Sezonluk ev kiralayanlar: Vergi sürpriziyle karşılaşmayın!
09 Temmuz 2020 Perşembe
Koronavirüs pandemisi hayatımızda derin etkiler bıraktı, bırakmaya da devam ediyor. Salgının etkisinin azalmasıyla birlikte,
Sezonluk ev kiralayanlar: Vergi sürpriziyle karşılaşmayın!
PERSPEKTİF

Sezonluk ev kiralayanlar: Vergi sürpriziyle karşılaşmayın!

Numan Emre ERGİN

Koronavirüs pandemisi hayatımızda derin etkiler bıraktı, bırakmaya da devam ediyor. Salgının etkisinin azalmasıyla birlikte, yeni bir normal tanımında gündelik rutinlerimize dönmeye başladık. Ancak bazı sektörlerde hayatın normalleştiğini söylemek zor. Bu sektörlerden birisi de turizm sektörüdür. Bacasız sanayi olarak adlandırılan ve ülkemize ciddi bir döviz girişi sağlayan bu sektör, maalesef pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Uluslararası uçuşlar başlamış olsa da bu sene yoğun bir yabancı turist ziyaretini beklemek hayalcilik olur kanaatindeyim. Bu nedenle, sektördeki birçok otel ya sezonu açmayacak veya düşük kapasiteyle hizmet verecek gibi durmaktadır. Bu kapasiteyle maliyetlerini karşılayıp karşılamayacakları da şüphelidir. Bu nedenle turizm sektörü için mücbir sebep halinin uzatılması ve sektörün kamusal yükümlülüklerinin terkini veya faizsiz ertelenmesi mutlaka dikkate alınmalıdır.

İbresini yurt içi turistlere çeviren sektörü bekleyen diğer bir tehlike (challenge) vatandaşların pandemi nedeniyle tatil tercihlerini değiştirmiş olmalarıdır. Yaz tatilini otellerde geçiren tüketici grubu, artık daha güvenli olduğu düşüncesiyle sezonluk/aylık/günlük ev veya villa kiralamayı tercih etmektedir. Bu tercih değişikliği, otellerin iş potansiyelini azaltırken yeni bir ekonominin de gelişmesine yol açmaktadır. Önceden münferit rastlanan ev kiralama işi en çok tercih edilen tatil modeli halini almaktadır. Genellikle de internetteki aracı platformlar veya emlakçılar vasıtasıyla bu kiralamalar yapılmaktadır.

Tatil için ev kiralama, bünyesinde önemli bir kayıt dışılığı da barındırmaktadır. Öncelikle bu kiralamaları yapanların büyük çoğunluğu vergi mükellefiyeti olmayan gerçek kişilerdir. Yani Ahmet Amca, Ayşe Teyze, yazlık evini gelir elde etmek için kiralamaktadır ama bu kiralama sonunda bir vergi ödemesi gerektiğinin çoğunlukla farkında değildir.

Sezonluk/aylık/günlük ev kiralamasında, elde edilen gelirin vergilendirilmesinde iki alternatif söz konusu olabilir. Kiralama işi ticari faaliyet kapsamında yapılmıyorsa elde edilen gelir, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesi uyarınca gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilir. Eğer kiralama ticari bir faaliyet kapsamında yapılıyorsa elde edilen gelir, Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesi uyarınca ticari kazanç olarak vergilendirilir. Ticari kazancın söz konusu olması halinde, kira tutarı üzerinden %18 oranında KDV hesaplanması, ayrıca Vergi Usul Kanunu’ndaki defter tutma, fatura kesme, beyanname verme gibi bir çok vergisel yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, tatil için yapılan kısa süreli kiralamaların ticari bir faaliyet olup olmadığı sorusu gündeme gelmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı verdiği 24.09.2018 tarih ve 49327596-120 [GVK.ÖZ.2017.68]–165652 sayılı Özelgede “gayrimenkullerin uzun süreli kiralanması suretiyle elde edilecek gelirden daha fazla gelir elde edilmesi amacıyla, günlük veya aylık olarak, süreklilik arz eden bir şekilde farklı kişilerin kullanımına hazır halde bulundurulması, kalacak kişilere konutun teslimi ve kalma sürelerinin sonunda konutun teslim alınması ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi bir organizasyonu gerektirmektedir. Söz konusu gayrimenkulleri kira kontratı düzenleyerek verseniz bile aylık olarak devamlılık arz edecek şekilde kiralama işlemi organizasyon gerektirdiğinden ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu hüküm ve açıklamalara göre, mülkiyeti size ait gayrimenkullerin bir organizasyon içerisinde devamlı olarak kısa sürelerle (günlük, aylık) başkalarının istifadesine sunulan konuttan elde ettiğiniz gelirin ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.” şeklinde görüş bildirmiştir.

Yukarıdaki Özelgeden çıkan sonuç, yıl içerisinde birden fazla kişiye kısa dönemli kiralama yapanların ticari kazanç sahibi olarak mükellefiyet tesis ettirmesi, defter tutması, fatura kesmesi, KDV hesaplaması ve elde ettiği kira gelirini ticari kazanç olarak beyan etmesidir. Bunların yerine getirilmemesi halinde ciddi vergi cezalarıyla karşılaşılacaktır.

Sözün özü: Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma.
Açılış Konuşması ; Erol DEMİREL - (İstanbul SMMM Odası Sekreteri), Moderatör; Halim BURSALI - ( İSMMMO Yön. Kur. Üyesi), Eğitmen; Nedim BOZ - (İstanbul TESMER Yön. Kur. Üyesi)
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 8 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edile
İşyeri kiralarında gerçek kişilerden kiralanan mülkler için yapılan vergi stopaj indirimi yüzde 20’den yüzde 10’a;
Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız
Vergi Usul Kanunu'nun 370. maddesinde düzenlenen “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin idari anlayış,
1 Ekim 2008 giriş, 1 Ekim 2009 çıkış tarihim olan aynı işyerine 2010'da tekrar giriş yaptım ve halen çalışmaktayım.
Vergi uygulamalarında zaman zaman, yapılması gereken bir muhasebe kaydının yapılmamasının veya yanlış yapılmasının, beyannamelerin süresinde
Salgın sürecinde uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı uzatıldı. İşçilerin haklarını korumak için uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Eylül'e kadar devam edecek.
Pandemi ücretsiz izni, koronavirüs salgını döneminde çalışma hayatına ilişkin alınan tedbirler kapsamında ortaya çıkan yeni bir olgu.
Bilindiği gibi ülkeye mal ve hizmet ithalinde gümrük vergisi söz konusudur. Ancak 2011’den bu yana bazen uzun süreli bazen daha
Vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyanname ile her ay SGK ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri,
Bilindiği üzere, 15.04.2008 tarihinde yayımlanan 2008/13459 sayılı BKK ile kambiyo muamelelerinde uygulanan . . .
İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.İstanbul Sözleşmesi maddeleri ile kadına yönelik . . .
Başta futbol olmak üzere çeşitli spor dallarındaki ligler tamamlandı ve yeni sezon öncesi transfer dönemi başladı. . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ'de (Sıra No: 519) yapılan tanımlamadan
Anayasa Mahkemesi Borçtan Dolayı Eve Haciz Konulmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Saydı. 6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile . . . .
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.