Türkiye Mali Müşavirler Hareketi İstanbul Çalıştay Raporu
17 Eylül 2019 Salı
TMMHP : TÜRMOB ve Odalarda mesleğimiz ve meslek mensuplarının geleceğinin kişisel çıkarlara, makam ve ikballere feda edildiği gerçeği artık hepimiz tarafından bilinmektedir.
Türkiye Mali Müşavirler Hareketi İstanbul Çalıştay Raporu

TMMHP : "TÜRMOB ve Odalarda mesleğimiz ve meslek mensuplarının geleceğinin kişisel çıkarlara, makam ve ikballere feda edildiği gerçeği artık hepimiz tarafından bilinmektedir."

TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER HAREKETİ

İSTANBUL ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

            Türkiye Mali Müşavirler Hareketi Platformu, 7. çalıştayını 7 Eylül 2019 cumartesi günü, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde, ‘MESLEKİ GELECEĞİMİZİN YÖNETİMİ VE PLANLAMASI’ teması ile gerçekleştirmiştir.

           Meslekler, tüm toplumu ilgilendirir; gelişen meslektaş, gelişmiş meslek; gelişmiş meslekler, gelişmiş toplum demektir. Bu gelişmelerin tamamı “yönetim” kavramıyla ilintilidir. Çünkü toplumlar iyi yönetim ile yetkin bit toplum haline gelirler; yetkin bir toplum, yetkin bir devleti oluşturur. Yönetimin önemini bu satırlarda tartışmadan, yönetimin Mali Müşavirler arasında tartışma konusu edilmesi gerekmektedir.

             Yönetimin ele alınıp incelenmesi, fonksiyonları üzerinde tartışılması, yönetici olacak kişilerin hangi yeteneklere ve yeterliliklere sahip olması gerektiğinin bilinmesi, yöneticilerin sahip oldukları yeteneklerini destekleyen ve sorgulayan bir sisteme kavuşturulması, meslek sahiplerinin geleceğine sahip çıkması açısından önemlidir.

            Yaşadığımız yüzyıl, modern insana, modern yaşam tarzı sunmaktadır. Modern yaşam tarzına sahip olan modern insan, sahip olduğu imkânlar ölçüsünde, düşünmeye pek de ihtiyaç duymamaktadır. Düşünmeye ihtiyaç duymadığı için yirmi yıl önce söylenen sözleri yirmi yıl sonra da dile getirmekten kaçınmamaktadır.

            Düşünmeye ve tartışmaya ihtiyaç duyan, kolektif aklın önemini kavrayan meslektaşlarımızdan Toplantıya il bazında katılımlar şunlardan oluşmuştur;  Mersin, Adana, Konya, Denizli, Çorum, Amasya, İzmir, İstanbul, Giresun, Bursa, Ankara.

            Mesleki geleceğimizin yönetimi ve planlaması ile ilgili olarak Kürsüden katkı sunanlar ise;

 • İbrahim Akel ( Mersin), 
 • Muammer Keskin ( Istanbul),
 • Serdar Özkan (İstanbul), 
 • Nevzat Akkaya (Ankara), 
 • Necmiye Özcan (İzmir), 
 • Selma çalışır( Bursa) 
 • Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak (İstanbul),
 • Hüseyin Fırat (İstanbul), 
 • Erhan Yaşar (İzmir), 
 • Selahattin Türker (İzmir),
 • Sedat Eryürek (Adana), 
 • Hasan Ecili (İzmir), 
 • Emrah Doyum (Ankara), 
 • Kemal sağım (Konya), 
 • Ali Erdoğan (Bursa), 
 • Emine Funda Üçüncü (İstanbul), 
 • Gültekin Bekar (İstanbul), 
 • Sinan Dalman ((Giresun), 
 • Mete Akyol (İstanbul), 
 • Ali İhsan Çelikbaş  (Gaziantep), 
 • Zehra Demir (Çorum) ,
 • Mehmet Emin tatlı (Gaziantep), 
 • Melis Cengiz (İzmir), 
 • Selamet Akyüz ( İstanbul), 
 • Nuri Doğan (Gaziantep).

      Aşağıdaki linkte çalıştayımız’a katılan konuşmacıların listesi ve konuşulan konular mevcuttur. Camiamızla ilgileniyorsanız lütfen konuşmalara bir göz atınız. İnsan kalitemize, konuları ele alış şekillerimize, olmak ile yapmak arasındaki farka, bir seminer nasıl dinlenir sorusundan tutunda bir konuşma nasıl yapılır’ a dikkat kesilmeniz, “bizim bizi” anlamamız için çok başit bir konudur. İzlenimlerinizi, eleştirilerinizi ve katkılarınızı akel33@hotmail.com adresine gönderip bizimle paylaşırsanız mutluluk duyarız.

https://www.youtube.com/user/iktisaditv5/videos

            Sonuç raporunda bunlar yazılmaz yahut yazılmamalı diye düşünebilirsiniz . Ancak. insanın kendi kendisiyle yüzleşmesi, gelişme ve değişme aşamalarının eşiğini oluşturduğu için 7. çalıştayı yapan bir platform olarak daha geç kalmak istemiyoruz. Bu bağlamda ele alırsak bir sonuç raporundan ziyade bir başlangıç raporu olarak görmek zihnimizin salahiyeti açısından melzumdur.

