Türkiye Mali Müşavirler Hareketi İstanbul Çalıştay Raporu
17 Eylül 2019 Salı
TMMHP : TÜRMOB ve Odalarda mesleğimiz ve meslek mensuplarının geleceğinin kişisel çıkarlara, makam ve ikballere feda edildiği gerçeği artık hepimiz tarafından bilinmektedir.
Türkiye Mali Müşavirler Hareketi İstanbul Çalıştay Raporu

TMMHP : "TÜRMOB ve Odalarda mesleğimiz ve meslek mensuplarının geleceğinin kişisel çıkarlara, makam ve ikballere feda edildiği gerçeği artık hepimiz tarafından bilinmektedir."

TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER HAREKETİ

İSTANBUL ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

            Türkiye Mali Müşavirler Hareketi Platformu, 7. çalıştayını 7 Eylül 2019 cumartesi günü, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde, ‘MESLEKİ GELECEĞİMİZİN YÖNETİMİ VE PLANLAMASI’ teması ile gerçekleştirmiştir.

           Meslekler, tüm toplumu ilgilendirir; gelişen meslektaş, gelişmiş meslek; gelişmiş meslekler, gelişmiş toplum demektir. Bu gelişmelerin tamamı “yönetim” kavramıyla ilintilidir. Çünkü toplumlar iyi yönetim ile yetkin bit toplum haline gelirler; yetkin bir toplum, yetkin bir devleti oluşturur. Yönetimin önemini bu satırlarda tartışmadan, yönetimin Mali Müşavirler arasında tartışma konusu edilmesi gerekmektedir.

             Yönetimin ele alınıp incelenmesi, fonksiyonları üzerinde tartışılması, yönetici olacak kişilerin hangi yeteneklere ve yeterliliklere sahip olması gerektiğinin bilinmesi, yöneticilerin sahip oldukları yeteneklerini destekleyen ve sorgulayan bir sisteme kavuşturulması, meslek sahiplerinin geleceğine sahip çıkması açısından önemlidir.

            Yaşadığımız yüzyıl, modern insana, modern yaşam tarzı sunmaktadır. Modern yaşam tarzına sahip olan modern insan, sahip olduğu imkânlar ölçüsünde, düşünmeye pek de ihtiyaç duymamaktadır. Düşünmeye ihtiyaç duymadığı için yirmi yıl önce söylenen sözleri yirmi yıl sonra da dile getirmekten kaçınmamaktadır.

            Düşünmeye ve tartışmaya ihtiyaç duyan, kolektif aklın önemini kavrayan meslektaşlarımızdan Toplantıya il bazında katılımlar şunlardan oluşmuştur;  Mersin, Adana, Konya, Denizli, Çorum, Amasya, İzmir, İstanbul, Giresun, Bursa, Ankara.

            Mesleki geleceğimizin yönetimi ve planlaması ile ilgili olarak Kürsüden katkı sunanlar ise;

 • İbrahim Akel ( Mersin), 
 • Muammer Keskin ( Istanbul),
 • Serdar Özkan (İstanbul), 
 • Nevzat Akkaya (Ankara), 
 • Necmiye Özcan (İzmir), 
 • Selma çalışır( Bursa) 
 • Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak (İstanbul),
 • Hüseyin Fırat (İstanbul), 
 • Erhan Yaşar (İzmir), 
 • Selahattin Türker (İzmir),
 • Sedat Eryürek (Adana), 
 • Hasan Ecili (İzmir), 
 • Emrah Doyum (Ankara), 
 • Kemal sağım (Konya), 
 • Ali Erdoğan (Bursa), 
 • Emine Funda Üçüncü (İstanbul), 
 • Gültekin Bekar (İstanbul), 
 • Sinan Dalman ((Giresun), 
 • Mete Akyol (İstanbul), 
 • Ali İhsan Çelikbaş  (Gaziantep), 
 • Zehra Demir (Çorum) ,
 • Mehmet Emin tatlı (Gaziantep), 
 • Melis Cengiz (İzmir), 
 • Selamet Akyüz ( İstanbul), 
 • Nuri Doğan (Gaziantep).

      Aşağıdaki linkte çalıştayımız’a katılan konuşmacıların listesi ve konuşulan konular mevcuttur. Camiamızla ilgileniyorsanız lütfen konuşmalara bir göz atınız. İnsan kalitemize, konuları ele alış şekillerimize, olmak ile yapmak arasındaki farka, bir seminer nasıl dinlenir sorusundan tutunda bir konuşma nasıl yapılır’ a dikkat kesilmeniz, “bizim bizi” anlamamız için çok başit bir konudur. İzlenimlerinizi, eleştirilerinizi ve katkılarınızı akel33@hotmail.com adresine gönderip bizimle paylaşırsanız mutluluk duyarız.

https://www.youtube.com/user/iktisaditv5/videos

            Sonuç raporunda bunlar yazılmaz yahut yazılmamalı diye düşünebilirsiniz . Ancak. insanın kendi kendisiyle yüzleşmesi, gelişme ve değişme aşamalarının eşiğini oluşturduğu için 7. çalıştayı yapan bir platform olarak daha geç kalmak istemiyoruz. Bu bağlamda ele alırsak bir sonuç raporundan ziyade bir başlangıç raporu olarak görmek zihnimizin salahiyeti açısından melzumdur.

