30.09.2020 Değerlemeye Esas Döviz Kurları.
12 Ekim 2020 Pazartesi
Nazım Anıl - YMM
30.09.2020 Değerlemeye Esas Döviz Kurlar

Nazım Anıl - YMM 
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı


Sirküler Tarihi : 12.10.2020

Sirküler No : 2020 / 193

Konu : 30.09.2020 Değerlemeye Esas Döviz Kurları.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince dönem sonlarında yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak Maliye Bakanlığı'nca tespit edilmesi gerekmektedir. Bu güne kadar ki uygulama Maliye Bakanlığı'nca Merkez Bankası'nca dönem sonu için ilan edilen döviz kurlarının esas alınması şeklindedir. Maliye Bakanlığı’nca henüz kur yayımlanmadığı için, bu çeyrekte 30.09.2020 tarihli Merkez Bankası’nca belirlenen kurlar dikkate alınacaktır.

Aşağıda Merkez Bankasınca 29.09.2020 tarihinde ilan edilen kurlar yer almaktadır. İlgili kurlar 30.09.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. II. Geçici Vergi Dönemine ilişkin olarak yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar (kasa hesabı gibi) için efektif alış kuru (bulunmazsa döviz alış kuru), diğer değerleme işlemlerinde ve döviz cinsinden yabancı paralar için ise, döviz alış kuru uygulanacaktır.

Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Genel Başkan Emre Kartaloğlu ve SGK Bşk Sayın İsmail YILMAZ’ın katılımlarıyla, 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 11.00'de SOHBET PROGRAMI gerçekleştirilecektir.
Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen derneğimiz tarafından bağımsız denetçiler için sürekli eğitim programı kapsamında Ocak ayı yüz yüze ve on-line eğitim takvimimiz aşağıdaki görsellerde paylaşılmıştır.
İSMMMD, Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından uzaktan eğitim yöntemi ile bağımsız denetçiler için sürekli eğitim programları düzenleme konusunda yetki almış olup; Temel Tahkim Eğitimi konulu ders açılmıştır.