Şahlanan ekonomide vergi gelirleri düşüyor!
22 Ağustos 2019 Perşembe
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Şahlanan ekonomide vergi gelirleri düşüyor!
Şahlanan ekonomide vergi gelirleri düşüyor!

Dr. Nedim Türkmen

Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra 9.9 milyar TL fazla verdi. Buna rağmen; ilk 7 aydaki bütçe açığımız 68.7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Geçen yıl Ocak- Temmuz döneminde 460.4 milyar TL olan bütçe giderleri; bu yılın aynı döneminde %22.7 artarak, 565.1 milyar TL'ye yükseldi. Giderlerin bu kadar yüksek oranda artışının en temel nedeni, bilindiği üzere yerel seçimler oldu. Geçen yılın Ocak- Temmuz döneminde 414.4 milyar TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde %19.5'lik artışla 496.4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Vergi gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın ilk 7 aylık döneminde %4.8 artış gösterdi.

TÜKETİCİLER BÜTÇEYİ SIRTLIYOR

Bilindiği üzere; 2018 yılında vergi gelirlerimiz 621.536 milyon TL olarak gerçekleşmişti. İktidar, 2019 yılı bütçesinde 756.495 milyon TL'lik bir vergi hedefi koydu.

İlk 7 ayın sonunda vergi gelirlerinin dağılımını incelediğimizde;

– Gelir vergisi ve kurumlar vergisinin vergi gelirleri içerisindeki oransal ağırlığının %35,2 olarak gerçekleştiğini,

– İthalde ve dâhilde alınan katma değer vergisinin vergi gelirleri içerisindeki oransal ağırlığının %27.2 olarak gerçekleştiğini,

– Özel tüketim vergisinin tek başına %21'lik bir oransal ağırlığının bulunduğunu,

– Damga vergisinin %3, harçların %3.5, banka ve sigorta muameleleri vergisinin %3.6 ve diğer vergi türlerinin %6.7'lik oransal ağırlığının olduğu görülmektedir.

Yukarıdaki ilk 7 aylık sonuçlar, adaletsiz dolaylı vergiler üzerine kurulu Türk Vergi Sisteminin hazin durumunu göstermektedir.

EKONOMİ BÜYÜMEDEN VERGİ GELİRİ ARTAMAZ

Vergi gelirlerinin artması, ülkenin büyümesine bağlıdır. Ülkemiz, son 3 yılda bırakın büyümeyi ciddi bir küçülme yaşıyor ve buna bağlı olarak da daralan piyasalar nedeniyle vergi gelirleri azalıyor.

İktidar cari açığı düşürdüm diye seviniyor ama ithalde aldığı KDV ve ÖTV'nin azaldığının farkında değil. Ekonomik hareketlilik olmadığı sürece; katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi gelirlerinin de artması söz konusu olmayacaktır.

İlk 7 ayda vergi gelirleri reel olarak azalmıştır. Bütçenin vergi hedeflerinde sigara ve alkol ile ilgili ÖTV ve KDV hedeflerinin yapılan zamlar ile tutturulduğu görülmektedir. Diğer vergi kalemlerine baktığımızda; dâhilde alınan katma değer vergisinde, özel tüketim vergisinde ve ithalde alınan katma değer vergisinde ekonomik durgunluğa bağlı olarak azalma olduğunu net bir şekilde görüyoruz.

En dramatik azalışı motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisinde görmek mümkün. Şöyle ki; 2019 yılı bütçesinde 23.926 milyon TL olan hedefin, ilk 7 ayda sadece 5.153 milyon TL'sine ulaşılmış durumda. Otomobilin ÖTV'sinde yapılan indirimler bile işe yaramadı. Ülkeyi yönetenler, ülkemizdeki konut ve araç talebini belirleyen ana unsurun banka faiz oranı olduğunun hâlâ farkına varamadı.

Enflasyon reel değeri azalttı

Yukarıdaki vergi gerçekleşmeleri sonuçları bize; enflasyonun vergi gelirlerini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Bir ülkede enflasyonun vergi gelirlerinin reel değerini artırması için; vergiye tabi kazanç ve iratlar enflasyon oranındaki artışa paralel olarak artmalı, vergi sistemi artan oranlı bir tarife yapısına sahip olmalı ve vergi tahsilat süresinin çok kısa olması gerekmektedir.

Ülkemizde mükelleflerin gelirlerinin enflasyon oranının çok altında arttığı ve çıkartılan af yasaları nedeniyle vergi tahsilat sürelerinin çok uzun olması dikkate alındığında; enflasyonun vergi gelirlerini olumsuz etkilemesi, malumun ilanıdır.

Bir paket sigaraya ödenen bedelin %85'inin vergi olarak maliyeye gittiği bir vergi düzenini uzun süre sürdürmek mümkün değildir. ((Sözcü - 19.08.2019)
10- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Oturum Başkanı Prof.Dr. F.N.Can Şımga Muğan (Modav Başkanı) ve Panalistler Yerlerini Aldıktan Sonra Sayın Muğan Kısa Kürsüye Gelerek Bir Konuşma Yaptı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Sosyal Politikalar Kurulu'nun yaptığı çalışma tamamlanırsa Meclis'ten yasa çıkması beklenecek.
Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemleri
Meslektaşın Mücbir Sebep Sorunu Çözüldü. Başkanımız Ethem Yüksel Kahveci; .
17.Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu . . . 17.Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
Bu yıl 19.sunu düzenleyeceğimiz geleneksel Anadolu Odaları eğitim seminerimiz. . .
TMMHP : TÜRMOB ve Odalarda mesleğimiz ve meslek mensuplarının geleceğinin kişisel çıkarlara, makam ve ikballere feda edildiği gerçeği artık hepimiz tarafından bilinmektedir.
Ticari yaşamda bir tarafta mal ve hizmet satışı yapanlar, bir tarafta da bu mal ve hizmetleri satın alanlar bulunmakta, . . . . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Vergi yüzsüzleri listeleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl vergi borçluları gizlenirken, çaycılar yönetim kurulu üyesi olarak gösteriliyor
Dünyanın ilk anayasası olan Magna Carta’dan beri verginin adaletli olması gerektiği yazılmıştır. 1215 yılında imzalanan bu sözleşmeden bu yana , , , ,
Doktorları icradan satıyorlar…Cizre İcra Dairesi “taşınır mal” ibaresiyle açık artırma ilanı verdi.“Aşağıdaki cins ve miktardaki mallar satışa çıkarılmıştır” denildi.Satışın “adalet sarayı” önünde yapılacağı duyuruldu.
Diyarbakırlı anneler PKK tarafından çeşitli yöntemlerle dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP önünde eylem yapıyorlar.
Bir oda başkanı, bir TÜRMOB başkanı düşünün ki, hukuksuz olduğu halde sizden Nisbi aidat almaya, mahkemenin kararını yok saymaya çalışıyor...
Tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.
Emeklilik çalışanların en büyük hayali. Fakat bazen iş ortamındaki zorluklar, amirlerin olumsuz tutumları, iş arkadaşları gibi sebeplerle çalışmak işkence haline gelebilir.
Seni evlatlıktan reddederim. Mirasımdan mahrum bırakırım. Çok bilinen bir Yeşilçam repliği. Ancak, gerçek hayat filmler gibi olmuyor!..
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK hükümlerine göre, vergi incelemelerinde uyulacak ilkelerle ilgili yönetmelik ..