            Çalıştay Açılış konuşmasını yapan T.M.M.H.P İcra kurulu başkanı, Sayın İbrahim Akel kısaca şu hususlara vurgu yapmıştır:

            “Bugün geldiğimiz noktada, TÜRMOB ve Odalarda mesleğimiz ve meslek mensuplarının geleceğinin kişisel çıkarlara, makam ve ikballere feda edildiği gerçeği artık hepimiz tarafından bilinmektedir. 

Akel, Şimdi burada, kendimize şu soruyu sormamız gerektiğini ifade ederek aşağıdaki soruları sormuştur. Mesleki gruplar bu aymazlıkların düzelmesi için birleşebilir mi? 

Elbette ki birleşebilir ve birleşmeli de. Bu bağlamda meslektaşların belli bir uyum içerisinde bir araya getirilmesi ve her ilden farklı düşüncedeki dostlarımızın çabaları ile mesleki mücadelemizi saygı ve sevgi kavramlarını benimseyen bir anlayışla yürütmeye çaba göstermeliyiz. Zaten TMMH Platformunun yola çıkış nedeni de budur diye ifade etmiştir.”

    …konuşmasının özü itibariyle, bir araya gelme, yani uzlaşma için diyalog ve eşitler arası tartışmayı içerir. Yönetim kavramını düşünmek, bir araya gelip çeşitliliklerimizden fayda elde etmek, eşitler arası tartışma kültürünü güçlendirmek ve yaygınlaştırmak gerekmektedir. 2016 yılında Mersin’de başlayan ilk çalıştayımızdan sonra çoğu meslektaş aynı eksende ilerlemeye başlamışlardır. Dolayısıyla TMMHP bir ilke imza atmıştır.

    Çalıştayımız'a katılan Şişli Belediye Başkanı Sayın, Muammer Keskin Bey ve İstanbul’daki değerli meslektaşlarımız ve tüm konuşmacılar mesleki sorunlarımızın tespitini yaparak, mücadele hattında bir araya gelme, güçlü bir muhalefet bloğu yaratmanın önemine vurgu yapmışlardır. TÜRMOB ve odalarda mücadelenin kararlılıkla yürütülmesi için farklılıklarımızın zenginlik kaynağımız olduğuna ve ortak aklın önemine vurgu yapılmıştır.

    Çalıştayda Kadınların fizyolojik ve psikolojik farklılıklarının üretime pozitif etkisinin ve gençlerin  üretimden gelen gücünün, aynı zamanda tecrübenin tam da kendisi olarak da ifade edilen üstatlarla harmanlayarak, makam ve ikbal derdinde olunmadan, güçlü meslektaş ve güçlü meslek yaratılması  amacıyla mücadele  yürütülmesinin  gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

    Güçlü meslektaş ve güçlü meslek  yaratılması  amacıyla 21. yüzyıl normlarına uygun çağdaş bir meslek yasasının TÜRMOB tarafından acilen  yeniden yazılarak bakanlığa sunulması ve bu hususta mücadele  yürütülmesinin  gerekliliğine önemle vurgu yapılmıştır.

    Güçlüden yana değil, haklı ve doğrudan yana tavır alan meslektaş sayılarının artması için,  özgür ve demokratik ortamlarda kürsü özgürlüğünün kısıtlanmadığı çalıştayların artarak yapılması umuduyla katkı sunan; İstanbul ilindeki meslektaşlarımıza ve ayrıca  İstanbul dışından gelerek katkı sunan  meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.17.09.2019

TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER HAREKETİ

PLATFORMU İCRA KURULU

Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Tütün mücadeleye başladığımız günlerden beri, Tütün kullanıcılarını UYARDIK VE UYARMAYA DEVAM EDECEĞİZ…
Teklif ile, temel gıda ve temizlik maddeleri ile elektrik, doğalgaz, su ve internet hizmetlerinde KDV'nin %1 oranında uygulanması amaçlanmaktadır.
Pandemi krizi ile tanışmamızdan bugüne küresel ölçekte beş ay, ülkemizde ise üç ayı aşan bir süreyi geçirdik. . . .
Sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz gece 24.00’ten itibaren başladı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak ilimizde
Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte Başkan Erdoğan’ın duyurduğu normalleşme sürecinde yeni kararlar alındı.
"Bu Planla Koruma Olmaz" Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak; kentimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasında,
Ülkemizde vergileme, büyük ölçüde vergi mükelleflerinin ödemeleri gereken vergileri kendilerinin hesaplayıp beyan etmesi esasına dayanmaktadır.
Bilindiği üzere, mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerinin Ocak -Şubat -Mart 2020 geçici vergi dönemi bazında e-defter berat dosyası . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı Mükerrer 121’inci maddesinde yapılan . . .
Teklif ile; COVID-19 salgını nedeni ile belediyelerin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmesi için belediyelerin borçlanma limitinin, İller Bankası sermayesinin artırılması ve . . .
7Aralık 2019 tarihli 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi derken
Bu Karantinalı Günlerde de Hizmetimiz 24 Saat Devam Ediyor. Corona Virüs - Covit- 19 Nedeniyle . . . .
Bu güne kadar 60 milyon lira ödenen mesleki yeterlilik belgesi teşvikleri 2022 yılına kadar devam edecek.
23/5/2020 tarihli ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulunca . . .
E-SMM Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Üzerinden de Başvuru Yapılabilmesi Hakkında Duyuru
Yazımızın genel içeriğine geçmeden önce Vergi Cenneti nedir ve şu an dünyada kaç tane vergi cenneti kabul edilen ülkenin . . .
Döviz talebini, banka döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarını artırarak ya da kambiyo vergisi getirerek durdurmak mümkün değil.