Muhasebe Yetkilisi…………(!)
24 Haziran 2017 Cumartesi
Gürsel Yurtbahar
(Konusunda Zorunlu Hissetilen Bilgilendirme)

Muhasebe Yetkilisi…………(!)

(Konusunda Zorunlu Hissetilen Bilgilendirme)

Gürsel Yurtbahar - SMMM - Antalya


BU BELGE NEDİR…? 

Son günlerde sosyal medyada gereksiz olan tartışmaya ortaya çıktı.

Mesleğimizi etkileyemeyen ama kamu idaresi kapsayan konu, meslektaşlarımız tarafından bilinmediği ortaya çıktı.

Bilinmeyen üzerinden konuşmanın faydası olmayacağını düşünerek, konu ile ilgili bildiklerimi ve yaşadıklarımı paylaşmak istedim.

İşte “ MUHASEBE YETKİLİSİ “ kavramın  bilgisi……………………….

 2003 yılının son ayında kamu maliyesinde muhasebe sistemini değiştirecek olan 5018 sayılı  (10.12.2003 )  kabul edildi. Bu kanun ile MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU olarak bilinen 1927 yılında kabul edilen 1050 sayılı kanunun 76 yıl sonra uygulamadan kalkmasıdır.
 
1050 sayılı kanunun değişmesi gerektiren nedenlerden bir tanesi olan kanun maddesinin bir tanesine örnek olarak bakalım. ;

“    Madde 30 – Muvazenei Umumiye Kanununun metnine aşağıdaki mevat dercolunur:

             A) Masarif tahsisatı yekünu,
             B) Varidat muhammenatı yekünu,
             C) Bütçe açığı varsa ne suretle kapatılacağı,
             D) Bütçe senesine mahsus olan ve o sene varidat ve masarifi ile alakadar bulunan hükümler.

             Muvazenei Umumiye Kanununa  derç olunacak maddeler bu daireye maksurdur. Hükmü bir seneden fazla zamana şamil maddeler bu kanuna dercedilemez.”

Kanun maddesinden ne anlaşıldı…….!

76 yıldır Uygulanan bir kanun uygulamaya  dan kalkması elbette kolay değil.

Yeni bir sistem yeni bir uygulama sisteme girmektedir.

Çözümü ise her zaman olduğu gibi   ; eğitim /eğitim/eğitim…….

         Tüm kamu maliyesinin bu konuda eğitimlerini (KAMU MALİ YÖNETİMİ KONTROL KANUNU, ANALİTİK BÜTÇE VE TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE UYGULAMALARItamamlandıktan sonra 2014 yılında 5018 sayılı kanun tamamen yürürlüğe girdi.

Bu eğitimlerin bir tanesine MESLEK MENSUBU olarak sadece ben de katıldım.

 Eğitim öncesi merak ettiğim bir soruyu Eğitimciye sordum.

“Özel sektörde dokuz senedir kullandığımız  Tek düzen hesap dışında yeni bir  Hesap planımı devreye giriyor……? “

Bu soru ile eğitim boyunca TEKDÜZEN hesap planın işleyesi ve mantığını hoca ile birlikte eğitime gelenlere anlattık.

Dokuz yıldır uygulanan Tekdüzen Muhasebe Uygulaması meslek mensuplarımız tarafından başarı ile uygulanmıştır..

Bu uygulamanın kamu maliyesi olarak kullanılması Muhasebe ilkeleri ve meslek mensupları için çok önemlidir.

Artık muhasebe sistemi olarak özel ve kamu idaresi aynı hesap planını kullanacaktır.

Günümüzde bu uygulamanın faydalarını görmemize rağmen Maliye Bakanlığı ikinci sınıf ve basit usul uygulamaları niçin kaldırmadığı düşünüyorum.

Bu uygulamalar kayıt dışı ekonomiyi desteklediği gibi mükellefler arasında ayrıma neden olmaktadır.

Tek düzen hesap düzeni  ve ticaret kanunun uygulaması yönünde Maliye Bakanlığının ikinci sınıf ve basit usul uygulamalarının en kısa zamanda kaldıracağını umuyorum….(!)

5018 sayılı kanunun 61 maddesi kamu idaresi olarak muhasebe hizmetini, 62 madde ise bu hizmeti yerine getirecek görevlinin yetki/ sorumluğunun sınırlarını belirten muhasebe yetkilisini unvanını getirmiştir.

İlgili kanunun;
“GEÇİCİ MADDE 5.- En geç 31.12.2004 tarihi itibarıyla;

 Maliye Bakanlığı kadrolarında Bütçe Dairesi Başkanı, Muhasebe Müdürü, Gelir Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Vergi Müdürü, Askeri Defterdar, Sayman, Devlet Muhasebe Uzmanı ve Muhasebe Denetmeni olarak görev yapanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kamu idarelerinde Muhasebe Yetkilisi; (Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları ile Muhasebe Denetmen Yardımcıları hariç) bunların yardımcıları ise Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı,

Özel bütçeli idareler, mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının muhasebe birimlerinde, birinci derecede sorumlu olarak çalışmakta olanlar ile daha önce bu görevi en az beş yıl yapmış olanlar, anılan idarelerde Muhasebe Yetkilisi”

Unvanları  / kadroları verildi.

Bu kadroların verilmesinin devamı ile eğitimleri konusunda yetkililerin cevap verecek sorular arasındadır…?

SONUÇ:  MUHASEBE YETKİLİSİ unvanı 5018 kanunda belirtilen muhasebe işlemleri yapan ve kanunda belirtilen şartlara sahip olanlara verilmiştir.

Meslek kanunumuz ve Mesleki örgütümüz ile bağlantımız yoktur.

Saygılarımla.23.06.2017
102- Divan Başkanı Nail Sanlı, Dilek ve Temenniler Bölümünde TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Öztürk'e Söz Verdi.Daha Sonra Denizli SMMMO Bşk. Yrd. Hüseyin Bayramoğlu, Denizli, Kütahya, Uşak, Balıkesir ve Fethiye Odalarının Birlik Payları Üzerine Önerileri Sundu. Daha Sonra Sanlı, Delegelere Teşekkür Ederek Saat 23;30 da Oturumu Kapattı.
Platform Toplantısına Davetlisiniz
"Ülkemizde Yaşanan Ekonomik Krizin Vergi Gelirlerine Etkisi" Konulu Etkinliğe Davetlisiniz
"V.U.K. ve Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Davalarında Özellikli Konular " Konulu Seminere Davetlisiniz
09 Ekim 2019 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.