Yeni TTK Ve Muhasebe Standartları
16 Temmuz 2012 Pazartesi
Cevdet Akçakoca
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu daha başlamadan bir çok maddesinin değişmesi gereği ile tarihe geçecek bir yasa.

Yeni TTK Ve Muhasebe Standartları

 

                     6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu daha başlamadan bir çok maddesinin değişmesi gereği ile tarihe geçecek bir yasa. Önümüzdeki günlerde en az 40 maddenin değişeceği konusunda bir taslak hazırlandığı bugün internet haber sitelerine düştü.

                    

                     Türk Ticaret kanunundaki hatalar düzeltilirken özellikle Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları yani TMS ve TFRS konusunda düzenlemeler de yapılmazsa bu ülkeye tekrar yazık olacak.

 

                     Bugün, ülkemizde Tek Düzen Muhasebe Sistemi uygulanmaktadır. Tek düzen muhasebe sistemi konusu 1960 lı yıllarda , ben üniversitede iken sevgili hocamız Mehmet Yazıcı tarafından gündeme Tek düzen Hesap Çerçevesi adı altında getirilmişti. Sonra 1971 yılında İktisadi Devlet Teşekküllerinde kullanılmak üzere Tek düzen muhasebe sistemi ortaya çıktı. Bu sistem İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve İktisadi Devlet Teşekküllerinden ayrılanlar tarafından özel sektörde 20 yıldan fazla kullanıldı.

                     1992 yılında ise Türkiyenin Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve uygulama tebliğleri çıktı. Daha önce piyasanın bir şekilde bu hesap sistemine uygun veya yakın olan İktisadi Devlet Teşekküllerine ait Tekdüzen Muhasebe Sistemi tatbik edilmiş olduğu için, uyum nisbeten kolay oldu.   Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu da mevcut tekdüzen muhasebe sistemini uluslar arası sistemlere uygun, vergi mevzuatını esas almayan bir takım çalışmalar yaptı ve tatbik ettirdi de.

                     Derkeeen, birdenbire yeni Türk Ticaret Kanunu Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının tatbik edilmesi gerektiğini 88. inci maddede düzenlemiş, bu sistemleri uygulamayanlara da cezalar, yaptırımlar getirmiştir. Yasa, bunu Türkiyenin Avrupa Birliğine gireceğini, Avrupa Birliği muktesebatını tatbik edeceğini esas alarak getirmiştir.

O zaman Avrupa Birliği ve bu konuyu incelememiz lazım.

 

                     Avrupa Birliği ve UMS-UFRS(TMS-TFRS)

                    

                     İnternette yaptığım araştırmalar ve bazı doktora tezlerinden yararlanarak bu yazımı hazırlıyorum. Bir çok cümle bu çalışmalardan alıntıdır. Üsluptan dolayı özür diler, cümlelerin maalesef biraz intihal koktuğunu açıklamak durumundayım.

 

                     Avrupa Birliğinin mevzuat biçimi direktiflerdir. Bu direktifler üye ülkeler için bir yol gösterici ve kılavuz niteliğine sahiptir.Dolayısıyla direktiflerin bütün ülkelerce kelimesi kelimesine uygulanması gereken direktifler olarak anlaşılmaması gerekir. Direktifler, her ülkenin kendi mevzuatına uygun olarak yararlanabilmelerine dönük bir araçtır. Dolayısıyla direktiflerin farklı ülkelerde, değişik şekilde kullanılışlarını araştırdığımızda görmekteyiz.

 

                     Muhasebe direktiflerinin ortak noktası, sadece AB içinde borsada işlem gören şirketler için geçerli olmalarıdır. AB dışı ülkeler ve şirketler için ise geçerli daha doğrusu zorunlu olarak geçerli değildir.

                     Muhasebe direktifleri, üye ülkelerin muhasebeye ilişkin mevzuatlarını direktif hükümlerine uyum sağlayacak şekilde değiştirmelerini şart kılmaktadır. Yapılan düzenlemeler AB nin dördüncü ve yedinci (4 ve 7.)  direktiflerinde ortaya konmuştur.