            Çalıştay Açılış konuşmasını yapan T.M.M.H.P İcra kurulu başkanı, Sayın İbrahim Akel kısaca şu hususlara vurgu yapmıştır:

            “Bugün geldiğimiz noktada, TÜRMOB ve Odalarda mesleğimiz ve meslek mensuplarının geleceğinin kişisel çıkarlara, makam ve ikballere feda edildiği gerçeği artık hepimiz tarafından bilinmektedir. 

Akel, Şimdi burada, kendimize şu soruyu sormamız gerektiğini ifade ederek aşağıdaki soruları sormuştur. Mesleki gruplar bu aymazlıkların düzelmesi için birleşebilir mi? 

Elbette ki birleşebilir ve birleşmeli de. Bu bağlamda meslektaşların belli bir uyum içerisinde bir araya getirilmesi ve her ilden farklı düşüncedeki dostlarımızın çabaları ile mesleki mücadelemizi saygı ve sevgi kavramlarını benimseyen bir anlayışla yürütmeye çaba göstermeliyiz. Zaten TMMH Platformunun yola çıkış nedeni de budur diye ifade etmiştir.”

    …konuşmasının özü itibariyle, bir araya gelme, yani uzlaşma için diyalog ve eşitler arası tartışmayı içerir. Yönetim kavramını düşünmek, bir araya gelip çeşitliliklerimizden fayda elde etmek, eşitler arası tartışma kültürünü güçlendirmek ve yaygınlaştırmak gerekmektedir. 2016 yılında Mersin’de başlayan ilk çalıştayımızdan sonra çoğu meslektaş aynı eksende ilerlemeye başlamışlardır. Dolayısıyla TMMHP bir ilke imza atmıştır.

    Çalıştayımız'a katılan Şişli Belediye Başkanı Sayın, Muammer Keskin Bey ve İstanbul’daki değerli meslektaşlarımız ve tüm konuşmacılar mesleki sorunlarımızın tespitini yaparak, mücadele hattında bir araya gelme, güçlü bir muhalefet bloğu yaratmanın önemine vurgu yapmışlardır. TÜRMOB ve odalarda mücadelenin kararlılıkla yürütülmesi için farklılıklarımızın zenginlik kaynağımız olduğuna ve ortak aklın önemine vurgu yapılmıştır.

    Çalıştayda Kadınların fizyolojik ve psikolojik farklılıklarının üretime pozitif etkisinin ve gençlerin  üretimden gelen gücünün, aynı zamanda tecrübenin tam da kendisi olarak da ifade edilen üstatlarla harmanlayarak, makam ve ikbal derdinde olunmadan, güçlü meslektaş ve güçlü meslek yaratılması  amacıyla mücadele  yürütülmesinin  gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

    Güçlü meslektaş ve güçlü meslek  yaratılması  amacıyla 21. yüzyıl normlarına uygun çağdaş bir meslek yasasının TÜRMOB tarafından acilen  yeniden yazılarak bakanlığa sunulması ve bu hususta mücadele  yürütülmesinin  gerekliliğine önemle vurgu yapılmıştır.

    Güçlüden yana değil, haklı ve doğrudan yana tavır alan meslektaş sayılarının artması için,  özgür ve demokratik ortamlarda kürsü özgürlüğünün kısıtlanmadığı çalıştayların artarak yapılması umuduyla katkı sunan; İstanbul ilindeki meslektaşlarımıza ve ayrıca  İstanbul dışından gelerek katkı sunan  meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.17.09.2019

TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER HAREKETİ

PLATFORMU İCRA KURULU

102- Divan Başkanı Nail Sanlı, Dilek ve Temenniler Bölümünde TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Öztürk'e Söz Verdi.Daha Sonra Denizli SMMMO Bşk. Yrd. Hüseyin Bayramoğlu, Denizli, Kütahya, Uşak, Balıkesir ve Fethiye Odalarının Birlik Payları Üzerine Önerileri Sundu. Daha Sonra Sanlı, Delegelere Teşekkür Ederek Saat 23;30 da Oturumu Kapattı.
12-13 Ekimde tamamlanan TÜRMOB Genel Kurulunun Video Görüntülerinin tamamı Hk.
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi.
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Bu konuyu daha önce irdelemiştim.
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda . . .
Anlatıyordu....Herkes sessizce dinliyordu...“Uzlaşmalıyız,birlik beraberlik içinde olmalıyız dedik,bizi tefe koydular” diyordu. .
Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.
İktisadi Dayanışmanın 23.09.2019 tarihinde yayına aldığı Mali Müşavir Erol Çelen’in kaleme aldığı yazıyı okumuştum.
Türkiye Muhasebeciler Denetçiler Platformu Başkanı Sayın Dr. Masum Türker'in Başkanlığında Sayın Prof. Dr. YMM Ercan Beyazıtlı
Hazineden Sorumlu eski Devlet Bakanı Masum Türker, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği