Bu yazımızda, emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmeleri halinde 4/a sigortalıların mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulaması . . .
Maliye (Gelir İdaresi Başkanlığı), yakın zamanda yayınladığı tebliğlerle bazı sektörleri ilgilendiren önemli düzenlemeler yaptı.
2022 hesap döneminin kapanmasıyla birlikte, dönem sonu kapanış işlemleri ve kurumlar vergisi beyanname hazırlıkları başladı. Ben de bu . . .
Çalışan veya çalışmayı düşünen annelerin en büyük derdi, işe giderken çocuğumu kime bırakacağım nereye bırakacağım ve cebimden kaç para çıkacak?
Uzun süredir köşemde devlete ait borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin şartların oluştuğunu ve bir düzenleme geleceğine ilişkin . . . .
Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçları için vergi borcu yapılmandırma detayları Bakan Nebati . . .
Kadın Muhasebeciler Derneği hafta sonunda düzenlediği etkinlikte dernek üyesi kadınların birlikte okudukları bir kitabı değerlendirdiler ve . . .
Ödeal & Analistim IT, İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası Fatih İlçe Üyeleri ile Buluştu.
7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un sermaye . . . .
Gelir ve kurumlar vergisi yönünden, mahsuben iade tevkif yoluyla kesilen vergiler ve geçici verginin mahsuben veya nakden iadesi ile gelir . . .
Basınımızın Değerli Temsilcileri Merhaba. Öncelikle hepinizi; şahsım ve Tüm Oda Kurullarımız, Komisyonlarımız ve Meslektaşlarımız adına . .
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını . . . .
Bu yıl temmuz ayında çıkartılan ek bütçe ile gelir ve gider rakamları ciddi oranda artırılmış ama bütçe açığı hedef rakamı olan 278 milyar 374 . . .
31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların yapılandırılacağı yeni bir paket hazırlanıyor.
Bu yıl da konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş yerlerine pos cihazı bulundurma zorunluluğu getiriyor. Taslak ile kartla ödeme talebine olumsuz yanıt verilen. . .
Yılık beyanname verme zamanına daha çok zaman var diyenler olabilir. Ancak günlük iş yoğunluğu ve koşturmacası içinde göz açıp . . . .
Ödeal & Analistim IT, İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası Üyeleri ile Buluştu.
İSMMMO Yönetimi, 2023 yılı için meslek mensuplarına uygulanacak Maktu Üye Aidat tutarını 2.070.00 TL olarak açıklamış bulunmaktadır.
Cumhuriyetimiz 100, Okulumuz 140, Derneğimiz 87 Yaşında;
Şöhret Kurşunoğlu özel Eğitim Meslek okulu öğrencileri ile şahlandırdı (Dezavantajlı öğrencilerin iş ve meslek eğitim aldığı okul)
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal; " Mali Müşavirlik Ücretlerinde Artış Gerekiyor"
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde . . .
Konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranı 01/01/2013 tarihinden itibaren muhtelif değişikliklere uğramıştır. Son değişiklik 5359 sayılı . . .
Gelir İdaresi Başkanlığı, yayımladığı 21 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağı ile kar . . .
Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2022 yılı . . .
Bilindiği üzere kamu hukuku, devlet ile vatandaşlar arasında veya devlet kurumlarının kendi aralarındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk . . .
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele araçlarından birisi de para ve mal hareketlerinin izlenmesidir. Mal hareketlerinin izlenebilmesi için Vergi Usul . .
Çoğu zaman, gayrimenkulün değerinin tapuda düşük gösterilmesi hem alıcı hem de satıcıya, farklı nedenlerle, o an için ceplerinden daha . . .
Enflasyon nedeniyle sabit gelirlilerin satın alma gücünün azalması, yükselen enerji maliyetleri ile birleşince seçim öncesi ısınma maliyetine . . .
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer madde 257 uyarınca Maliye Bakanlığı;1) Mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete' de muhasebe ücretlerindeki yüzde 85 artışın açıklanmasının ardından . . .
” www.iktisadidayanisma.com ” adresimizden alabilirsiniz. ” www.iktisadidayanisma.com ” adresimizden alabilirsiniz.
Dünya Bankası'nın 2022 yılında kayıt dışı ekonomi ile ilgili yayımlamış olduğu raporda; gelişmekte olan ülkelerin 2012 ile 2018 yılları arasında . . .
Yurtdışı lisans diplomasına sahip personelin elde ettiği ücret gelirinde Ar-Ge istisnası
1475 sayılı İş Kanunu ödenecek kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık. . .
Bilindiği üzere, vergi yasaları açısından iktisadi işletmelerde kazanç tespit edilirken, Vergi Usul Kanunun.'nun 281 ve 285. maddeleri . . . .
Bu gün ele alacağım konu, şirketlerin kâr yedeklerini sermayelerine ekleyerek ortaklarına bedelsiz pay senedi dağıtması halinde, iştiraklerinin . . .
Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekliye verilen zam oranının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıktığını . . .
Kamuoyunda uzun zamandır tartışıla gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ana çerçevesi, daha doğrusu ilk sigortalılık . . .
Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca ilçelerindeki mükellefler için Beyanname Bildirim Süreleri Elektronik Defter Oluşturma ve İmzalanma . . .
31 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak . . . .
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de şu anda yaşanan en büyük sorunlardan birisi, konut fiyatları ile konut kiralarındaki artışlar.
16 Ekim’de yapılan TÜRMOB Genel Kurulundan sonra sular bir türlü durulmadı.
2022 yılında vergi gündemimizin en hararetli konularından bir tanesi kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına ilişkindi.
2.2 milyon vatandaş yaş şartı aranmadan emekli olma hakkına kavuşuyor. Düzenleme ile ilgili merak edilenleri 20 soruda cevapladık.
TÜİK'e göre tüketici enflasyonu aralıkta aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 oldu. ENAG'a göre ise aralıkta aylık enflasyon yüzde 5,18, yıllık
Genelde İdari yargıda, özelde vergi yargısında sistem bazen tek dereceli, bazen iki, bazen üç dereceli olarak çalışmaktadır. En altta idare . . .
2023 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri Resmi Gazetede Yayımlandı
Meclis'in ilk gündemi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), sözleşmeli personelin kadroya alınması ve yeni yargı paketi olacak. Sözleşmeli . . .
Köşemde, 3 Ekim 2022'de “Ücretliler Adalet İstiyor“ ve 25 Kasım 2022'de de “Ücretlilere Adaletli Tarife” başlıklı yazılarımı okumuştunuz.
Bağ-Kur kapsamında durdurulan sürelerinizi ihya ederek eksik günlerinizi tamamlayabilirsiniz.


REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
Üsküdar Şubemizin düzenlediği İstanbul Kent Gezileri programının ikincisi olan İstanbul’un yeraltı hazineleri ve Ayasofya turumuzu 4 Şubat 2023 cumartesi günü gerçekleştireceğiz.
30. Adalet ve Demokrasi Haftasında Uğur Mumcu Sesleniyor Konusunda Barış Terkoğlu 'nu Ağırlıyor
Felsefe Erdem Siyaset Konusunda Prof. Dr. Örsan K.Öymen'le Üyelerini Buluşturuyor
Geleneksel Kahvaltılı Etkinliğinde Üsküdar Cemile Sultan Korusu Kış Bahçesinde Bir Araya Geliyor.