2020 yılı ücret gelirleri için beyanname vermek gerekiyor mu?
24 Şubat 2021 Çarşamba
Çünkü Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan bazı değişiklikler sonrası, daha önce ücret geliri nedeniyle beyanname vermek zorunda olmayan . . .
2020 yılı ücret gelirleri için beyanname vermek gerekiyor mu?
VERGİ PORTALI

2020 yılı ücret gelirleri için beyanname vermek gerekiyor mu?

Bilgütay YAŞAR

Eğer 2020 yılında ücret geliri elde etmişseniz bu yazımı okumanızı öneririm.

Çünkü Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan bazı değişiklikler sonrası, daha önce ücret geliri nedeniyle beyanname vermek zorunda olmayan bazı mükellefler için de yıllık beyanname verme zorunluluğu getirildi. Cezalı duruma düşmeyesiniz. Okumanızı kolaylaştırmak için yazımı soru cevap şeklinde sizlere sunmak istedim.

►Soru 1: 2020 yılında tek bir işveren yanında çalıştım, daha önceki yıllarda yıllık ücret gelirim ne olursa olsun, işveren tarafından stopaj suretiyle vergilendirildiğim için, yıllık beyanname vermem gerekmiyordu. 2020 için aynı kural geçerli mi?

Bu sorunun cevabı 2020 için en önemli değişikliği içeriyor. 7194 Sayılı Yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinde yapılan değişiklik ile 2020 yılından itibaren, yıl boyunca tek işverenden de ücret almış olsanız, eğer aldığınız ücret 2020 yılı için belirlen 600 bin TL’yi aşıyorsa bu takdirde ücret geliriniz için mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekecektir.

►Soru 2: Yıl içinde birden fazla işverenden ücret geliri elde ettim. Bu ücretlerim için de yıllık gelir vergisi beyannamesi vermem gerekecek mi?

Bu konudaki geçen dönemdeki yasal düzenleme esas itibariyle korunsa da 600.000 TL’lik sınır ile ilgili bir ilave yapıldı. Şöyle ki, eğer 2020 yılında birden fazla işverenden ücret geliri elde etmişseniz, eskiden olduğu gibi, öncelikle birinci işveren dışındaki işverenlerde elde etmiş olduğunuz ücret toplamına bakmamız gerekiyor. Bu ücret toplamı 2020 yılı için yasada belirlen 49 bin TL’yi aşmıyorsa, beyanname vermenize gerek yok. Örneğin 1 işverenden 150 bin TL, 2 inci işverenden 20 bin TL ve 3’üncü işverenden 25 bin TL ücret aldığınızı varsayarsak, birinci işvereni dışarda tutup diğerlerini topladığımız zaman 45 bin TL yapıyor. Bu da 49 bin TL’lik limiti geçmediği için bu durumda sizin ücret geliriniz için ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekmiyor.

Bu kural geçen yıllarda da geçerli olan bir kural. Ancak buna 7194 Sayılı Yasa ile bir ekleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre birden fazla işverenden alınan tüm ücret toplamı 2020 için belirlenen 600 bin TL’yi aşıyorsa, bu durumda yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekecektir.

Örneğin, 2020 yılında iki işverenden ücret aldığınızı, birinci işverenden alınan ücretin 590 bin TL, ikinci işverenden alınan ücretin ise 30 bin TL olduğunu varsayalım. 2019 yılında geçerli olan yasal düzenlemeye göre bu durumda ikinci işverenden alınan tutar 49 bin TL’lik limiti geçmediği için beyan edilmesi gerekmiyordu. Ancak yapılan değişiklik ile iki işverenden alınan ücret toplamı (590.000 + 30.000) belirlenen 600 bin TL’lik limiti geçtiği için artık bunun yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekiyor.

►Soru 3: 2020 yılında elde ettiğim ve tamamı zaten stopaj suretiyle vergilenmiş ücret gelirim nedeniyle ayrıca bir de yıllık gelir vergisi beyannamesi vermem ilave vergi vermem anlamına mı geliyor?

Tek işverenden almış olduğunuz ancak 600 bin TL’lik limiti geçtiği için beyanname vermeniz durumunda ek bir vergi çıkmayacaktır. Ancak birden fazla işverenden ücret almanız durumunda, beyannamede toplanan gelir üzerinden vergileme yapılacağından artan vergi oranları nedeniyle ek bir vergi çıkacaktır. Ancak beyanname vermeyen ücretlilere tanınmayan bazı indirimler, beyanname veren ücretlilere tanınmaktadır. Eğitim, sağlık, hayat sigorta prim indirimi, çeşitli bağış ve yardımlar gibi. Bu nedenle beyanname vermeniz durumunda alacaklı duruma geçmeniz ve vergi iadesi talep etmeniz de mümkün olacaktır.

