Yeniden Vergi Affı Geliyor
02 Ağustos 2016 Salı
Emsal Özcan
(Vergi, gümrük vergisi ve sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi ve Varlık Barışı düzenlemeleri ile yeniden vergi affı geliyor.)

Yeniden Vergi Affı Geliyor…

(Vergi, gümrük vergisi ve sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi ve Varlık Barışı düzenlemeleri ile yeniden vergi affı geliyor.) 

Bilindiği üzere Maliye Bakanının açıkladığı VERGİ AFFI KANUNU ya da BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek, TBMM Genel Kurulu’na sunuldu. Muhtemelen Ağustos 2016 ayı sonuna kadar yasa kabul edilmiş olacaktır. Kanun teklifinde; vergi, gümrük vergisi ve sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi ve Varlık Barışı düzenlemelerine ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

Adı geçen kanun ile ilgili olarak mükelleflere ne tür kolaylıklar getirildiği işbu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Öncelikle kanun kapsamına giren vergileri belirtmek gerekmektedir. 


10- Şef İlter Burak Kalay Yönetiminde Bestesi Selahattin İçli ye Ait Olan " Hiç Tatmadım Böyle Duyguyu" Adlı Eseri Koro Seslendirdi.
07 Aralık Cumartesi Günü Fatih Belediyesi Çatladıkapı Tesislerinde Yapılacaktır.
19 Nolu Mali Müşavirlik Komitesi olarak Mesleğimizin Mali Paydaşlarının bir araya getirilmesi amacıyla;