Örgüt Var Gücümüz Yok . . . .
15 Ağustos 2019 Perşembe
Türkiye`nin çeşitli illerinde, çeşitli ilçelerinde çalışıyoruz.Farklı görüşlere inanıyor, farklı siyasi partileri destekliyoruz.Ancak hepimizin ortak bir noktası var:
Örgüt Var Gücümüz Yok . . . .
Örgüt Var Gücümüz Yok . . . . 

Emir Es - SMMM 

Türkiye`nin çeşitli illerinde, çeşitli ilçelerinde çalışıyoruz.

Farklı görüşlere inanıyor, farklı siyasi partileri destekliyoruz.

Ancak hepimizin ortak bir noktası var:

Yaşamak için çalışmak ve emeğimizi ve hizmetimizi satmak zorundayız.

İster bürolarda, ister devlet işletmelerinde, ister özel şirketlerde bağımlı çalışan, isterse belediyelerde, kooperatiflerde olsun, hayatımızı yalnızca ücretle kazanıyoruz.

Dertlerimiz aynı, sorunlarımız ortak

Pastanın hergün azaldığı süreçte gelecekle ilgili korkumuz çok ayakta kalma garantimiz yok.

Çünkü işsiz mali müşavirlerimiz var. Kıt kanaat geçinen ayakta kalmakta zorluk çeken meslektaşlarımı var.

Çünkü her sektör hergün herşeye zam yaparak, düşük olan ücretleri daha da aşağıya çekmemizi teklif ediyorlar. Zaten her geçen gün uzayan ertelenen tahsilâtlarla emeğimiz sürekli eritiliyor.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz!

Zamanla yarışıyoruz.

Çünkü her yıl onlarda meslektaş aşırı yorgunluk ve iş yüküne bağlı stresten ölüyor.

Sahte faturadan, sigortasız işçi çalıştırılan işyerlerindeki muteselsil sorumluluk tehlikesi olmadan çalışmak bizim en doğal hakkımızdır.

Yaptığımız işten zevk alıp tadını çıkaramıyor iş yükü ve saçma sapan hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan angaryalar altında eziliyoruz. Asıl yapmamız gererken bilançoları yorumlama iimkanı ve fırsatı bulamıyoruz.

En önemlisi kendimize ve ailemize daha fazla zaman ayırmak, okumak, gezmek, eğlenmek bizim de hakkımız. Biz, sürekli üretim içinde olan bir makina değil, insanız.

Hiç bir sosyal hakkımız yok. Hiç olmazsa ölüm, doğum, hastalık gibi zor halimize çare dahi bulunmamaktadır.

Yıllarca ödediğimiz pirimlerin ve vergilerin karşılığını almak bizim de hakkımız.

Kısacası Biz,

Bütün zenginlikleri ve değerleri üretenler olarak, emek verip alın teri akıtanlar olarak anayasal güvence hakkı istiyoruz.

Hakkımızı kullanılabiliyor muyuz?
Hayır!
Peki Ama Neden?
Çünkü önemli yanlışlar yapıyoruz

Peki yanlışlarımız neler?

Meslek yasamızın bizi koruyacağını sanıyoruz. Yasalar yeterli değil.

Ayrıca, kurum ve kuruluşlar tarafından kolayca çiğneniyoruz.

Sorunlarımızın çözümünü `bizi düşündüğünü` söyleyen oda yöneticilerden ve üst birlikten bekliyoruz.

Ya da tek başımıza hak aramaya kalkıyoruz.
Aynı koşullarda yaşıyor, birlikte üretiyoruz.
Ama haklarımızı tek başımıza elde etmeye çalışıyoruz.
Başaramıyoruz.

Neden?

Çünkü Örgütlü Değiliz

Yöneticilerin dernekleri, sendikaları, birlikleri ve arkasında siyasi partileri var.

Yine bunların bizim kafamızı karıştıran, gerçekleri bizden gizleyen yazılı ve görsel yayın organları var.

Menfaat ve çıkarlarına hizmet eden şak-şakcilari var.
Hem ekonomiye hem de siyasete egemen gizli ve güçlü patronları var.

Patronlar güçlü
Çünkü Onlar Örgütlü...

Bütün zenginlikleri biz üretiyor, Biz Yaratıyoruz.
Ama payımızı alamıyoruz.

Haklarımızı almak ve geliştirmek için güçlü olmamız gerek.

Güçlü olmanın yolu, örgütlü olmaktan geçer.
10- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Oturum Başkanı Prof.Dr. F.N.Can Şımga Muğan (Modav Başkanı) ve Panalistler Yerlerini Aldıktan Sonra Sayın Muğan Kısa Kürsüye Gelerek Bir Konuşma Yaptı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Sosyal Politikalar Kurulu'nun yaptığı çalışma tamamlanırsa Meclis'ten yasa çıkması beklenecek.
Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemleri
Meslektaşın Mücbir Sebep Sorunu Çözüldü. Başkanımız Ethem Yüksel Kahveci; .
17.Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu . . . 17.Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
Bu yıl 19.sunu düzenleyeceğimiz geleneksel Anadolu Odaları eğitim seminerimiz. . .
TMMHP : TÜRMOB ve Odalarda mesleğimiz ve meslek mensuplarının geleceğinin kişisel çıkarlara, makam ve ikballere feda edildiği gerçeği artık hepimiz tarafından bilinmektedir.
Ticari yaşamda bir tarafta mal ve hizmet satışı yapanlar, bir tarafta da bu mal ve hizmetleri satın alanlar bulunmakta, . . . . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Vergi yüzsüzleri listeleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl vergi borçluları gizlenirken, çaycılar yönetim kurulu üyesi olarak gösteriliyor
Dünyanın ilk anayasası olan Magna Carta’dan beri verginin adaletli olması gerektiği yazılmıştır. 1215 yılında imzalanan bu sözleşmeden bu yana , , , ,
Doktorları icradan satıyorlar…Cizre İcra Dairesi “taşınır mal” ibaresiyle açık artırma ilanı verdi.“Aşağıdaki cins ve miktardaki mallar satışa çıkarılmıştır” denildi.Satışın “adalet sarayı” önünde yapılacağı duyuruldu.
Diyarbakırlı anneler PKK tarafından çeşitli yöntemlerle dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP önünde eylem yapıyorlar.
Bir oda başkanı, bir TÜRMOB başkanı düşünün ki, hukuksuz olduğu halde sizden Nisbi aidat almaya, mahkemenin kararını yok saymaya çalışıyor...
Tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.
Emeklilik çalışanların en büyük hayali. Fakat bazen iş ortamındaki zorluklar, amirlerin olumsuz tutumları, iş arkadaşları gibi sebeplerle çalışmak işkence haline gelebilir.
Seni evlatlıktan reddederim. Mirasımdan mahrum bırakırım. Çok bilinen bir Yeşilçam repliği. Ancak, gerçek hayat filmler gibi olmuyor!..
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK hükümlerine göre, vergi incelemelerinde uyulacak ilkelerle ilgili yönetmelik ..