 

                     Bu direktiflerin temel amaçları:

a.    Her bir alacaklıyı sınırlı güvence sunan Avrupadaki şirketlerden korumak

b.    Şirketlerce kamuya açıklanması gereken mali bilgiler için asgari muhasebe gereklerini sağlamak

 

 

Türk Ticaret Kanununu hazırlayanlar tabii ki bu direktifleri de incelemişlerdir.

Zaten Avrupa Birliğindeki esaslar göz önüne alınarak Türkiye’de de şirketlerin, Uluslar arası muhasebe ve raporlama standartlarını aynen alarak Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları olarak tatbik edeceği hükmü konulmuştur.

Yazımızın bundan sonraki bölümünde bu standartları TMS ve TFRS kısaltmaları ile kullanacağız.

                    

Avrupa Birliğinin bu mevzuatını incelediğimizde ne görüyoruz?

                    

Türkiye’de öyle bütün şirketlerin TMS ve TFRS uygulamayacağı, şirketlerin tıpkı Avrupa Birliğindeki gibi küçük, orta ve büyük olarak sınıflandırılacağını tesbit ediyoruz.  Firmaların sınıflandırılması, aşağıdaki tabloda belirttiğimiz ciro, bilanço toplamı veya çalışan sayısı gibi kriterlerin en az ikisinin bir arada olması şartı ile küçük orta veya büyük diye sınıflandırılıyor ve tatbikat da buna göre yapılıyor.

 

                     Avrupa Birliği ülkelerindeki şirketlerin nasıl sınıflandırıldığını ülkelere göre bir tablo ile belirtelim.

 

Ülke Adı

Şirket Tipi

Cirosu Euro

Bilanço  toplamı Euro

Çalışan sayısı

Avusturya

Küçük

7,3 milyondan az

3,65 milyondan az

50

 

Orta

29,2 milyondan az

14,6 milyondan az

250

 

Büyük

29,2 den fazla

14,6 dan fazla

250 den fazla

Çek Cumhu.

Küçük

2.667.000

1,333,000

50

 

Orta

23,333,000

11,667.000

250

Danimarka

Küçük

7.800.000

3.900.000

50 den az

 

Orta

32.000.000

16.000.000

250 den az

Estonya

 

639.116

3.199.558

10

Finlandiya

7.no.lu

Direktife göre

 

 

Fransa

Küçük

7.300.000

3.650.000

50 den az

 

Orta

29.200.000

14.600.000

250 den az

Almanya

Küçük

8.030.000

4.015.000

50 den az

 

Orta

32.120.000

16.060.000

250 den az

Yunanistan

 

3.000.000

1.500.000

50

Macaristan

 

4.000.000

2.000.000

50

İrlanda

Küçük

3,810.000

1.900.000

50

 

Orta

15.240.000

7.620.000

50

İtalya

Küçük

6.250.000

3.125.000

50

 

Orta

25.000.000

12.500.000

250

Latvia

Küçük

288.000

144.000

25

 

Orta

3.470.000

1.440.000

250

Litvanya

 

2.027.340

1.448.100

10

Lüksemburg

Küçük

6.250.000

3.125.000

50

 

Orta

12.500.000

25.000.000

250

Portekiz

Küçük

7.300.000

3.650.000

50

 

Orta

29.200.000

14.600.000

250

İsveç

Küçük

yok

2.460.000

10

 

Orta

Yok

3.690.000

200

 

 

5.130.000

2.560.000

50

İngiltere

Küçük

8.070.000

4.040.000

50

 

Orta

32.860.000

16.430.000

250

 

            Her ülke, yukarıda belirtilen kriterlere göre ayrılmış firmaların gerek muhasebe ve gerekse finansal raporlama standartlarının ne şekilde ve ne kadarının tatbik edileceğini ayrı ayrı düzenlemiştir.

