Yatırım teşvikte son gelişmeler
09 Temmuz 2018 Pazartesi
Vergi mevzuatının sık değiştiğini bilmeyen yok. Mesleği bu alanda olanlar bile değişikliklere yetişmekte zorlanıyorlar. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum,
Yatırım teşvikte son gelişmeler
VERGİ PORTALI

Yatırım teşvikte son gelişmeler

Recep BIYIK
recep.biyik@tr.pwc.com

Vergi mevzuatının sık değiştiğini bilmeyen yok. Mesleği bu alanda olanlar bile değişikliklere yetişmekte zorlanıyorlar. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, son yıllarda teşvik mevzuatı da vergi kadar olmasa da çok hızlı değişiyor. Ben de yerimi arka arkaya özellikle yatırım teşvikleriyle ilgili yeni düzenlemelere, yeni gelişmelere ayırıyorum. Son aylara dönüp baktığımda, hem teşvik mevzuatında hem de uygulamasında önemli değişiklikler olmuş. Teşvik demek, fırsat demek. Vergi gibi değil. Vergi mevzuatını iyi izlemezsek birileri gelir söyler, ödenmeyen vergiyi ister ve alır, biz de öğrenmiş oluruz. Ama teşvik böyle değil. Mevzuatı ve gelişmeleri iyi izlemezsek, kimse zorla teşvik vermez, fırsat kaçar. Bu nedenle ben de fırsatlar kaçmasın diye, zaman zaman teşvik mevzuatı değişikliklerini bir kere de bu köşeden duyurmaya çalışıyorum.

İşte son zamanlarda teşvik mevzuatı ve uygulama değişikliklerinin bir kısmı.

Yatırımlar için yurt dışından getirilen dövizlerin kur farkları vergi dışı

27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7103 Kanun’la, teşvik belgeli yeni yatırımlar için yurt dışından getirilerek yeni kurulacak bir şirkete sermaye olarak konulacak yabancı paraların kur farklarının vergilenmemesi sağlandı.

Makine ve teçhizat alımına iki teşvik

Mart ve Nisan aylarında yasalaşan 7103 ve 7104 sayılı kanunlarla; imalat sanayiinde ve Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılacak makine ve teçhizat için amortisman süresi yarıya indirildi, ayrıca bu makine ve teçhizatın teslimi katma değer vergisinden istisna tutuldu.

Proje bazlı süper teşviklere bedelsiz arsa tahsisi

23 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği'yle, proje bazında desteklenen yatırımlar için, arsa ve arazi teşvikine ilişkin esaslar belirlendi.

Tebliğde yapılan düzenlemeye göre, kapsamdaki yatırımlar için kırk dokuz yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek. Talep edilmesi durumunda, yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdam sayısına beş yıl süreyle uyulması halinde de, tapuda taşınmazın yatırımcıya bedelsiz devredilmesi mümkün.

Teşvik belgesi işlemleri elektronik ortamda

10 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile teşvik belgesi başvuru, alma ve kapama işlem ve prosedürleriyle ilgili değişiklikler yapıldı. Bu düzenleme 2 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tarihten sonraki başvurular ve bu başvurular sonucu alınan belgelere ilişkin iş ve işlemler elektronik ortamda ve yeni kurallar çerçevesinde yapılacak.

Finansal kiralama yoluyla yapılacak yatırımlarda asgari makine ve teçhizat tutarı değişti
22.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11930 sayılı Kararnameyle, finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda, finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait asgari makine ve teçhizat tutarı yeniden belirlendi. Söz konusu tutar daha önce bütün bölgeler için 200 bin lira iken, yapılan değişiklikle tutar bölgeler itibariyle farklılaştırıldı. Yeni tutar 1, 2, 3 ve 4. bölge için asgari 500 bin lira, 5 ve 6. bölgelerde ise asgari 300 bin lira. Bu tutarlar her bir finansal kiralama şirketi için aranıyor.

