22.02.2024 (Perşembe) günü saat: 14.00’de BTSO Çok Amaçlı Salon
(2024- 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Silivri Yelken Restaurant ta Uyumsoft Sponsorluğunda "Geleneksel Kahvaltı" Düzenledi.
7143 sayılı Kanun’la 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. madde kapsamında yapı kayıt belgesi başvurusu olumlu ,. . .
Dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte, . . .
Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü ve İnfografik Yayınladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Ocak 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunu” internet sitesinde yayımladı. . . . .
Pay sahibinin paylarından doğan haklarını kullanabilmesi ve karar alma süreçlerine dahil olabilmesi, genel kurul toplantılarına katılması ile . . .
Şu an yürürlükte olan vergiler arasında "Kaynana Vergisi" diye bir vergi bulunmuyor. Ancak, adı tam olarak "Kaynana Vergisi" olmasa da, . . .
Sigortalıların, ay/dönem içinde ücret almaya hak kazandıkları süreler Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilmektedir. . . . .
Nakdi sermaye veya parayla temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen faiz, kâr payı ve benzeri gelirleri Gelir Vergisi . . .
TÜRMOB Temsilcileri Bursalı Meslek Mensupları İle Buluşuyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet sitesinde 2024 yılı Ocak ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre;
Mart ayı yaklaşıyor. Bilindiği gibi her yılın Mart ayı, bir önceki yılın, yıllık gelir vergisi beyanına tabi gelirlerinin beyan edildiği ve çıkan . . . . .
Önceki haftaki yazımızda Girişim Sermayesi Yatırım Fonları’nın ne olduğu, . . . .
Danıştay, açılan davalar sonucunda Maliye tarafından yapılan düzenlemelerin bir kısmını onarken, bir kısmını da iptal ediyor
Belediyelerin belediye başkanlarının ön planda tutulduğu yani belediye faaliyetlerinin tanıtımı adı altında kamufle edilmiş . . .
9 Şubat Cuma günü yayınlanan makalede 2023 yılı kira gelirlerinin beyanıyla ilgili konuları özetlemiş, gerçek gider yönteminin seçilmesi . . . .
8/5/1982 doğumluyum. 1/9/2007 yılında özel bir maden işyerinin yeraltı işinde çalışmaya başladım. Halen çalışıyorum. . . . . .
Mali Tabloların, paranın satın alma gücündeki değişimler nedeniyle gerçek durumu yansıtmaması nedeniyle, ait olduğu dönemlerdeki . . . . .
1 Şubat 2024 tarihinden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi . . .
Gerçekten gün geçmiyor ki, yeni bir sorunumuz olmasın. Herhalde sorunsuz bir gün geçiremeyeceğiz. Bu böyle devam edip gidecek gibi . . . .
Gelir Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinde yer alan düzenlemeye göre; . . . .
Gerçek kişiler, sahip oldukları gayrimenkulleri alış tarihinden itibaren beş yıl içerisinde satmaları halinde, değer artış kazancı olarak elde . . . .
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan 10/2/2024 tarih ve VUK-164/2024-2 sayılı VUK Sirküleri ile 1 Şubat 2024 tarihinden . . .
Köşemde 4 Aralık 2023’te “15 milyar TL’nin bütçeye erken girmesi için sistemi çökertmek” başlıklı yazımı okumuştunuz. Yazımda, torba yasa . . .
İhracatta götürü gider uygulaması şeklinde ifade edilen düzenleme,28 Aralık 2023 tarih ve 32413 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan 7491 . . . . .
Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi . . . .
Mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlıyor.
Selda Altınsoy ; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitmeni
Bu yıl da konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Geçen haftaki yazımızda Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının ne olduğu açıklanmıştı. Bu haftaki yazımızda ise, bu fonlar bünyesinde . . . .
Dünyamızda olduğu gibi ülkemizde de KANSER olma riskleri hızla yükselmektedir. Bu hızla yükselme mevcut olan bebeklerimizi, . . . . . .
Asgari ücret artışlarına bağlı olarak ortaya çıkan işgücü maliyetlerinin aşağıya çekilmesi amacıyla, 2016- 2023 yılları arasında işverenlere . . . . .
Köşemde, 7 Ekim 2022’de “Değerli Konut Vergisi neden kaldırılmalıdır?” başlıklı yazımı okumuştunuz.
Kasım Ayında Kaybetmiş Oldukları İstanbul YMM Odası Kurucu ve Onursal Başkanı Sezai ONARAL'ı Saygı İle Andılar.
ANADER- Anadolu Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Bahri Olgun Görevimi Gönüllü Olarak Devrediyorum, Fakat TÜBADEF deki . . . . .
Hafize Gaye Erkan TCMB başkanlığı görevinden alınırken yerine başkan. . . .
Bu konuda ilk kez iki sene önce yılın son çeyreğini değerlendirmiştik. Mesleki grupların faaliyetlerini yazmıştık.
Merkezi yönetim bütçe gelirleri 2023 yılında 5 trilyon 210 milyar 488 milyon TL ve bütçe giderleri 6 trilyon 585 milyar 456 milyon TL olarak . . .
Kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında çok sayıda indirim ve istisna var. İndirim ve istisnaların hem nitelikleri farklı, hem yasal . . . .
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Kurucu ve Onursal Başkanı Sezai ONARAL' ı Anma Töreni
Son yıllarda önemli ölçüde vergisel avantajlar sağlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları’nın ne olduğu bu yazımızda ele alınacak ve takip . . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. maddesiyle kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak . . .
Dünya devletleri verginin varlığını keşfettikleri zamanlardan beri halklar üzerinden türlü çeşit vergi almışlardır.
Geçen hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasını önlemek ve mart ayında doğru beyan . . . .
Emekli maaşı zammı Temmuz döneminde yüzde 25 olurken, bu dönem yüzde 11,68'lik refah payı ile yüzde 49,25 olarak uygulanacak. . . . . .
Enflasyon düzeltmesinin yapılacağı tarih yaklaştıkça maalesef suni konular tartışılmaya, enflasyon düzeltmesinin acı gerçeklerinden . . . .
İşle ilgili olmak koşuluyla, sözleşmeye, mahkeme kararına veya kanun emrine istinaden ödenen tazminatlar, kurumlar vergisi matrahının . . . .


REKLAM ALANI
5- Temsilci Yardımcısı Tülay Altınkeser, İlave Sunumlarını Yapması İçin Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri Satış Direktörü Esin Çatıkkaş' ı Tekrar Kürsüye Davet Etti.
REKLAM ALANI
" Örneklerle Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi" Eğitimine Davetlisiniz
Örneklerle Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi Eğitimine Davetlisiniz
TÜRMOB Temsilcileri Bursalı Meslek Mensupları İle Buluşuyor