Uyardık . . . .. . .Haklı Çıktık. . .Uyarıyoruz . . . . . Tekrar Haklı Çıkacağız. . .
31 Mayıs 2020 Pazar
Tütün mücadeleye başladığımız günlerden beri, Tütün kullanıcılarını UYARDIK VE UYARMAYA DEVAM EDECEĞİZ…
Uyardık  . . . .. . .Haklı Çıktık. . .Uyarıyoruz . . . . . Tekrar Haklı Çıkacağız. . .

UYARDIK …… HAKLI ÇIKTIK,

UYARIYORUZ ……  TEKRAR HAKLI ÇIKACAĞIZ…..

          Tütün mücadeleye başladığımız günlerden beri, Tütün kullanıcılarını UYARDIK VE UYARMAYA DEVAM EDECEĞİZ…

       “ KENDİ SAĞLIĞINIZI,

        GELECEĞİNİZİ VE NESLİNİZİN VARLIĞINI KORUYUN “

Son günlerde Dünya mızı etkisi alan COVİT_19  salgınında ,yakalanma ve tedavi konusundaki gelişmeler de tütün kullanımı olumsuzluklarını  bir kez daha  ortaya çıkmıştır.Vücudumuzun tüm organlarını  olumsuz etkileyen TÜTÜN bu  salgında da  kullanıcıları nasıl zor durumda bıraktığını gördük….

Tütün kullanımı sadece kullanıcıları etkileyen bir olumsuzluk değil, pasif içici olarak tüm toplumu etkileyen ve TOPLUM SAĞLIĞININ en büyük sorunudur.

TOPLUM SAĞLIĞI konusunda tütün kullanıcılarına daha önceki günlerde UYARILARDA bulunduk. Bu uyarıların tamamında haklı çıktığımız örnekler ile  yaşadık..

Bu gün itibari ile 65 bin kişi tütün kaynaklı hastalıklarda ölmekte olup, yüz seksen altı bin çocuk (10-14 yaş ) tütün kullanımına devam etmekte ve geleceklerini karart maktadırlar.

Avrupa TÜTÜN VE SAĞLIK KONFERASIN’ da Türkiye ‘nin tütün kontrol ölçeği kriterlerinde başarılı olduğu tespit yapılarak,100 puan üzerinde ülkeler sıralamasında 17. Sırada bulunmaktadır.

Bu başarı ile dünya üzerinde örnek gösterildik..

2020 yılından itibaren mücadelede göz önünde bulunduracak kriterlerden en önemlisi ise tütün endüstrisinin müdahalelini engellemek olacaktır.

Tütün endüstrisinin daha önceleri ülkemizde yapılacağı uluslararası toplantı engellenerek adım atmaları önlendi..

Tütün endüstrisi zaman içinde çeşitli taktikler ile çocuklarımız ve gençlerimiz hedef olan yeni nesil kullanıcılar yaratmak amaçlı denemelerinde başarılı olamadılar.

Ancak; TOPLUM SAĞLIĞINI düşünmeyen tütün sektörü amacından vazgeçmeyecektir.

 Ülke içi ve dışı endüstrisi dokümanları, ürün tasarımları, sosyal medya ile pop kültürleri kullanımları, reklam ve satış taktikleri ile amaçlarını gerçekleştirmeye devam edeceklerdir.

TÜTÜN SEKTÖRÜNÜ UYARIYORUZ….

Gençlerimiz ve çocuklarımız bu tuzağa düşmeyecekler….

Gençlerimiz ve çocuklarımız bu oyuna gelmeyeceklerdir…

Gençlerimiz ve çocuklarımız sağlıklarına, geleceklerine, nesillerine sahip çıkacaklar,

Gençlerimiz ve çocuklarımız kazanacaklardır.

Ülkemizde olduğu gibi Tüm dünya da Dünya sağlık örgütü tarafından da önerilen;

Gençler-çocuklar,

TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN  tüm yalanlarına  ve taktiklerini –tuzaklarına düşmeyeceklerdir…..

Bu görüş ve düşünceler ile 31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜNDE tütün kullanıcılarının gençlerimize ve çocuklarımıza olumsuz örnek olmamalarını diliyorum.

ANAYASAL HAKKIMIZ OLAN TEMİZ HAVA SOLUMA HAKKIMIZA SAHİP ÇIKILMASI  DİLEĞİ İLE…..

Saygılarımla…31.05.2020

GÜRSEL YURTBAHAR

T.SİGARAYA SAVAŞ DER. ANT. TEM.

NOT:

1-Dünya tütünsüz günü nedeni ile her yıl halkın içinde halkla birlikte etkinlikler yapılır idi. Ancak bu yıl covit-19 nedeni ile açıklama yapılması uygun görülmüştür.

2-“DSÖ  - DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜN 2020 BİR KARŞI PAZARLAMA SUNACAK VE GENÇLERİ BÜYÜK TÜTÜN İLE MÜCADELEYE KATILMALARI  İLE GÜÇLENDİRECEKTİR…..”

2020 YILI TEMA SI OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR……

3- AKDENİZ’İN İNCİSİ OLAN SAHİLLERİMİZDE TÜTÜN KULLANILMAMASI KONUSUNDA UYGULAMA İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA ANTALYA HALKI ADINA TEŞEKKÜR GÖNDERİLMİŞTİR…

1- Prof. Dr. Barış Sipahi - (İşletme Sermayesi Yönetimi)
Koronavirüs önlemleri kapsamında 18 yaş altı uçak yolcularının aileleri ile beraber seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı.
Koronavirüs pandemisi hayatımızda derin etkiler bıraktı, bırakmaya da devam ediyor. Salgının etkisinin azalmasıyla birlikte,
Geçen yazımda Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5/1e maddesinde yer alan . . . .
Bilindiği üzere; Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak . . .
Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkartılan 18/6/2020 tarihli ve 2020/20 sayılı “İşveren İşlemleri Genelgesiyle” hem işyeri tescil ve
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu ve Oda Sekreteri . . . .
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, . . . .
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da hizmet vereceği Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası,
1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı”ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında . . . .
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Kıdem tazminatının TES'e dönüştürülmesine ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili süreç devam ederken, yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.
Belirli Kriterleri Aşan İşyerleri, 6698 Sayılı Kanuna Göre, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS’e) 30.06.2020 Tarihine Kadar Yapılması . . . .
Vergi Usul Kanunu’nun 7103 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile değişik 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde, . . .
Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarlarının yüzde 6,89 oranında artırıldığını belirtti.
Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın katıldığı bir internet haber sitesinde,
Dünya koronavirüs ile ilgili olarak ilk dalgayı atlatmış olmasına rağmen ilk dalga boyunca yapılan harcamalar nedeniyle artan
509 sıra No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile yapılan düzenlemeler kapsamında zorunlu olması öngörülen . . .