Ziraat odasının üyelerine zirai araç kiralamasında KDV
19 Ağustos 2019 Pazartesi
Bilindiği gibi, ziraat odaları tarafından kendi üyelerine zirai araç kiralaması halinde bu işlemin kurumlar vergisi yönünden ve KDV yönünden
Ziraat odasının üyelerine zirai araç kiralamasında KDV
Ziraat odasının üyelerine zirai araç kiralamasında KDV

Av. Nazlı Gaye Alpaslan
 
Bilindiği gibi, ziraat odaları tarafından kendi üyelerine zirai araç kiralaması halinde bu işlemin kurumlar vergisi yönünden ve KDV yönünden vergiye tabi olup olmayacağı konusunda tereddütler oluşmaktadır.

Bilindiği gibi, meslek odaları gelir ve kurumlar vergisi uygulamaları açısından “dernekler gibi” değerlendirilmektedirler. 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunun 1. maddesine göre dernekler ve vakıflar kurumlar vergisine tabi olmamakla birlikte, aynı maddenin (ç) bendi ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefiyeti kapsamında vergilendirilmektedirler. Bu durumda meslek odalarına ait tarımsal araçların üyelerinin tarım işlerinde kullandırılması, kiralanması karşılığında çiftçiler tarafından ödenen paralar meslek odası tarafından elde edilmiş bir gelir olarak kabul edilmektedir.[1]

Sonuç olarak, meslek odalarının vergi yasaları karşısında dernek gibi dikkate alınması sonucunda odanın tüzel kişiliği itibari ile kurumlar vergisi mükellefi sayılmadığından dolayı, bir bedel karşılığında verilmiş olduğu gübreleme makinalarının üyelere kullandırılması faaliyeti odaya bağlı bir iktisadi işletme teşkil edeceğinden dolayı, bu iktisadi işletmenin faaliyete başladığı tarihten itibaren kurumlar vergisi mükellefiyeti kaydı açılması gerekecektir.

Diğer taraftan, oda tarafından gübreleme makinalarının üyelere bir bedel karşılığında kullandırılması, araçların bakım, onarım giderlerini karşılamak amacıyla bir bedel alınması işinin iktisadi işletme oluşturması nedeniyle, söz konusu hizmet karşılığında alınan bedeller üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.[2] - (Hürses)

-------------------------------
[1] 20.08.2013 gün ve 2462 sayılı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi.

[2] Bu işlemlerde KDV nispetinin görüşümüzce %8 olması gerekmektedir. Başka bir görüş KDV oranının %18 olması gerektiği yönündedir. Bu görüşün dayandığı temel gerekçe kiralama işlemleridir.
10- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Oturum Başkanı Prof.Dr. F.N.Can Şımga Muğan (Modav Başkanı) ve Panalistler Yerlerini Aldıktan Sonra Sayın Muğan Kısa Kürsüye Gelerek Bir Konuşma Yaptı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Sosyal Politikalar Kurulu'nun yaptığı çalışma tamamlanırsa Meclis'ten yasa çıkması beklenecek.
Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemleri
Meslektaşın Mücbir Sebep Sorunu Çözüldü. Başkanımız Ethem Yüksel Kahveci; .
17.Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu . . . 17.Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
Bu yıl 19.sunu düzenleyeceğimiz geleneksel Anadolu Odaları eğitim seminerimiz. . .
TMMHP : TÜRMOB ve Odalarda mesleğimiz ve meslek mensuplarının geleceğinin kişisel çıkarlara, makam ve ikballere feda edildiği gerçeği artık hepimiz tarafından bilinmektedir.
Ticari yaşamda bir tarafta mal ve hizmet satışı yapanlar, bir tarafta da bu mal ve hizmetleri satın alanlar bulunmakta, . . . . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Vergi yüzsüzleri listeleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl vergi borçluları gizlenirken, çaycılar yönetim kurulu üyesi olarak gösteriliyor
Dünyanın ilk anayasası olan Magna Carta’dan beri verginin adaletli olması gerektiği yazılmıştır. 1215 yılında imzalanan bu sözleşmeden bu yana , , , ,
Doktorları icradan satıyorlar…Cizre İcra Dairesi “taşınır mal” ibaresiyle açık artırma ilanı verdi.“Aşağıdaki cins ve miktardaki mallar satışa çıkarılmıştır” denildi.Satışın “adalet sarayı” önünde yapılacağı duyuruldu.
Diyarbakırlı anneler PKK tarafından çeşitli yöntemlerle dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP önünde eylem yapıyorlar.
Bir oda başkanı, bir TÜRMOB başkanı düşünün ki, hukuksuz olduğu halde sizden Nisbi aidat almaya, mahkemenin kararını yok saymaya çalışıyor...
Tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.
Emeklilik çalışanların en büyük hayali. Fakat bazen iş ortamındaki zorluklar, amirlerin olumsuz tutumları, iş arkadaşları gibi sebeplerle çalışmak işkence haline gelebilir.
Seni evlatlıktan reddederim. Mirasımdan mahrum bırakırım. Çok bilinen bir Yeşilçam repliği. Ancak, gerçek hayat filmler gibi olmuyor!..
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK hükümlerine göre, vergi incelemelerinde uyulacak ilkelerle ilgili yönetmelik ..