürsüye Gelerek Bir Konuşma Yaptı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Sosyal Politikalar Kurulu'nun yaptığı çalışma tamamlanırsa Meclis'ten yasa çıkması beklenecek.
Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemleri
Meslektaşın Mücbir Sebep Sorunu Çözüldü. Başkanımız Ethem Yüksel Kahveci; .
17.Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu . . . 17.Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
Bu yıl 19.sunu düzenleyeceğimiz geleneksel Anadolu Odaları eğitim seminerimiz. . .
TMMHP : TÜRMOB ve Odalarda mesleğimiz ve meslek mensuplarının geleceğinin kişisel çıkarlara, makam ve ikballere feda edildiği gerçeği artık hepimiz tarafından bilinmektedir.
Ticari yaşamda bir tarafta mal ve hizmet satışı yapanlar, bir tarafta da bu mal ve hizmetleri satın alanlar bulunmakta, . . . . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Vergi yüzsüzleri listeleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl vergi borçluları gizlenirken, çaycılar yönetim kurulu üyesi olarak gösteriliyor
Dünyanın ilk anayasası olan Magna Carta’dan beri verginin adaletli olması gerektiği yazılmıştır. 1215 yılında imzalanan bu sözleşmeden bu yana , , , ,
Doktorları icradan satıyorlar…Cizre İcra Dairesi “taşınır mal” ibaresiyle açık artırma ilanı verdi.“Aşağıdaki cins ve miktardaki mallar satışa çıkarılmıştır” denildi.Satışın “adalet sarayı” önünde yapılacağı duyuruldu.
Diyarbakırlı anneler PKK tarafından çeşitli yöntemlerle dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP önünde eylem yapıyorlar.
Bir oda başkanı, bir TÜRMOB başkanı düşünün ki, hukuksuz olduğu halde sizden Nisbi aidat almaya, mahkemenin kararını yok saymaya çalışıyor...
Tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.
Emeklilik çalışanların en büyük hayali. Fakat bazen iş ortamındaki zorluklar, amirlerin olumsuz tutumları, iş arkadaşları gibi sebeplerle çalışmak işkence haline gelebilir.
Seni evlatlıktan reddederim. Mirasımdan mahrum bırakırım. Çok bilinen bir Yeşilçam repliği. Ancak, gerçek hayat filmler gibi olmuyor!..
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK hükümlerine göre, vergi incelemelerinde uyulacak ilkelerle ilgili yönetmelik ..