Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması başlayacak mı?
19 Ağustos 2019 Pazartesi
9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla...
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması başlayacak mı?
VERGİ PORTALI

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması başlayacak mı?

Erkan ÇETİN

9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi yasal alt yapısına kavuşturulmuş oldu.

Neden birleşiyor?

Kanunda bu birleşmenin amacı olarak, vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi, bürokrasinin azaltılması ve kayıt dışılığın önlenmesi sayılıyor.

Kimler kapsamda

Uygulama yalnızca muhtasar beyanname verenleri, yalnızca aylık prim ve hizmet belgesi verenleri ve her ikisini birden veren işveren/mükellefleri kapsıyor.

Bunun dışında SGK uygulamasında Ek-9 sigortalılığı olarak adlandırılan ev hizmetlerinde çalıştıranlar ve kapıcı iş yerleri kapsamda olmayacaklar. Ancak bu iş yerlerinin kapsamda olmaması için kolay işverenlik kapsamında tescil edilmiş olmaları, her ay aylık prim hizmet belgesi vermiyor olmaları gerekir.

Ne zaman yürürlüğe girecek?

Haziran 2017 beyannamelerinden itibaren Kırşehir’de, Ocak 2018 beyannamelerinden itibaren de Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde pilot uygulama devam ediyor. Bu illerde özellikle ilk başlarda yaşanan sorunlar giderek azalmış durumda.

Ülke genelinde ise bundan önce birkaç defa ertelenen uygulama, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup ilk uygulaması ağustos ayı içerisinde temmuz beyannamesi verilirken yapılacak.

Bununla birlikte, biten özel bina inşaatı ve ihaleli iş üstlenen iş yerleriyle sigortalı çalıştırmaya son veren iş yerleri cari dönem içerisinde de beyannamenin sosyal güvenlik yükümlülüklerine ilişkin bildirimlerini yapabilme imkânına sahip olduklarından, bu iş yerleri temmuz ayında bildirge vermek isterlerse yeni beyannameyle vermeleri gerekecek.

Yeni erteleme beklentilerinin oluştuğu, birçok söylentinin konuşulduğu şu dönemde idarenin bir açıklama yaparak konuyu netleştirmesi faydalı olacaktır. Bordro programlarında bazı uyumlaştırmaların yapılması gerektiğinden bu konunun netleşmesi gerekiyor.

Ücret gizliliği bozuluyor mu?

Özel sektörde pek çok firmada ücret gizliliği politikası bulunuyor. Benzer işleri yapan, benzer pozisyonlarda bulunan çalışanlar zaman içinde performanslarına, kişisel gelişimlerine, yetkinliklerine bağlı olarak şirket içinde belirlenmiş kurallara göre farklı ücretlerle çalışabiliyorlar. Bu ücretlerin gizli kalmasına da özel bir önem veriliyor.

Uygulamada, prime esas kazançla birlikte kişisel gelir vergisi matrahı da bildirim alanları arasında yer alıyor. Bu anlamda beyanname hem prime esas kazanç tavanının altında kalanların hem de tavanın üzerinde yüksek ücret alanların ücretlerini içeriyor. Genel iş yeri uygulamalarında ücret bordroları insan kaynakları tarafından hazırlanıp, muhtasara esas veriler toplulaştırılmış şekilde muhasebe-finans birimiyle paylaşılarak muhtasar beyanname verileri sağlanmış oluyor. Yeni beyanname, hem vergi hem de ücrete ilişkin bilgileri içerdiğinden ve e-beyanname şifresiyle yükleneceğinden ücret bilgilerinin gizliliğinin bozulacağına yönelik çekincelerin doğmasına neden oldu.

Bu konuda yaşanan tereddütleri gidermek için gelir idaresi VUK Sirküler taslağı hazırlayarak internet sitesinde yayımladı. Buna göre, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartını taşıyan mükellefler/işverenler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için ayrı bir şifre talebinde bulunabilecekler. Ancak sirkülerde, beyannamenin SGK Bildirimleri sekmesi altındaki verilerle vergiye esas bildirimlerin yapıldığı diğer alanların ayrı girileceği ve yüklenebileceğine yönelik bir düzenleme görülmüyor. Sirküler taslağına göre, tüm beyannamelerin yüklenmesinde kullanılan e-beyanname şifresi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesi şifresinin ayrılması söz konusu. Ancak bordro bilgilerini insan kaynakları hazırlıyorken, muhtasara esas vergi bilgilerini ise muhasebe-finans birimleri hazırlıyor ve yine tek şifreyle yüklenecek ve sorgulanacak olması halinde istenen sonucu doğurmayacaktır. Bu durumda insan kaynakları personelinin beyannamenin tamamını, vergi bildirimlerini de içerecek şekilde, hazırlama ve yükleme yetkinliğini kazanması gerekecek.

Uygulamaya çok az bir zaman kaldı ve mevcut haliyle işverenlerin ücret gizliliğine yönelik tereddütleri giderilemedi. Bu nedenle sirküler taslağının SGK bildirimleri için ayrı, vergiye esas bildirimler için ayrı yükleme ve sorgulamaya imkân verecek şekilde tekrar gözden geçirilmesi ve bu hazırlıkların tamamlanabilmesi için yeni bir ertelemenin biran evvel değerlendirilmesi faydalı olacaktır. (Dünya 10.07.2019)
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Epeydir günlük hukuk sorunların yazmaktan yeni yayınların tanıtımını yapamamış, mali hukuk alanındaki yeni ve önemli yayınları duyuramamıştım.
İthalatçıların ve ihracatçıların önemli kapısı gümrüklü liman sahalarında hizmet ücretleri çoğunlukla döviz olarak ödeniyor.
Tütün mücadeleye başladığımız günlerden beri, Tütün kullanıcılarını UYARDIK VE UYARMAYA DEVAM EDECEĞİZ…
Arabuluculuk Daire Başkanı tarafından ekibiyle birlikte yeni bir arabuluculuk kanunu yazılıyor.
Teklif ile, temel gıda ve temizlik maddeleri ile elektrik, doğalgaz, su ve internet hizmetlerinde KDV'nin %1 oranında uygulanması amaçlanmaktadır.
Pandemi krizi ile tanışmamızdan bugüne küresel ölçekte beş ay, ülkemizde ise üç ayı aşan bir süreyi geçirdik. . . .
Sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz gece 24.00’ten itibaren başladı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak ilimizde
Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte Başkan Erdoğan’ın duyurduğu normalleşme sürecinde yeni kararlar alındı.
Zorlukları Birlikte ve Etik Değerler ile Açaçağız.25-31 Mayıs Etik Haftası Kutlu Olsun..
"Bu Planla Koruma Olmaz" Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak; kentimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasında,
Ülkemizde vergileme, büyük ölçüde vergi mükelleflerinin ödemeleri gereken vergileri kendilerinin hesaplayıp beyan etmesi esasına dayanmaktadır.
Bilindiği üzere, mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerinin Ocak -Şubat -Mart 2020 geçici vergi dönemi bazında e-defter berat dosyası . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı Mükerrer 121’inci maddesinde yapılan . . .
Teklif ile; COVID-19 salgını nedeni ile belediyelerin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmesi için belediyelerin borçlanma limitinin, İller Bankası sermayesinin artırılması ve . . .
7Aralık 2019 tarihli 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi derken
Bu Karantinalı Günlerde de Hizmetimiz 24 Saat Devam Ediyor. Corona Virüs - Covit- 19 Nedeniyle . . . .