Kurumlar Vergisi Beyanı
15 Nisan 2019 Pazartesi
Sermaye Şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler), Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar,
Kurumlar Vergisi Beyanı

KURUMLAR VERGİSİ  BEYANI


Bülent Berki - Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi


KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

•Sermaye Şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler),
• Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar,
•Kooperatifler,
•İktisadi kamu kuruluşları,
•Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler
•İş ortaklıkları
•Döner sermayeli işletmeler
•Yabancı şirketler, kuruluş ve işletmeler,( A.Ş. Limited mahiyetinde)
•Yabancı banka şubeleri
KURUMLAR VERGİSİNDEN   MUAF  KURUM VE KURULUŞLAR 
1.Kamu İdare ve Kuruluşları Tarafından Bilim ve Güzel Sanatları Öğretmek Amacıyla İşletilen Kuruluşlar,
2.Kamu İdare ve Kuruluşları Tarafından insan ve Hayvan Sağlığının Korunması Amacıyla  İşletilen Kuruluşlar,
3.Kamu İdare ve Kuruluştan Tarafından Sosyal Amaçlarla işletilen Kuruluşlar,  Kamu İdare ve Kuruluşları Tarafından Yetkili İdari Makamlann İzni ile Açılan Yerel, Ulusal veya Uluslararası Nitelikteki Sergiler, Fuarlar ve Panayırlar,
4.Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine Ait Kreş ve Konukevleri ile Askeri ve Kışlalardaki Kantinler,
5.Kanunla Kurulan Emekli ve Yardım Sandıklan ile Sosyal Güvenlik Kurumları ,
6.Yaptıktan İş veya Hizmet Karşılığında Resim ve Harç Alan Kamu Kuruluşları,

Devamı için tıklayınız ;2018-kurum beyani.pptx

1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı
7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Torba kanun yayımlanmıştır.
Bilindiği gibi, ziraat odaları tarafından kendi üyelerine zirai araç kiralaması halinde bu işlemin kurumlar vergisi yönünden ve KDV yönünden
2012 yılında hayatımıza gönüllülük esasına dayalı olarak giren e-Fatura uygulaması 2014 yılı itibariyle belirli mükellef grupları için zorunlu hale gelmişti.
KYK yurt başvuruları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Yurt başvurusunun dijital ortamdan gerçekleştirileceği bilgisi ilk kez Cumhurbaşkanlığı