►Soru 4: 2020 yılında mevcut işverenim yanında Serbest Bölgede bulunan başka bir işverenden de ücret geliri elde ettim. Bu durumda beyan yükümlülüğümü belirlerken serbest bölgedeki işverenimden aldığım ücreti dikkate almalı mıyım?

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na göre, gerekli şartların sağlanması durumunda serbest bölgede çalışanların ücretleri üzerinden gelir vergisi hesaplanmakta ancak işverenler tarafından verilen muhtasar beyanname üzerinden indirilmektedir. Bir başka ifade ile işverenlere sağlanmış bir teşvik olmaktadır. Bu nedenle 2020 yılında elde edilen ücretler nedeniyle yıllık beyanname vermek gerekip gerekmediğini belirlerken serbest bölgedeki işverenden alınan ücretin de dikkate alınması gerekmektedir.

Yukarıda anlatılan kurallar çerçevesinde, örneğin serbest bölgedeki işvenden alınan ücretin yıllık tutarının 150 bin TL, diğer işverenden alınan yıllık ücret tutarının 500 bin TL olduğunu varsayarsak, hem ikinci işverenden alınan tutar 49 bin TL’lik limiti, hem de toplam ücret tutarının 600 binTL’lik limiti aşması nedeniyle yıllık beyanname verilmesi gerekecektir. Böyle bir durumda serbest bölgeden alınan ücret üzerinden yıl içinde hesaplanan stopaj tutarı dahil ödenen stopajların tamamı hesaplanacak vergiden mahsup edilecektir.

►Soru 5: Teknokentte faaliyet gösteren bir işverenden ücret almam durumda da serbest bölgede olduğu gibi, yıllık beyanname vermem gerekip gerekmediğini belirlemek için, bu ücreti de dikkate almam gerekir mi?

Bu sorunun 2020 yılında elde edilen ücretler için cevabı hayır. Teknokentlerde 4691 sayılı Yasa kapsamında çalışanların elde ettikleri ücretler istisna edilmiş olduğu için bu ücretlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinde dikkate alınması ve verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekmiyor.

Ancak 4691 sayılı Yasa’da 2021 yılında yapılan son değişiklik ile bu kural değiştirilerek Serbest Bölgeler Kanunu’ndaki kurala benzer bir kural getirildi. Bu nedenle 2021 yılında elde edilecek ücretlerde teknokentlerdeki işverenlerden alınan ücretlerde beyan hesabında dikkate alınacaktır. Ama 2021 için. (Dünya)
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB tarafından 09/02/2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu . . .
18 ve 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslakları Gelen Görüşler de Dikkate Alınarak Güncellenmiştir.
Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ilk kez evlerde ve online olarak kutlanacak. . . .
23 Nisan 1920, Türk Milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği . .
23 Nisan kutlamalarıyla ilgili tartışmalar sürerken İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir genelge geldi. 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı . . . .
Erdoğan, turizm sektöründe de mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.
İçinde bulunduğumuz ayın kurumlar vergisi mükellefleri için yıllık beyanname dönemi olması dolayısıyla bende kurumlar vergisi . . . .
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO), Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Blockchain Girişimcisi . . . .
1996-2010 Dönemi Konya SMMM Oda Başkanı, 2010-2013 Dönemi TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRMOB'un Etik Kurulu Üyesi, AHMET İÇYER’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 14/04/2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelge ile kısmi kapanma tedbirleri belirlenmiş,
Mücbir sebep ilan edilmeyecek ise serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek . . .
7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 41’inci maddesi ile 3065 sayılı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bazı belediyeler, makam araçlarını itfaiye öncü aracı gibi göstererek vergi kaçırmıştır. Yapılması gereken bellidir. . . . .
7256 sayılı yapılandırma Kanununa yasal süresinde başvurmak şartıyla taksitle . . .
Pandemi yasakları sebebiyle yurtdışına gitme ya da yerleşme düşüncesi kesinlikle hız kesmedi. Gençler ülkesinin çöken sosyo-ekonomik
Gazetemizde 1 Mart 2021 tarihinde yayınlanan “Vergi Reform Paketinin ayrıntıları belli oldu!” başlıklı yazımda, kamuoyuna