İki yeni vergi geliyor
05 Kasım 2019 Salı
Talha Apak
Ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi için beyanname veren mükellef sayısını artırmayı, istisna ve muafiyetleri daraltmayı amaçlayan bazı güncellemeler hedefleniyor. Kanun teklifiyle bazı yeni vergiler gelecek…
İki yeni vergi geliyor

Talha Apak
Yeminli Mali Müşavir (YMM)
talha.apak@paradergi.com.tr

Ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi için beyanname veren mükellef sayısını artırmayı, istisna ve muafiyetleri daraltmayı amaçlayan bazı güncellemeler hedefleniyor. Kanun teklifiyle bazı yeni vergiler gelecek…

TBMM’YE sunulan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” teklifiyle başta dijital vergileme olmak üzere birçok konuda yeni düzenlemelere geçen hafta Para Dergisi’ndeki köşemde yer vermiştim. Bu hafta, Meclis’te kabul görmesi halinde aynı teklifte yer alan iki önemli vergi olarak karşımıza çıkacak “konaklama vergisi” ve “değerli konut vergisi”ni değerlendireceğim.

KONAKLAMA VERGİSİ

Bu vergi, bazı Avrupa ülkelerinde de uygulandığı görülen şehir vergisi (city tax) ya da turizm (tourism tax) vergisinden yapısı itibariyle farklılıklar gösteriyor. Dünyadaki örneklerinden yola çıkılarak getirilecek olan konaklama vergisi, yerli ve yabancı ayırımı yapılmaksızın, bazı istisnaları (kamu kurumu eğitim konaklama tesisleri, öğrenci yurt ve pansiyonları, diplomatik istisna) hariç tüm konaklamalarda (otel, motel, tatil köyü, apart, pansiyon, misafirhane) 31.12.2020 tarihine kadar yüzde 1, daha sonra yüzde 2 oranında alınacak bir gider vergisidir.

Bu oranlar TBMM’deki Komisyon görüşmeleri sırasında nispi orandan maktu orana geçilmesi şeklinde değiştirilerek otel yıldızlarına göre, kişi başına geceleme hizmetinde 5 yıldızlı tesis için 18 TL, 4 yıldızlı tesis için 12 TL, 3 yıldızlı tesis için 9 TL, 1 ve 2 iki yıldızlı tesisler içinse 6 TL olarak belirlendi. Geceleme hizmeti olmadan konaklama vergisi doğmaz. Verginin matrahı, gecelemeyle birlikte sunulan her türlü yeme, içme, eğlence, havuz, termal vb. hizmetler için alınan bedellerden oluşmakta. Bu matrah içinde KDV yoktur. Müşteriden tahsil edilmek üzere, faturada ayrıca gösterilerek KDV matrahına dahil edilmez. Hesaplanan vergi, aylık olarak ertesi ayın 26’ncı günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan veya işletmenin bulunduğu yerdeki vergi dairesine beyan edilerek aynı sürede ödenmesi gerekiyor.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Değeri 5 milyon TL’nin üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar bundan böyle değerli konut vergisine tabi tutulacak.  İlgili kanun teklifinde getirilen yeni düzenlemeye göre, bina emlak vergi değerinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek asgari bina değeri öngörülüyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaz değerleri kendi sitesinde ilan etmesi ve mükellefe de tebliğ etmesi gerekiyor. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde herhangi bir itiraz gelmezse değer kesinleşmiş oluyor.

Tapu idaresi tarafından belirlenen bir değer yoksa emlak vergi değeri dikkate alınacak. Değeri 5 milyon TL’nin üzerinde olan konutlarda artan oranlı olarak beyana dayalı bir vergileme öngörülüyor. Teklifte çok net olmamakla beraber, bize göre hangi değer yüksekse o değerin vergiye tabi tutulması gerekiyor. Buna göre, değeri 5-7.5 milyon TL arasında olanlar binde 3, değeri 7.5-10 milyon TL arası olanlar binde 6, değeri 10 milyon TL’yi aşanlar ise binde 10 (yüzde 1) oranında vergiye tabi olacaktır.

Paylı mülkiyette taşınmazın toplam değeri dikkate alınıyor, kişiler hisseleri oranında sorumlu tutuluyor. Yani, her hissedarın ayrı ayrı beyanda bulunması gerekiyor. İstisna sınırı olan 5 milyon TL’yi aşan değerler üzerinden hesaplanan verginin, yıllık olarak ertesi yılın şubat ayının 20’nci gününe kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine beyan edilip, Şubat ve Ağustos ayları olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız iki önemli yeni vergi dışında, kanun teklifi başka birçok konuda vergi düzenlemesi içeriyor. Bunların başında, gayrimenkullerin satış/devir işlemlerinde şimdiye kadar uygulamada başvurulan asgari emlak değeri yerine bundan böyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek asgari taşınmaz değerinin esas alınması, diğer bir ifadeyle gerçek bedel üzerinden satış/beyan değerlerine ulaşılması amaçlanıyor.

Bazı tartışmaları da beraberinde getiren bu kanun teklifinin TBMM’den nasıl geçeceği, ne tür ilave veya çıkartmanın yapılacağı önümüzdeki günler de görülecek. Bu vergilerden elde edilecek 

Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Dikkat ! . . . Bugün Üç Canlı Yayın Yapılacaktır. Bursa SMMM Odası, İstanbul SMMM Odası ve Kayseri SMMM Odası Tarafından Canlı Yayınlar Yapılacaktır.
"Nisan Ayı Bordro Uygulamaları " Konusunda Bugün Saat:15:00 Canlı Yayın Yapılacaktır.
" 2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Özellikli Hususlar Konusunda" Canlı Yayın Yapacaktır
Soru ve Cevaplarla Instagram Söyleşileri 04.05.2020 Saat: 14:00 Canlı Yayınlanacaktır.