Ziraat odasının üyelerine zirai araç kiralamasında KDV
19 Ağustos 2019 Pazartesi
Bilindiği gibi, ziraat odaları tarafından kendi üyelerine zirai araç kiralaması halinde bu işlemin kurumlar vergisi yönünden ve KDV yönünden
Ziraat odasının üyelerine zirai araç kiralamasında KDV
Ziraat odasının üyelerine zirai araç kiralamasında KDV

Av. Nazlı Gaye Alpaslan
 
Bilindiği gibi, ziraat odaları tarafından kendi üyelerine zirai araç kiralaması halinde bu işlemin kurumlar vergisi yönünden ve KDV yönünden vergiye tabi olup olmayacağı konusunda tereddütler oluşmaktadır.

Bilindiği gibi, meslek odaları gelir ve kurumlar vergisi uygulamaları açısından “dernekler gibi” değerlendirilmektedirler. 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunun 1. maddesine göre dernekler ve vakıflar kurumlar vergisine tabi olmamakla birlikte, aynı maddenin (ç) bendi ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefiyeti kapsamında vergilendirilmektedirler. Bu durumda meslek odalarına ait tarımsal araçların üyelerinin tarım işlerinde kullandırılması, kiralanması karşılığında çiftçiler tarafından ödenen paralar meslek odası tarafından elde edilmiş bir gelir olarak kabul edilmektedir.[1]

Sonuç olarak, meslek odalarının vergi yasaları karşısında dernek gibi dikkate alınması sonucunda odanın tüzel kişiliği itibari ile kurumlar vergisi mükellefi sayılmadığından dolayı, bir bedel karşılığında verilmiş olduğu gübreleme makinalarının üyelere kullandırılması faaliyeti odaya bağlı bir iktisadi işletme teşkil edeceğinden dolayı, bu iktisadi işletmenin faaliyete başladığı tarihten itibaren kurumlar vergisi mükellefiyeti kaydı açılması gerekecektir.

Diğer taraftan, oda tarafından gübreleme makinalarının üyelere bir bedel karşılığında kullandırılması, araçların bakım, onarım giderlerini karşılamak amacıyla bir bedel alınması işinin iktisadi işletme oluşturması nedeniyle, söz konusu hizmet karşılığında alınan bedeller üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.[2] - (Hürses)

-------------------------------
[1] 20.08.2013 gün ve 2462 sayılı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi.

[2] Bu işlemlerde KDV nispetinin görüşümüzce %8 olması gerekmektedir. Başka bir görüş KDV oranının %18 olması gerektiği yönündedir. Bu görüşün dayandığı temel gerekçe kiralama işlemleridir.
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Epeydir günlük hukuk sorunların yazmaktan yeni yayınların tanıtımını yapamamış, mali hukuk alanındaki yeni ve önemli yayınları duyuramamıştım.
İthalatçıların ve ihracatçıların önemli kapısı gümrüklü liman sahalarında hizmet ücretleri çoğunlukla döviz olarak ödeniyor.
Tütün mücadeleye başladığımız günlerden beri, Tütün kullanıcılarını UYARDIK VE UYARMAYA DEVAM EDECEĞİZ…
Arabuluculuk Daire Başkanı tarafından ekibiyle birlikte yeni bir arabuluculuk kanunu yazılıyor.
Teklif ile, temel gıda ve temizlik maddeleri ile elektrik, doğalgaz, su ve internet hizmetlerinde KDV'nin %1 oranında uygulanması amaçlanmaktadır.
Pandemi krizi ile tanışmamızdan bugüne küresel ölçekte beş ay, ülkemizde ise üç ayı aşan bir süreyi geçirdik. . . .
Sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz gece 24.00’ten itibaren başladı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak ilimizde
Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte Başkan Erdoğan’ın duyurduğu normalleşme sürecinde yeni kararlar alındı.
Zorlukları Birlikte ve Etik Değerler ile Açaçağız.25-31 Mayıs Etik Haftası Kutlu Olsun..
"Bu Planla Koruma Olmaz" Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak; kentimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasında,
Ülkemizde vergileme, büyük ölçüde vergi mükelleflerinin ödemeleri gereken vergileri kendilerinin hesaplayıp beyan etmesi esasına dayanmaktadır.
Bilindiği üzere, mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerinin Ocak -Şubat -Mart 2020 geçici vergi dönemi bazında e-defter berat dosyası . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı Mükerrer 121’inci maddesinde yapılan . . .
Teklif ile; COVID-19 salgını nedeni ile belediyelerin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmesi için belediyelerin borçlanma limitinin, İller Bankası sermayesinin artırılması ve . . .
7Aralık 2019 tarihli 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi derken
Bu Karantinalı Günlerde de Hizmetimiz 24 Saat Devam Ediyor. Corona Virüs - Covit- 19 Nedeniyle . . . .