Bu tabloyu özellikle koymamın sebebi, bizim de bu tabloları hazırlarken ülkemizin muhasebe standartlarının, ticaret standartlarının ve muhasebe personelinin yetişmesi , bilgi kapasitesi açısından istediğimiz bazı düzenlemeleri yapabileceğimizi belirtmek içindir.

           

            Gerek TMS ve gerekse TFRS de ülkemiz gerçeklerine uygun bir düzenleme yapılmalı ve yine uygun bir geçiş süreci de konmalıdır. Ayrıca bu standartların tatbik edilebilmesi için en az asgari oranda vergi kanunları ile de uygun bir bağlantı, vergi kanunlarında değişiklik ve düzenlemeler de yapılmalıdır.

Aksi takdirde ülkemizde bu standartlara uyum için boşu boşuna sarfedilecek fazladan mesailer olacaktır.

1- Meslek Mensupları ve Konukların Yemek te Birarada Olduğu Anlardan Görüntüler
REKLAM ALANI
Pratik Ofis Reklam
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, ülkemizde bağımsız denetim olayını gündeme getirmişti. Bu konuda bir çok münakaşalar oldu ve sonuçta:
Babam 1 Ocak 1964 doğumlu. İşe giriş tarihi Mart 1983. Askerliğini 550 gün yaptığını söylüyor. Askerlik borçlanması yaparsa en kısa sürede ne zaman emekli olur?
Kurumsal bir yapıya sahip olma ihtiyacı tüm işletmeler için geçerlidir.
Geçerli bir neden olmaksızın çalışma koşullarında işveren tarafından iş sözleşmesine aykırı olarak değişiklik yapılması ve işçinin değişikliği kabul etmemesi nedeniyle
Geçen hafta aşağıdaki Yargıtay kararına dayanılarak çift emekli aylığı konusunda "Yargıtay çifte emekliliğe dur dedi" haberleri yayınlandı ama doğru değil. Gerçekte çifte emekli aylığı aynen devam ediyor...
6102 Sayılı TTK& nun 64 maddesinin 5 nci maddesine istinaden defterler Vergi Usul Kanunu na uygun olarak tutulmaya devam edilecektir.
Bilindiği üzere özel tüketim vergiside aynen katma değer vergisi gibi bir tüketim vergisi olup nihai yüklenici ve ödeyicisi TÜKETİCİDİR.
Karada, havada veya denizde bir yere gidilebilmesi için aşılan mesafeye YOL,
I.Bilindiği üzere; Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında (DİİB)* KDV ödenmeden yurtdışından ithal edilen ya da yurtiçinden satın alınan hammaddelerin kullanılarak işlenmesi suretiyle elde edilen
Daha sağlıklı ve güvenli bir gelecek için İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü yayılıyor. 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği idari para cezaları
1957 yılından bu yana yürürlükte olan ve mevcut kanun ile karşılaştırıldığında Yeni Türk Ticaret Kanununun getirdiği radikal değişikler nedeniyle şirketlerinin köklü bir değişime uğraması kaçınılmaz hale gelmiş,....
6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 11.09.2014 Tarih ve 29116 birinci mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Değişen 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunuyla 01.01.2014 tarihinden itibaren;
Tebligat Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre KEP edinme ve kullanma mecburiyeti bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
Hep Tartışıla gelmiştir günümüze…ÖTV nin KDV si olur mu? Yani bir vergi üzerinden tekrardan vergi alınması doğrumudur?
1996 yılında meslektaş olarak tatil özlemi içinde; odamızın dergisi için içimden gelen duyguları aktardım.
Beyannamelerin uzatılması için….
Şubemizin tertip ettiği geleneksel yat gezisinde sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız.
1 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 13.00 de Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezinde Yapılacaktır.
27 Eylül 2014 Cumartesi günü 9.30-12.00 saatleri arasında Bahçelievler (E5 yanyol) HACIBOZANOĞLU'nda yapılacaktır.
İSMMMO Güngören Oda Temsilciliği olarak bölgemizdeki Ticaret Meslek Liseleri ile ortak bağ kurmak sureti ile bu okullarda Muhasebe- Finansman alanında