İç Cepheyi Bölen Her Girişim Yanlıştır !
07 Temmuz 2020 Salı
Ülkemiz bir yandan Corona salgınına karşı mücadelesini sürdürürken diğer taraftan ABD emperyalizmine karşı Doğu Akdeniz’de, . . .
İç Cepheyi Bölen Her Girişim Yanlıştır !
                       İç Cepheyi Bölen Her Girişim Yanlıştır !


Ülkemiz bir yandan Corona salgınına karşı mücadelesini sürdürürken diğer taraftan  ABD emperyalizmine karşı Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Suriye’de, Irak’ta vatan bütünlüğümüzü korumak ve haklarımıza sahip çıkmak için savaşıyor. Toplamda Vatan Savaşı veriyoruz!

Vatan Savaşı koşulların da ülkemizin gündemine sokulan ÇOKLU BARO,KIDEM TAZMİNATI vb. tartışmaları son derece yanlıştır. Kamuoyunda dolaşan ve 27 maddeden oluşan bir taslaktan bahsedilmektedir. Bu taslak metin Avukatlık Kanununda yapılacak değişiklikle özellikle büyük illerde birden fazla Baro kurulmasına imkan sağlamaktadır. Her ne kadar henüz meclise teklif olarak sunulmasa da siyasi iktidarın çoklu baro denilen böyle bir yapılanmayı istediği anlaşılmaktadır. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Çoklu Baro sistemine karşı olduğunu açıklamış ve getirilmesi düşünen bu sisteme cepheden karşı çıkmıştır. Sayın Feyzioğlu’na katılıyoruz.

Çoklu Baro  önerisi turuncu devrimler tezgahladığı bilinen Soros’un siyasal hayatımıza müdahale amacıyla kurdurduğu TESEV ve FET֒nün projesidir. Bu proje hayata geçerse kurulacak Baro’lar;
  • PKK’nın Barosu,
  • FET֒nün Barosu,
  • Tarikatların Barosu,
Siyasi Partilerin Barosu  olur. Bu tehlikeli sonuçlara meydan vermemek için siyasi iktidarın yapması gereken şey çoklu baro düzenlemesinden vazgeçmektir. Karşı karşıya olduğumuz dış tehditler ve ekonomik zorluklar dikkate alındığında toplumu geren ve iç cepheyi bölen her türlü girişimden uzak durulması hayati önem taşımaktadır.

Bu vesile ile belirtmek isteriz ki; Barolarda ve diğer meslek örgütlerinde yaşanan sorunların çözümünde temel esas bu örgütleri atlayarak,bu örgütlere rağmen tek yanlı tasarruflarda bulunmak değil tam aksine meslek örgütleriyle ortak çalışmalar yapmaktır.

Çoklu Baro tartışmalarında ortaya çıkan çok önemli bir başka yanlış ise TBB başkanı Metin Feyzioğlu’nu kasıtlı bir şekilde “Yandaş” diye yaftalayarak  yıpratma hesabı ile hareket eden İstanbul, Ankara ve İzmir Baro yönetimlerinin tavrıdır. Hem baro mücadelesinde hem de ülke meselelerinde kararlı bir şekilde milli tavır alan, PKK ve FET֒ye karşı  dolambaçlı yollara sapmadan mücadele veren Sayın Feyzioğlu’nu yıpratma planları yapanların 23 nisan 2020 kutlamalarında HDP Eş Genel Başkanı’nı  barolarında ağırlamaları dikkate değerdir.

Meslek örgütlerinde çoklu yapılanmalara karşıyız. Büyük illerde yönetsel ihtiyaçlar için başka çözümler vardır. Tartışılması gereken temsilde adalettir. Temsilde adaletin başlangıç noktası ise Nispi Temsil sistemidir.

                           Saygılarımızla

     TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ( T M B )
                    Yürütme Kurulu adına
Oktay Yeşilyurt                                 Belma Sabuncu
Başkan                                              Sekreter
Açılış Konuşması ; Erol DEMİREL - (İstanbul SMMM Odası Sekreteri), Moderatör; Halim BURSALI - ( İSMMMO Yön. Kur. Üyesi), Eğitmen; Nedim BOZ - (İstanbul TESMER Yön. Kur. Üyesi)
Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamalardan, okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağı, dileyen özel okulların . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 8 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edile
İşyeri kiralarında gerçek kişilerden kiralanan mülkler için yapılan vergi stopaj indirimi yüzde 20’den yüzde 10’a;
Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız
Vergi Usul Kanunu'nun 370. maddesinde düzenlenen “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin idari anlayış,
1 Ekim 2008 giriş, 1 Ekim 2009 çıkış tarihim olan aynı işyerine 2010'da tekrar giriş yaptım ve halen çalışmaktayım.
Vergi uygulamalarında zaman zaman, yapılması gereken bir muhasebe kaydının yapılmamasının veya yanlış yapılmasının, beyannamelerin süresinde
Salgın sürecinde uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı uzatıldı. İşçilerin haklarını korumak için uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Eylül'e kadar devam edecek.
Pandemi ücretsiz izni, koronavirüs salgını döneminde çalışma hayatına ilişkin alınan tedbirler kapsamında ortaya çıkan yeni bir olgu.
Bilindiği gibi ülkeye mal ve hizmet ithalinde gümrük vergisi söz konusudur. Ancak 2011’den bu yana bazen uzun süreli bazen daha
Vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyanname ile her ay SGK ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri,
Bilindiği üzere, 15.04.2008 tarihinde yayımlanan 2008/13459 sayılı BKK ile kambiyo muamelelerinde uygulanan . . .
İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.İstanbul Sözleşmesi maddeleri ile kadına yönelik . . .
Başta futbol olmak üzere çeşitli spor dallarındaki ligler tamamlandı ve yeni sezon öncesi transfer dönemi başladı. . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ'de (Sıra No: 519) yapılan tanımlamadan
Anayasa Mahkemesi Borçtan Dolayı Eve Haciz Konulmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Saydı. 6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile . . . .