İstanbul SMMM Odasının 24. Olağan Genel Kurul Sonucu Yönetim, Denetim ve Disiplin Kuruluna Hangi Gruptan Kimler Girdi.
17 Mayıs 2019 Cuma
İstanbul SMMM Odasının 24. Olağan Genel Kurul Sonucu Yönetim, Denetim ve Disiplin Kuruluna Hangi Gruptan Kimler Girdi.

İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyeliğine

ÇDM Gurubundan;

 1. Yücel Akdemir - Beykoz
 2. Gülgün Öztürk - Şişli
 3. Erol Demirel - Beyoğlu
 4. A. Haydar Tunç - Ümraniye
 5. Halim Bursalı - Fatih
Meslekte Birlik Grubundan;
 1. Ethem Yüksel Kahveci
 2. Hakan Ustabaş
 3. Murat Demirtaş
BMM Grubundan;
 1. Turgay Kanarya
-----------------------------------------------------------

İstanbul SMMM Odası Denetim Kurulu Üyeliğine

ÇDM Gurubundan;
 1. Yılmaz Bolgün - Beşiktaş
 2. Fatma Ölmez   - Üsküdar

Meslekte Birlik Grubundan;
 1. Serdar Çağlayan
--------------------------------------------------------

İstanbul SMMM Odası Disiplin  Kurulu Üyeliğine

ÇDM Gurubundan;

 1. Mithat Erdoğan Ataşehir
 2. Asuman Oymak Çam Kartal
 3. Metin Gökdağ


Meslekte Birlik Gurubundan;
 1. Ayşe Betül Ayaz
BMM dan Gurubundan;
 1. Taner Yüceur
Kurullara Girmeyi Başardılar.

TÜRMOB Üst Kurula Delege Gönderecek Gruplar;

ÇDMG           :  292
MBG              :  152
BMMG            :   81
İKMH             :   15
Öncü MMG     :   18
TMB              :     2
M.Değişim H  :     6
Değişim MMG :     5          
Bağımsız        :    1  (Erkan Erayabakan) - (TÜRMOB Delegesi)
Bağımsız        :     1  (Kadir Bozkurt)      - (TÜRMOB Delegesi)

NOT: Mazbataların alınmasından sonra yapılacak görev taksimatı sizlerin bilgisine ayrıca sunulacaktır. 

Seçilen meslek mensuplarına İktisadi Dayanışma ailesi olarak başarılar dileriz.

10- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Oturum Başkanı Prof.Dr. F.N.Can Şımga Muğan (Modav Başkanı) ve Panalistler Yerlerini Aldıktan Sonra Sayın Muğan Kısa Kürsüye Gelerek Bir Konuşma Yaptı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Sosyal Politikalar Kurulu'nun yaptığı çalışma tamamlanırsa Meclis'ten yasa çıkması beklenecek.
Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemleri
Meslektaşın Mücbir Sebep Sorunu Çözüldü. Başkanımız Ethem Yüksel Kahveci; .
17.Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu . . . 17.Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
Bu yıl 19.sunu düzenleyeceğimiz geleneksel Anadolu Odaları eğitim seminerimiz. . .
TMMHP : TÜRMOB ve Odalarda mesleğimiz ve meslek mensuplarının geleceğinin kişisel çıkarlara, makam ve ikballere feda edildiği gerçeği artık hepimiz tarafından bilinmektedir.
Ticari yaşamda bir tarafta mal ve hizmet satışı yapanlar, bir tarafta da bu mal ve hizmetleri satın alanlar bulunmakta, . . . . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Vergi yüzsüzleri listeleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl vergi borçluları gizlenirken, çaycılar yönetim kurulu üyesi olarak gösteriliyor
Dünyanın ilk anayasası olan Magna Carta’dan beri verginin adaletli olması gerektiği yazılmıştır. 1215 yılında imzalanan bu sözleşmeden bu yana , , , ,
Doktorları icradan satıyorlar…Cizre İcra Dairesi “taşınır mal” ibaresiyle açık artırma ilanı verdi.“Aşağıdaki cins ve miktardaki mallar satışa çıkarılmıştır” denildi.Satışın “adalet sarayı” önünde yapılacağı duyuruldu.
Diyarbakırlı anneler PKK tarafından çeşitli yöntemlerle dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP önünde eylem yapıyorlar.
Bir oda başkanı, bir TÜRMOB başkanı düşünün ki, hukuksuz olduğu halde sizden Nisbi aidat almaya, mahkemenin kararını yok saymaya çalışıyor...
Tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.
Emeklilik çalışanların en büyük hayali. Fakat bazen iş ortamındaki zorluklar, amirlerin olumsuz tutumları, iş arkadaşları gibi sebeplerle çalışmak işkence haline gelebilir.
Seni evlatlıktan reddederim. Mirasımdan mahrum bırakırım. Çok bilinen bir Yeşilçam repliği. Ancak, gerçek hayat filmler gibi olmuyor!..
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK hükümlerine göre, vergi incelemelerinde uyulacak ilkelerle ilgili yönetmelik ..