8- (07.03.2023) - (00013-14-15) - İstanbul SMMM Odası "2022 Yılı Gelirlerinin Gelir Vergisi Yönünden Vergilendirilmesi" Konulu Seminer Düzenledi
07 Mart 2023 Salı
8- SORULAR ve CEVAPLAR BÖLÜMÜ: Oturum Başkanı Yalçın Sütütemiz Meslek Mensuplarından Gelen Sorulara Cevap Vermesi İçin Konularına Göre Konuklara Sorulara Cevap Vermeleri İçin Söz Verdi.
4- Temsilci Yardımcısı Yeter Aydın Sunumlarını Yapması ASAY ve AKEAD Yazılım Çözümleri Danışmanlık Adına Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Soytan'ı Kürsüye Davet Etti.