13 Haziran'ı Selamlıyoruz.....
13 Haziran 2021 Pazar
3568 sayılı meslek yasamız 13 Haziran 1989 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve mesleğimiz yasal kimliğine kavuşmuştur. Kutlu olsun
13 Haziran
13 Haziran'ı Selamlıyoruz.....

3568 sayılı meslek yasamız 13 Haziran 1989 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve mesleğimiz yasal kimliğine kavuşmuştur. Kutlu olsun!

Meslek yasamızın kabulü ile yeni bir süreç başlamış,meslek yaşamımıza dair yeni kurallar ihdas edilmiştir.Süreç içerisinde Meslek Yasamızı ve yasal mesleki kimliğimizi kamuoyu nezdinde bilinir hale getirmek,sorunlarımızı ve başarılarımızı paylaşmak adına Meslek Haftası kutlama geleneği oluşturulmuş ve çok yanlış bir yol izlenerek 1 MART Muhasebe Haftası ilan edilmiştir.

1 Mart tarihi mesleğimizle ilgili yasa tasarısının Meclise sunulduğu tarihtir.O tarihte yasanın kabul edilip edilmeyeceği henüz belli değildir. Dolayısıyla bu tarihi baz alarak Muhasebe Haftası kutlamak yanlıştır. Meslek yasamız 13 Haziran’da kabul edilerek yürürlüğe girdiğinden Muhasebe Haftası kutlamaları için doğru zaman 13 Haziran’dır. Mesleki duyarlılığımızı hafızalarda canlı tutmak adına gelenekler oluşturmak değerli ve önemli bir duruştur. 

Bu geleneği gerçeğe uygun hale getirmekte en az geleneği oluşturmak kadar önemlidir. Bu nedenle Kurum yöneticilerimize çağrıda bulunuyor ve Muhasebe Haftası kutlamalarının 13 Haziran tarihinde yapılmasını talep ediyoruz.

Meslek yasamızda değişiklere ihtiyaç vardır. Ancak çeşitli vesilelerle görüldü ki ne zaman değişiklik talebi gündeme gelse çeşitli menfaat grupları kendi dar çıkarları için yasamızı iğdiş etme gayretine girmektedir. Sözde değil özde değişiklikler yapılmalıdır. Ele alınacak birçok konu başlığı olmakla birlikte öncelik arz eden hususlar şunlardır.

  • 1-Meslek ünvanları arasındaki eşitsizlikler giderilmelidir.
  • 2-SMMM’lerin denetim yetkisini kullanmalarını önündeki engeller ve kısıtlamalar kaldırılmalıdır.
  • 3-Bağımsız denetçilik Kamu Gözetimi Kurumundan alınarak meslek yasamızda düzenlenmeli, düzenleme meslektaşların bağımsız denetim haklarını daraltıcı özellikler taşımamalıdır.
  • 4-YMM ve SMMM’ler birbirinin rakibi ve biri diğerinden üstün olan meslek mensupları değildir.Bu nedenle Meslek yasamızda mevcut 5 e 4 uygulamasına son verilmelidir.
  • 5-Seçim uygulama esasları yeniden düzenlenmeli, nispi temsil sistemi hayata uygun hale getirilmeli, delegelik sistemi hakim grupların üstünlük kurmalarına meydan vermeyecek şekilde düzenlenmelidir.
Değerli Meslektaşlar 13 haziran Muhasebe Gününüzü kutluyor ve mesleğimizin geleceğe taşınması,meslektaşlarımızın mutluluğu için mücadelemize rehber olmasını diliyoruz.

                            Saygılarımızla

                                    T M B
          TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ
                        Yürütme Kurulu adına
   Oktay Yeşilyurt                           Belma Sabuncu
         Başkan                                     Sekreter

12- Vergi Müfettişi Ramazan Kaya "7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması" Konulu Sunumlarına Devam Ederken Zaman Zaman Gelen Soruları Yanıtladıktan sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Seminer Sona Erdi.
Hemen hemen bütün yargı mercileri yılın belli döneminde çalışmalarına ara verirler. Bu dönem “adli tatil” olarak adlandırılmaktadır.. . . . .
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) arasında imzalanan protokol çerçevesinde;
Emisyon primi konusunu ve kurumlar vergisi kanununda bu konuda yer alan istisnayı, dağıtımına bağlı sorunları daha önceki yazılarımda. . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 13 Temmuz 2021 gün ve 31540 sayı ile Resmi Gazete’de 529 sıra numarası ile . .
Uluslararası vergilendirmeye ilişkin bugün yürürlükte olan kurallar, 1920’lerde ülkeler arasında varılan ve sonrasında iki taraflı . . . .
Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresinin Belirlenmesi ile Söz Konusu Sektörler ve Özel Etiket ve İşaret Kullanma . . . .
Turizm sektöründe faaliyet gösteren işyeriyiz. 30.06.2021 tarihine kadar kısa çalışma ve pandemi ücretsiz izin ödeneklerinden faydalandık.. . .
Çekin ödeme aracı yerine kredi ve teminat aracı haline dönüşmesi, karşılıksız çek keşide etmenin ölçülülük ilkesine aykırı olması . . .
Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, yeni teşvikler geliyor zannetmeyelim. Değişiklikler ile sektöre her alanda sopa gösteriliyor,
Manavgat’la başlayan 26 il 53 ilçemizi kapsayan birbirine yakın zamanlarda çıkan orman yangınları ile vatanımızın ciğerleri yanmaktadır.
Yapılan düzenlemeyle 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere asgari ücret desteği tutarı 75 TL olmuştur.
Vergi Daireleri 02 Ağustos 2021 Pazartesi Günü saat 19:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.
20. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 03-06 Ekim 2021 Tarihinde Titanic Delüxe Golf Belek' te Yapılacaktır.
2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,14 (yüzde onsekiz virgül ondört) olarak tespit edilmiştir.
Asgari ücret desteğini de içeren torba yasa ile turizmi teşvik kanunda değişiklik yapan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)