Bazı yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına alındı

2018/11930 sayılı Kararnameyle, bazı yatırım konuları öncelikli yatırım konuları kapsamına alındı. Bunlar arasında, belli koşullara sahip; hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları, yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı sera yatırımları, entegre hayvancılık yatırımları, atık geri kazanım yatırımları ve bertaraf tesisi yatırımları, sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi yatırımları, orta-yüksek teknolojili yatırım konuları listesinde yer alan yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımlar sayılabilir. Bu yatırımlar 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlandığı için önemli.

Stratejik yatırımlarda ek yatırım süresi verildi

2018/11930 sayılı Kararnameyle, sabit yatırım tutarı 10 milyar TL ve üzerinde olan stratejik yatırımların, süresinde gerçekleşmemesi nedeniyle verilen ek sürede de tamamlanamaması durumunda, talep edilmesi halinde, ek süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebileceği hükme bağlandı.

Proje bazlı olarak desteklenen yatırımlarda personel desteği yatırım döneminde de sağlandı
23.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, 2018/11714 sayılı Kararnameyle, nitelikli personel desteğinin yatırım döneminde de sağlanması öngörüldü.

Değişiklik, 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.(Dünya)
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Adı Olan Fakat, Tam Anlamıyla Uygulanamayan "Mali Tatilde" Edirne SMMM Odası Başkanı Sayın Kenan Karakuş' la Mesleki Konuları Masaya Yatırdılar.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından revize edilen ve 29 Mart 2018 tarihinde nihai metni yayımlanan"
Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya ALAN 7143 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, yapılandırmanın 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi,
TBMM’ye sevk edilen bedelli askerlikten yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için bir yeniliğe gidilerek, temel askerlik eğitimlerinin tatil dönemlerine kaydırılabileceği belirtiliyor.
Konya SMMM Odası ve Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Konya Çalışma ve İş Kurumu işbirliği ile
Tüketicilerin güncel yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları fatura ve borç ödeme konularında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerin ödemelerinde gecikmeleri
AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonların beklediği bedelli askerlik haberini az önce açıkladı. AK Partili Turan, 'Yaş 25, ücret 15 bin TL ve 25 gün de askerlik olacak.' dedi
Türkiye Varlık Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Cumhurbaşkanlığı himayesine verilirken, ekonomi ile ilgili diğer pek çok kuruluş Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgilendirildi.
Milyonlarca emekli hem maaş hem de ek ödemelerini zamlı olarak almaya başlıyor. Temmuz zamları bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor.
Kurumların yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar öteden beri Kurumlar Vergisi Yasa'mızda yer alan hüküm çerçevesinde vergiden istisna edilmekteydi.
Başta TÜRMOB olmak üzere, çeyrek yüzyılı aşkın süredir oda yönetimlerinde de bulunan yönetim anlayışı; eleştiriye kapalı, demokratik işleyişten uzak, etkisiz,
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında,
Tur kapsamında , önce Eskişehir SMMM Odası Başkanı Sayın Neşet ERSOY ve Yönetim Kurulu ziyaret edildi.
İş-Kur’ a kayıtlı issizler arasından olmak üzere 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında , işe alındığı yıldan önceki takvim yılında işyerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınan,
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, İmar Barışı düzenlemesine başvurularda binanın oturumu, kat sayısı ve katların metrekaresinin hatalı ölçüldüğünü belirterek,
Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ile Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında imzalanan “Sektör Danışmanlığı” protokolü hayata geçirildi.
Antalya İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÇAKAR, Dernek Sekreteri Gül DURAN ve eğitmen Güzin ALTINAY odamızı ziyaret etti.
Gerek Vergi Usul Hukukunda ve gerekse, 6183 sayılı AATUHK’nun uygulamasında mücbir sebepler sürelerin kullanımında önemli bir yer tutmaktadır.
Son yıllarda futbol kulüplerinin bilançolarında görülen dengesizlikler ve finansal risklerin artması sonucu UEFA,