İstanbul SMMM Odasının 24. Olağan Genel Kurulunda BMMG dan Ahmet Demir'in Yapmış Olduğu Konuşma Metni
16 Mayıs 2019 Perşembe
Son 3 yılda odamızın ne yaptığı hakkında bilgisi olan aramızda sadece oda yöneticileri var, bizler yokuz.
İstanbul SMMM Odasının 24. Olağan Genel Kurulunda BMMG dan Ahmet Demir
İstanbul SMMM Odasının 24. Olağan Genel Kurulunda BMMG dan Ahmet Demir'in Yapmış Olduğu Konuşma Metni

Ahmet Demir - SMMM

Sayın Divan, meslektaşlarının meslekten ümidini kestiği sayın oda başkanı, siz değerli meslektaşlarım öncelikle hoş geldiniz. 

Son 3 yılda odamızın ne yaptığı hakkında bilgisi olan aramızda sadece oda yöneticileri var, bizler yokuz. 

Çünkü Biz bir şey yapıldığını görmedik. Şuradan başlamak istiyorum. 2017 Aralık ayında hayatımıza giren 2018 yılında öncelikle biz serbest meslek defterlerinin, 2019 itibari ile tüm işletme defterlerinin kapsama alındığı DBS sistemini bizimle aynı gün öğrendiklerini biliyoruz mesela, Halbuki öylemi ben 4 Ekim 2017 tarihinde sosyal medyadan öğrendim böyle bir şey olacağını fakat oda her ne hikmetse aralık ayına kadar böyle bir şeyin çıkacağını meslektaşlarımıza bildirmediği gibi sürecin içine dâhil olmadığını öğrendik. Hâlbuki bu sistemin sunun Konya Odası'nın 17. Anadolu Odaları Eğitim Semineri ' Antalya'da yapılan 4 günlük eğitimde Gelir İdaresi tarafından sunumu yapılmıştı. Bu sunumu neden biz meslektaşları ile paylaşmadılar diye düşünürken saygı değer oda yönetiminin meslektaşı düşünme davası olmadığından meslektaşı sadece aidat toplama aracı gördüklerinden bir şey yapmadılar. 

2018 yılı mali tablolarını incelediğimde gene belirli bir süre sonra adı denge Tablosu olarak değişecek olan oda bilançomuz gene normların dışında hazırlandığını bilançonun aktifi ve pasifinin olduğunu fakat yine dipnotunun olamadığını, fakat gelir gider tablosuna baktığımda yine dipnot olmamakla beraber bir detay tablosu yapıldığını görmekteyiz. Detay da elde edilen 23.750.000 küsur geliri olan odamızın gelirinin % 85 ini harcadığını görmekteyiz. 

YÖNETİM

1.811.314,48

8,74%

FAALİYET

3.759.078,44

18,14%

PERSONEL

7.810.171,73

37,68%

DIŞARDAN SAĞLANAN

2.583.236,89

12,46%

EĞİTİM

661.967,71

3,19%

ARGE

12.605,87

0,06%

DİĞERLERİ

4.086.677,35

19,72%

TOPLAM

20.725.052,47

100,00%

Giderlerin içinde En dikkat çekici kalem olan personel giderleridir. İsmmmo bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 50-55 Aralığında olduğu varsayımı ile yola çıkarsak Aylık 650847,60.- TL toplam hadi işveren payı olarak 200.000 TL yi çıkalım ortalama bir çalışana net olarak 8.000,00.-TL maaş ödenmektedir. Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu ise toplam 1.811.000 küsur TL aylık olarak ise 150.900 TL huzur hakkı almaktadırlar. Bu rakamım da 15 böldüğümüzde 10.000 TL ye tekabül etmektedir. Hâlbuki personel maaşlarının seçilmiş yöneticilerimizin huzur haklarına niye bu kadar yakın olduğunu çözememekteyiz. 

Meslektaşlarım 5 sene önce 5000.-TL kazanırken bugün aynı parayı kazamamaktadır. Bunu Sebebi mevcut yönetim anlayışıdır. Youtube'da dönen Tahsilât sorunu bizim için küçük şeydir. Bizim asıl sorunumuz nispi temsildir diye yaklaşımdır. 

2020 Yılı Defter Tasdikleri Kırtasiye İnternet ve Bilişim Giderleri Hk.
Verginin Konusu, Tanımlar, Mükellef ve Vergi Sorumlusu, Muafiyet ve İstisnalar
Olurdu, olmazdı; yasalaşırdı, yasalaşmazdı derken 7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7194 sayılı Torba Yasa ile hayatımıza giren
7194 sayılı Torba Kanun’la yapılan düzenleme ile Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç olmak üzere, vergi/ceza ihbarnamesine karşı
Bilindiği üzere kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer almakta olup Kurum olarak kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında . . . .
Sitemiz www.iktisadidayanisma.com web sayfamızda yapılanda teknik çalışma tamamlanmış olup, hizmete açılmıştır.
Şirketlerin borçlarının ortaklar nezdinde etkisi şirket yapılanmalarını da doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda, günümüzde şirket borçlarının kendilerine
31 Ekim 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Yeni Vergi Düzenlemeleri ve Konaklama Vergisi” başlıklı yazımızda açıklanan Kanun teklifi ...
7 Aralık günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Pazar günü GIMEV Merkezi'nde yapılan ve artık geleneksel hale gelen GİMEV’in kahvaltılı sohbet programının konuşmacıları Aksaray Üniversitesi Rektörü
İlkini organize ettiğimiz Marmara Games 2019 spor organizasyonunu, kısa zaman sürecinde olmasına rağmen gayet başarılı olarak tamamladık.
Önce yasalaşan ancak Cumhurbaşkanı tarafından bir maddesi yeniden görüşülmek üzere Meclise geri gönderilen kanun teklifi nihayet 7194 sayılı Kanun olarak yasalaştı.
MMMBD Genel Merkezinin Düzenlemiş Olduğu Nevzat Pamukçu Futbol Turnuvasında Sona Doğru Girerken;
2019 Bireysel ve Takım Sporları Yarış Ödül Töreni Ortaköy Hüsrev Keykuda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezinde Yapılarak
Esnaf ve Ahilik Sandığı için Bağ-Kur’lu esnaftan kesintiler yılbaşında başlayacak. Üç yıl içerisinde dükkânını kapatmak zorunda kalanlar bundan yararlanacak
“Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”
Gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki para, altın, döviz gibi varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi ve kayıt dışı kalan yurtiçi varlıkların beyan edilmesi . . . .