ODALAR  
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

İş Bankası Müşterisi Olan ya da Olmak İsteyen TÜRMOB Üyesi Meslek Mensuplarımız için;
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Yaşanılan zorlu süreçte mali müşavirler büyük özveri göstererek sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde bile çalıştı. . . .
Zorlukları Birlikte ve Etik Değerler ile Açaçağız.25-31 Mayıs Etik Haftası Kutlu Olsun..
23/5/2020 tarihli ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulunca . . .
TÜRMOB Tarafından Hazırlanan ; Uzayan Beyanname Verme ve Bildirim Süreleri ile e- Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
Mükelleflerin internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan . . .
5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde . . .
Koranavirüs (COVID-19) bulaşıcı bir hastalıktır, söz konusu pandemiye maruz kalan sigortalılar hakkında iş kazası veya meslek hastalığı hükümleri değil hastalık sigortası hükümleri uygulanacaktır.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılarak Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması hakkında düzenleme yapıldı.
Pandemi sürecinin başladığı günden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığımız bazı vergileri erteleyerek iş dünyasına bir nebze de olsa katkı sunmaya çalışmıştır.
Tüm dünya ekonomileri ve Türkiye ekonomisi Covid-19 virüsünün yaratmış olduğu tahribattan dolayı ekonomik krizle karşı karşıya gelecek
TÜRMOB 2019 - 2022 DÖNEMİ YÖNETİM DENETİM VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
 TÜRMOB 2019 - 2022 Dönemi Yönetim Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri

TÜRMOB 2016 -2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