Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Hemen her gün yeni bir uygulama, yeni bir düzenleme ile karşı karşıya kalıyor, bunların doğuracağı ve/veya doğurduğu sonuçları . . . .
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde Yeminli Bilirkişilik yapan veya yapmak isteyenler, Adli Grafoloji ve . . . .
Bakanlık ve İlgili Kurumlar Nezdinde Yaptığımız Girişimler Sonucunda, Mali Müşavirler İle Çalışanları Sokağa Çıkma Kısıtlamalarından Muaf Tutuldular.
Kısmi Kapanma Tedbirleri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular' başlığıyla yayınlanan soru ve cevaplar şu şekilde:
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
Borç yapılandırmasına ilişkin olarak yapılan ödemeler ile ilgili gerek Maliye gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir açıklama yapılmamış
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin
1 Nisan günü TÜRMOB tarafından YouTube-turmobtv üzerinden Kurumlar Vergisi Semineri düzenlendi.
Koronavirüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanlarımızı korumak için 16.04.2020 tarihinden itibaren . . . .
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği . . .
“Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, . . . .
07 Nisan 2021 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında ZOOM uygulaması kullanılarak Video Konferans şeklinde yapılacaktır.
Alınacak sertifika ile "Kamu Gözetim Kurumu " eğitim kredilerinden 30 (otuz ) destekleyici puan kazanılacaktır.
5 Ocak 1971 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Eylül 1988. 4/a (SSK) statüsünde toplam prim günüm 7436. Askerliğimi . . .
Son birkaç gündür ülkemizde, Maliye'nin kripto para alıp satanları incelemeye aldığı, vergilendirme yapacağı ve bu amaçla . . . .
Değerli Arkadaşım, YMM Mustafa Sezeni Kaybetebin Üzüntüsü İçindeyiz.
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 10 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile . . .
2020 yılında elde edilen kurum kazancının vergilendirilmesine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.
Mükelleflerimiz, 2020 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini 1-30 Nisan 2021 tarihleri arasında
6322 sayılı Kanun’un 37’nci maddesiyle 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere bu kanunun 11’inci maddesinin birinci . . . .
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları (KPSS-2021/4) ÖSYM tarafından açıklandı.
Bilindiği üzere, 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme ve . . . .
Bağımsız Denetçi ya da Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretleri Açıklanması Hakkında Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hükümetin üzerinde çalıştığı ekonomik reform paketinde, vergi uygulamalarına ilişkin yeni kriterler getirilecek.
18 yaşından küçük olanlar hariç olmak üzere, sigortalı olarak çalışmayan, ana, baba ya da eşin bakmakla yükümü . . .
Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetinizin dönem tipinin üç aylıktan aylık döneme dönüştürülme işleminin gerçekleşmesi için öncelikle
Sokağa çıkma yasağı geri geldi! Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var? (3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı)
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin . . .
İkiz kardeşimin yüzde 97 oranında engelli raporu var. Rapor, 23 Temmuz 2009 tarihinde alındı. Annem 18 Mart 1971 doğumlu. . . .
Bir zamanlar mevzuatımızda olan finansman gider kısıtlaması uygulaması, 2012 yılında yapılan bir yasal düzenleme ile
“Ekonomi ülkelerin hayat ağacıdır. Bu ağacın meyvesi vergidir. Bir diğer tanımda vergiyi besleyen ekonomidir. . . . .
Köşemde 11 Ocak 2021'de “Akaryakıt dağıtım şirketi mi, sahte fatura üretim merkezi mi?” ve 18 Ocak 2021'de “Akaryakıta . . . .
Ekonomiye güven duyulmadığı sürece stopaj oranının döviz hesaplarını azaltmadığı görüldü. Bu durumda 1 yıl vadeli TL mevduatlarda kaldırılması beklenebilir.
Koronavirüs (COVID-19) Salgının etkisini hissettirdiği alanların başında da çalışma hayatı gelmektedir.


16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
"Türkiye de Gönüllülük ve Aidiyet" Konulu "Çevirim İçi Konferans" ta Aramızda Olmanızdan Onur Duyarız.
Kamu Gözetim Kurumu tarafından eğitim için yetkilendirilen derneğimizin Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim kapsamında . . . .
"Anonim şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Özellikli Durumlar" Konulu Uzaktan - Senkron Eğitimi
Uygulamalı Örnek ile 2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanması