Serbest meslek erbabında: Avans tahsilat nedir?
18 Haziran 2019 Salı
Bilindiği gibi, serbest meslek kazancı sermayeden ziyade kişisel mesaiye ilmi veya mesleki veya teknik bilgiye veya uzmanlığa dayanan ve
Serbest meslek erbabında: Avans tahsilat nedir?
Serbest meslek erbabında: Avans tahsilat nedir?

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Bilindiği gibi, serbest meslek  kazancı sermayeden  ziyade kişisel  mesaiye  ilmi veya mesleki  veya teknik bilgiye veya uzmanlığa dayanan  ve ticari özellikli olmayan işlerin  işveren bağlı olmaksızın  kişisel  sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yürütülmesi  serbest  meslek  kazancının  tanımını  oluşturmaktadır.(1)  Serbest meslek  erbabı  193 sayılı  GVK’nın 65 md hükmüne göre;  bilirkişilik, tahkim, mütalaa vermesi durumunda  bu  işleri nedeniyle  aldıkları ücretler de serbest meslek  kazancı  sayılabilir. 

Diğer taraftan, serbest  meslek  faaliyetini mutat  meslek  halinde ifa edenler, serbest  meslek  erbabı  sayılmaktadır.   Serbest  meslek  faaliyetinin  yanı sıra  bu  işle ilgili  olarak meslekten başka bir iş veya  görev ile devamlı olarak  uğraşılması halinde serbest  meslek faaliyeti  vasfı  değişmez.

3568 sayılı yasaya göre unvan almış bir mali  müşavirin mesleği dolayısıyla tasfiye memurluğu yapması, bilirkişi yapması, bir kooperatifte denetçilik  yapması, kanunen yapılamayacak,  yasaklanmış işlerden  sayılmaz.  Serbest  meslek  erbabında  tahsilat  genelde nakit olarak tahsilat  sayılmaktadır.  Serbest  meslek  erbabının  banka hesabına müşteriler tarafından para  yatırılması  tahsilat hükmündedir. Serbest  meslek  ücreti, ayın olarak da tahsil  edilebilir.   Avans olarak yapılan tahsilatlar da tahsilat  hükmündedir.   Bu  nedenle, bir avukatın müşterisinden   keşif bedeli alması, dava açma, temyiz, itiraz vb.  başvuruları nedeniyle aldığı paralar ise serbest meslek  ücreti  kapsamında sayılmamaktadır. 

Kollektif veya adi  komandit  şirket  statüsünde serbest  meslek  faaliyetinin  sürdürülmesi halinde de  gelir serbest meslek  kazancı  sayılır.  Kollektif veya adi komandit şirket  ortakları  tarafından  payları  oranında kişisel olarak  serbest  meslek  kazancı  yıllık  beyanname ile  beyan edilecektir.   Limited şirket olarak serbest meslek  faaliyetinin  sürdürülmesi halinde ise, bu  faaliyet  kurum  kazancı  olarak  değerlendirilecek ve buna göre serbest meslek  kazancı değil, kurum ticari kazancı olarak  beyanı  yapılacaktır. 

Öte yandan, serbest  meslek  erbabı için   naklen  tahsil edilmemiş olsa bile,  bilgisi  dahilinde  alınan paralar, ayrıca  serbest  meslek  erbabı için  PTT, banka, noter  veya  benzeri kurumlara yapılan  ödemeler, havaleler, EFT’ler tahsil sayılmaktadır.   Ayrıca,  bir avukatın  mesleki  hizmetinden  doğan  alacağını  borcu  için  temlik  etmesi de tahsil  hükmündedir. 

Vergi, resim, harç, keşif, tanıklık, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara  harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden  alınan ve tamamen bu  hususlara sarf  edilen para ve ayınlar kazanç sayılmaz.  

Avukatlar tarafından  karşı  taraftan alınan  “karşı yan  ücretleri” de serbest  meslek  kazancı  hükmündedir. 

Bir Danıştay  kararında: “davanın  kaybedilmesi halinde,  müşteriye iadesi meşrut olan paranın  alındığı  sene gelirleri meyanında yer  alması, bunun iadesi  gerekli bulunduğu yılda masraf olarak yazılması  icap eder.”(2) (Hürses)

-----------------------------------
[1] Bkz. GVK md. 65, 66, 67.

[2] ÖZBALCI Yılmaz, Gelir Vergisi Kanunu  Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Şubat 2012, s.540.
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı
7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Torba kanun yayımlanmıştır.
Bilindiği gibi, ziraat odaları tarafından kendi üyelerine zirai araç kiralaması halinde bu işlemin kurumlar vergisi yönünden ve KDV yönünden
2012 yılında hayatımıza gönüllülük esasına dayalı olarak giren e-Fatura uygulaması 2014 yılı itibariyle belirli mükellef grupları için zorunlu hale gelmişti.
KYK yurt başvuruları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Yurt başvurusunun dijital ortamdan gerçekleştirileceği bilgisi ilk kez Cumhurbaşkanlığı