İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasından Basın Duyurusu;
09 Haziran 2016 Perşembe
23. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, 08.06.2016 tarihli ilk toplantısında görev dağılımı yapmışlardır.
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasından Basın Duyurusu;

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasından Basın Duyurusu

    Türkiye Ekonomisi ve Vergi Sistemine yön veren meslek Odalarından,  İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasının 4-5 Haziran 2016 günleri yapılan 23. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, 08.06.2016 tarihli ilk toplantısında görev dağılımı yapmışlardır. 

Buna göre;

Oda Başkanı Vehbi KARABIYIK,

Oda Başkan Yardımcısı Mehmet Nadi ABBASOĞLU,

Oda Sekreteri Sabri TÜMER,

Oda Saymanı Sadrettin DEMİRAY,

Üye Hamdi GEZMİŞ,

Üye Hakkı KOÇAK,

Üye Bayram TURANÇİFTÇİ,  

olarak belirlenmiştir.

Saygı ile duyurulur.

İstanbul Yeminli Müşavirler Odası 
Yönetim Kurulu
 
1- Yüksek Ticaretliler Genel Başkanı Mustafa Karsavuran 15. Vergi Kongresi Üzerine Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer'in Sorularına Yanıt Verdi.
Sayın Dr. Nedim Türkmen & Sayın Doç. Dr. Resul Kurt'la, BloombergHT' den Sayın Barış Esen;
"Balat' ta Söyleşi Kadınlara Dair" Konulu Etkinliğe Davetlisiniz.
23 Ocak 2020 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan yazımızda 7194 sayılı Yasa’yla yapılan düzenlemeler ile binek otomobillerine ilişkin giderler ve
Şubat ayını yakından ilgilendirilen iki yükümlülükten birini (diğer ücretlilere ilişkin yükümlülükleri) önceki yazılarımda irdelemiştim.
12 Şubat tarihli DÜNYA’da tek işverenden alınan ücretlerin vergilendirilmesi ve bu konuda yeni yapılan düzenlemelerden bahsetmiştim.
Demokrasinin vaz geçilmez kurallarından biri seçim sandığının ortaya konulması ve seçmenlerin özgür iradesiyle ...
Yeni getirilen ve çok tartışılan Değerli Konut Vergisi birkaç aydır kamuoyunu meşgul ediyordu.
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Müstahsil makbuzu: Vergi Usul Kanunu’nun 235. Maddesinde şu şekilde açıklanmaktadır: Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak
Yeni ekonomi torba teklifiyle kredi garanti kuruluşlarına sağlanan kaynak 35 milyar liraya çıkarıldı. 39 maddelik yeni ekonomi torba teklif Meclise sunuldu
Dünyada birçok ülkede kişilere, Anayasal haklarının ihlal edilmesi ve bu ihlallere karşı diğer yolların etkisiz ya da sonuçsuz kalmış olması durumunda;
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50’nci maddeleri uyarınca 2020 yılının ilk altı ayında verilecek yurtiçi gündelikleri yeniden tespit edilmiştir.
Bilindiği gibi, 6183 sayılı kanunun md. 79 hükmü gereği üçüncü şahıslar nezdinde ki mal ve alacakların haciz edilebileceğine ilişkin hükümler
Bilindiği gibi, defter ve belgelerin vergi müfettişine ibraz süresi 213 sayılı VUK’nun 257. maddesinde düzenlenmiştir.
Sosyal güvenlik sistemimizde sigortalılık açısından “teklik ilkesi” söz konusu. Yani kişinin aynı anda tek bir statüde sigortalı olması esas.
103 bin konuttan 3 milyar lira gelir hedeflenen Değerli Konut Vergisi'nde geri adım atıldı. Anayasa'ya aykırı vergideki aykırılıklar
Günümüzde miras ile ilgili konularda birçok problem yaşanıyor ki bunlardan bir tanesi de “reddi miras” konusu... Reddi miras, miras bırakanın
Basit usule tabi mükelleflerle defter tutmak zorunda olmayanların muhafaza ve ibraz ödevleri Gelir vergisine tabi ticaret ve sanat erbabı,