‘‘Borç kaydının düşülmemesi’’
02 Şubat 2020 Pazar
Mevzuat gereği devletimize ve yürütme organı olarak kamu kurumlarına yapılan vergi ödemeleri, adli ve idari para cezaları ve diğer ödeme yükümlülüklerini . . . .
‘‘Borç kaydının düşülmemesi’’
‘‘Borç kaydının düşülmemesi’’

Alirıza Körükçü
Kaza Mağdurları Derneği Genel Başkanı 

Mevzuat gereği devletimize ve yürütme organı olarak kamu kurumlarına  yapılan vergi ödemeleri, adli ve idari para cezaları ve diğer ödeme yükümlülüklerini zamanında ve indirimden faydalanarak yerine getirmelerine rağmen ödemelerin üzerinden uzun süre geçmesi ardından gelen ihtar ve ödeme emirleri karşısında vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlar mağduriyetlerine neden olmaktadır. Konuyu değerlendiren Antalya Kaza Mağdurları, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (Kaza Mağdur Der) Genel Başkanı Ali Körükçü; “ödeme yapmalarına karşın mağduriyet yaşayanların ispat yükü hususunu da göz önüne alarak mutlaka ilgili kurum ve gerekiyorsa mahkemelere itirazda bulunarak haklarını aramaktan imtina etmemeleri gerektiğini” söyledi. 

Araç maliki ve sürücüsü olan bir mağdur derneğimiz arayarak kendisine temmuz 2015 tarihinde trafik cezası kesildiği ve bunun üzerine Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunduğunu; itirazın reddi üzerinde de indirimli tutar 293.25 TL’lik ceza bedelini kredi kartı üzerinden temmuz 2015 tarihinde ödediğini bildirmiştir. Ödeme yapmasına rağmen 957.95 TL’lik faizle Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi tarafından alacak takibine geçildiği kaydını gören mağdur, ödeme yaptığına dair banka kayıtlarını da içeren itiraz dilekçesini internet, faks ve posta ile göndermiş fakat talebi reddedilmiş ve borcuna dair tutar da silinmemiştir.

Yapılan müracaatların sonuçsuz kalması üzerine derneğimize başvuran mağdura gereken yasal hakları çerçevesinde hukuki yardım sağlanarak ilgili idare Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü aleyhine ‘‘Menfi Tespit (Trafik Cezası ödemesinin davalının alacak kaydından düşülmesi istemli)’’ davası açılmıştır.

Yapılan inceleme ve tahkikat sonrasında İstanbul 10.İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda (Esas No:2019/2175 ve Karar No:2020/17) ‘‘…dava konusu zımmen ret işlemin iptaline, … 1.173.00 TL tutarındaki tahakkuk fişinin iptaline, anılan borcun terkinine, yargılama giderlerinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine kesin olarak karar verildi.’’ hükmü verilmiştir.  
Derneğimizin müdahil olduğu bu ve benzeri hususlarda mağduriyet yaşayanların; yaptıkları işlemlerde kayıtları ispat yükü açısından muhafaza altına almaları, haklarını savunmaktan imtina etmemeleri ve özenle davranmaları gerektiği, kamu kurumlarına ve mahkemelere başvurmaktan kaçınmamaları, aksi halde mağduriyetlerinin artarak devam edeceği, ST֒ler ile her zaman bağlarını korumalarının kendi menfaatlerine olacağı dikkate alınmalıdır.
29- 4 Ekim Akşamı Konya SMMM Odası Yönetimi Konuklara Eğlence Programı Hazırlayarak Konya Kaşık Ekibinin Gözterisi İle Sürpriz Yaptı. Daha Sonra Meslek Mensuplarını Kendilerini Piste Attı.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan düzenlemeyle motorlu karavanlardan alınan ÖTV yüzde 220'den yüzde 45'e indirildi.
Enflasyon düzeltmesi uygulanmayan bir hesap döneminden sonra enflasyon düzeltme . . . .
Kurumların aktifinde bulunan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa . . . .
Milyonlarca kişinin yararlandığı BES ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. BES'ten kısmi . . .
Çalışma yaşamının ilk yıllarında pek önemsenmeyen emeklilik sonlara doğru en çok . . . .
Ocak 2011 yılından bu yana aynı kurumda sigortalı olarak çalışmaktayım. 2022 yılında emekli . .
Köşemde, 10.07. 2020 tarihinde “Gri liste tehlikesi” başlıklı yazımı okumuştunuz. Bu uyarımın üzerinden 1.5 yıl geçmeden Türkiye Mali . . . .
Zaman zaman kamu kurumlarının özellikle belediyelerin kendilerine yakın gördükleri bazı dernek ve vakıflara nakit para aktarımında . . . .
7326 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31’inci maddesine yeni bir düzenleme eklenmiştir.Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve . .
El birliği mülkiyet halinde, mülkiyet hakkına sahip ortakların her birinin doğrudan doğruya mülkiyeti kullanma hakları yoktur. . . . .
Tak tak tak! Kapı şiddetle çalınıyor. Hayırdır, sabah sabah kim o derken bir bakıyorum . . . .
Girişim sermayesi yatırım fonları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 54’üncü . . .
Bilindiği üzere bağımsız denetim; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama
YILDIZ Holding, 2018’in ilk aylarında bankalarla 6.5 milyar dolarlık kredi yeniden . . . .
Çağımızın meşhurları olan internet ünlüleri, bir başka deyişle fenomenleri internetten elde ettikleri şöhretlerini gelire dönüştürebiliyorlar.
Başlık bana ait ama kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tam da bunu söylüyor. Kanun özetle, borçlarını . . . .