2022 yılı kurum kazançlarında oran bilmecesi
28 Nisan 2022 Perşembe
2018, 2019 ve 2020 yılları kazançlarında yüzde 22, 2021 yılı kazançlarında yüzde 25 olarak . . .
2022 yılı kurum kazançlarında oran bilmecesi
HUKUKA GÖRE

2022 yılı kurum kazançlarında oran bilmecesi

Bumin DOĞRUSÖZ
bumin.dogrusoz@dunya.com

2018, 2019 ve 2020 yılları kazançlarında yüzde 22, 2021 yılı kazançlarında yüzde 25 olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı, 2022 yılında elde edilecek kazançlar için yüzde 23 olarak uygulanacak. İzleyen yıllarda bu oran - şimdilik - yüzde 20 olarak uygulanacak gibi gözüküyor.  

Ancak bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin 2022 ve sonrası yıllarda elde edeceği kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında uygulanacaktır. Burada anılan sermaye piyasası kurumları, Sermaye Piyasası Kanunu md. 35’e göre; yatırım kuruluşları, kolektif yatırım kuruluşları, sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları, varlık kiralama şirketleri, merkezî takas kuruluşları, merkezî saklama kuruluşları, veri depolama kuruluşları ile kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarıdır.

2022 yılında Borsa İstanbul’da ilk defa işlem görmek üzere ve en az yüzde 20 oranında hisseleri halka arz edilen kurumlarda -beş yıl süre ile- cari oran iki puan indirimle uygulanacak. Bir başka deyişle durumu buraya uyan kurumların kazançları 2022 yılında yüzde 21, sonrasında ise dört yıl daha cari orana göre iki puan düşük vergilenecekler.

Kurumlar vergisi, imalatçı ve/veya ihracatçı kurumların sadece üretim faaliyetleri ile ihracattan elde ettikleri kazançlar için bir puan indirimle yüzde 22 olarak uygulanacaktır. Kendi imal ettiklerini ihraç edenler için iki defa bir puan indirim uygulanması söz konusu değil. Ancak burada imalat ve/veya ihracattan sağlanan kazançların nasıl belirleneceğinden, genel giderlerden nereye nasıl pay verileceğine kadar pek çok soru, idari anlayışın henüz ortaya konulmamasına bağlı olarak henüz cevapsızdır.

2022 yılında hisseleri halka arz edilen kurumun imalatçı ve/veya ihracatçı olması halinde, imalat ve ihracat harici normal faaliyet kazançları 2022 yılında yüzde 21, imalattan veya ihracattan doğan kazançları için ise yüzde 20 oranında vergi ödeyeceklerdir. (Konuya ilişkin idari yorum belli değildir. İdari anlayış, her iki indiriminde yüzde 23 üzerinden yapılıp, vergi oranı düşük olacak olan yüzde 21 olarak ta belirlenebilir. Kanun bu şekilde de yorumlamaya da elverişlidir.)

Bir de indirimli kurumlar vergisi var. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesine göre; bir kısım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. İndirim oranı ise karmaşıktır. Bu konuda anılan maddeye, kanunun geçici 9. maddesine ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na bakabilirsiniz.

2022 yılında halka açılan ve ihracatçı olan bir şirketin aynı zamanda teşvik belgeli yatırımlarından doğan kazançlarının da bulunması halinde, oran konusunda bir örnek yapayım istedim. Tartışmalı konuları da dikkate alınca o kadar çok ihtimal ve alternatif oluştu ki çalışmayı sürdürmem olanaksızlaştı.

Neyse, basit bir oran konusunda bile bu kadar karmaşık bir yapı oluşturanları, belirsizliklerle fizibilite yapma olanağını yok edenleri, geleceği öngörülmez kılanları, kanunun uygulanmasını idari anlayış ve takdire mahkûm edenleri kutlamak gerekiyor. Vergi mevzuatını basitleştirmek adına karmaşıklaştırıyoruz.  

Korkarım ki kurumlar vergisinde de neticede herkes bildiğini okuyacak, sonra matrah artırımını ve/veya vergi affını bekleyecek.(Dünya)
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zam oranını açıkladı. Buna göre, 2022'nin ikinci yarısında ödenecek aylık net asgari ücret yüzde 30 . . . .
7256 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükmünün uygulanmasına yönelik usul ve esaslara . . .
İzmir SMMM Odasından Duyuru; Beyanname Sürelerinin Uzatılması Hakkında..
Konya S.M. Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, şirketlerin fatura işlemlerinin dijitale taşındığını belirterek . . . .
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuzda hesaplara yatırılacağını . . . .
Memur ve emeklinin 3.600 ek gösterge düzenlemesi için hazırlanan yasa teklifi af ve zam müjdeleriyle adeta mini seçim paketine dönüştürüldü.
Ülke olarak içinde bulunduğumuz konjonktür, toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi maalesef biz mali müşavirleri de derinden etkilemektedir.
"3600 ek gösterge" ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna . . .
Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj . . .
Antalya SMMM Odası Başkanı Sacettin Hancıoğlu'nun Ağabeyi Selahattin Hancıoğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları - 11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazetede 7409 sayılı Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2022/Mayıs Ayı Sigorta Primi, Kdv İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 27.07.2022 Tarihine Kadar Ödenebilecek
10 Eylül 1971 doğumluyum. 1 Kasım 1989 tarihinde sigortam başladı. 2021 Aralık ayına kadar aralıklarla çalıştım. . . . .
Ülkemiz, 2018 yılının ortalarından itibaren döviz kurlarının yükselişini önlemek için deneme yanılma yolu ile çeşitli taktiklere başvuruyor! . . .
Uzun bir süredir sağlık çalışanları tarafından beklenen mali ve özlük haklarına ilişkin iyileştirmeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve . . .
Evet, çok haklısınız, aslında bunun tam tersinin olması lazım. Ancak, ister inanın ister inanmayın şu an uygulamada böyle bir kaotik durum . . .