“ o “ Geleceğimiz…….
05 Nisan 2018 Perşembe
Gürsel Yurtbahar
Günümüzün olağan akışı için, her saat her yerde gördüğümüz geleceğimizin garantisi ve yaşama kaynağımız

“ 0 “  Geleceğimiz…….

Gürsel Yurtbahar- SMMM/ Antalya

  a-      Günümüzün olağan akışı için, her saat her yerde gördüğümüz geleceğimizin garantisi ve yaşama kaynağımız ÇOCUKLARIMIZ’ın yaşam ve çocukluk haklarının yok edilmesini üzüntü ile görmekteyiz.

Veya bu güne kadar görmemezlikten geldik…

Türkiye, yüzde 28,7'lik çocuk nüfus oranıyla 167 ülke arasında en fazla çocuk nüfus oranına sahip 96. ülke olarak kayıtlarda yer aldı.  2016 TÜİK verilerine göre çocuk işçilerin yüzde 78’i kayıt dışı çalışıyorlar.

 Ancak;

            Günün her saatinde çöp toplayan, dilenen, mendil- çiçek satan, parklarda /kapalı otobüs durakları gibi kapalı alanlarda, A.V.M ‘lerde, Nargile ve internet salonlarında uyuyan ve fiilen çalışma olmasa da haklarında istismar edilen de ANAYASA mıza göre 0-18 yaş arasında bulunan çocukların tamamı Başbakanlığın 20.02.2018 tarih 30338 sayılı Resmi Gazete yayınlan 2018/3 nolu 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı kabul edilmiş olan genelgenin kapsamında olması gerekir.

          Bu konudaki önleyici önerilerimi ilgili yerlere iletilmiş olup takip edilmektedir.          

          2018 yılında toplum, anne-baba, aile bireyi, komşu olarak bu çocukları görmemezlikten gelemeyiz..

              Çünkü “ O ve ONLAR “ geleceğimiz ve yaşam kaynağımızdır.

b- 1580 sayılı kanun (6172 sayılı )  ile kurulan sulama birliklerinin günümüzde tarım sulaması için önemli fonksiyonları bulunmaktadır.

     1-Sulamadan faydalanan çiftçiler yönetime iştirak ederek demokratik olarak seçme ve seçilme haklarını kullanırlar.

     2-Sulama ücretlerinin maliyeti  % 10-50 arasında azalır.

     3-Sulama tesislerinde kullanıcının/ çevrenin meydana getirdiği zararlar ve tahribatlar azalır.

      4-Sulama mahallinden yöneltildiği için sulama hizmeti hızlı ve etkin bir şekilde yapılmaktadır.

      5-Birlik bütçesi giderleri mahallinde yapılmaktadır. Böylece kullanıcıların yapılan giderlere sahip çıkması sağlanır.

      6-Birlik bünyesinde çalışanların ( su görevlilerinin) mahallinde temin edildiği için; zaman/ sıra/ israf / haksızlık konularında ayrım yapılmamaktadır.

      7-Birlik bölgelerinin içinde istihdam yaratılmaktadır.

      8-Tarım sulamasında devlet bütçesine yük olmamaktadır. Aksine kullanıcıların ödediği vergiler devlet bütçesine katkı sağlamaktadır.

     …………………………..

      Kanunen Yer altı ve yer üstü su kullanımı hakkı DEVLET SU İŞLERİ’ nin kontrolündedir.

      Bu hakkın kullanımının başka kuruma verilmesinin mantığı bulunmamaktadır.

“O “ (SU )bizim geleceğimiz ve yaşam kaynağımızdır.

       Her kurumun Mali tablolarında olduğu gibi SULAMA BİRLİKLERİNİN de bir bütçesi, gelir-gider kalemleri bulunmaktadır.

 “0 “ (Bütçe, gelir-gider kalemleri) ise MESLEK MENSUPLARIMIZ’ın görev /sorumluğunda ve denetiminde

Olmalıdır.

   “ O “ sorumluluk ve denetleme meslek mensuplarının geleceğidir.

c-2012 yılında dünya kooperatif yılı  “ KOOPERATİF İŞLETMELERİ DAHA İYİ BİR DÜNYA KURAR “  sloganı ile başlayan bu yeni dönemde bazı kanuni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

          1-Bakanlık olarak tek bakanlık olmalı,

          2-Kooperatifler eğitim/kontrol/ denetim olarak üst birliklere zorunlu kayıt olmalıdır.

          3-Üst birlik ve üst birliğe kayıtlı bulunan kooperatiflere vergi muafiyetleri tanınmalıdır.

           4-Kooperatiflerin mali raporları güvenli-denetlenebilir ve açıklanabilir olmalıdır.

            Bunun içinde üst birlik ve kooperatiflerde meslek mensupları olmalı ve meslek mensuplarının denetlemesinde olmalıdır.

                ……………………………..

            Yoksullukla mücadele de sürdürebilir kooperatifçiliğin en önemli unsuru yöneticilerin eğitimli-güvenli- bu konuda bilinçli olmasının önemi çok büyüktür.

            Genel kurulların ve seçimlerin yapıldığı bu dönemde; Kooperatifçilik konusunda görev ve sorumluluk almak için mücadele yapan meslektaşlarımıza başarılar diliyorum.

             Bu konudaki önerilerimizi bakanlık düzeyinde yapılmış olup, gerekli düzenlemelerin yapılacağını bekliyorum.…

  “ O “  yoksullukla mücadele için kooperatifçilik geleceğimizdir.

d- 2018 yılında yürürlüğe giren ” DEFTER BEYAN SİSTEMİ “ uygulamasında serbest meslek mensupları sisteme dahil oldular.

     Türk Ticaret kanununa istinaden; işletme defterlerinin tek düzen hesap planın uygulamasını beklerken, onlarında 2019 yılında defter beyan sistemi uygulamasına girmesinin mali ve hukuken geçerli bir nedenini görmemekteyim.

     Ve faydasını da göremeyeceğiz.

     Mali sorumluluk sigortasının serbest meslek mensupları için gider yazılmasının ve beyannameden düşülmesinin mümkün olmadığı halde, sistemde giderler arasında bulunmasının ne anlamı olabilir?

          Yayınlanan torba yasaların bir maddesinde vardı gözümden kaçtı…

          Yayınlanacak olan torba yasaların bir maddesinde mi olacak. Zaman içinde açıklanır diye bekliyorum.

     “ O “ mali tabloların düzenlenmesi – denetlenmesi-yorumlanması meslek mensupların mesleğidir.

     “ 0 “ Meslek mensuplarımız ise; ekonomide ve kayıt dışı ile mücadelede

   GELECEĞİMİZDİR…..

Saygılarımla

"Türkiye de Gönüllülük ve Aidiyet" Konulu "Çevirim İçi Konferans" ta Aramızda Olmanızdan Onur Duyarız.
Kamu Gözetim Kurumu tarafından eğitim için yetkilendirilen derneğimizin Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim kapsamında . . . .
"Anonim şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Özellikli Durumlar" Konulu Uzaktan - Senkron Eğitimi
Uygulamalı Örnek ile 2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanması