Ağustosta Bizi İlgilendiren Neler Oldu? Ve Bu Değişikliklerin Bildirimi Nasıl Olacak?
21 Eylül 2020 Pazartesi
Hazine ve Maliye Bakanlığınca COVID-19 pandemisinin ekonomiye . . .
Ağustosta Bizi İlgilendiren Neler Oldu? Ve Bu Değişikliklerin Bildirimi Nasıl Olacak?

Ağustosta Bizi İlgilendiren Neler Oldu? 

Ve Bu Değişikliklerin Bildirimi Nasıl Olacak?

Aynur Mısırlı  - SMMM - İzmir

(Cumhuriyetçi Mali Müşavirler Grubu Yönetim Kurulu üyesi)

Hazine ve Maliye Bakanlığınca COVID-19 pandemisinin ekonomiye olumsuz etkilerinin azaltılması için yapılan çalışmalar kapsamında yıl sonuna kadar , bazı durumlarda da daha kısa süreli olma üzere bazı indirim ve teşvikler yürürlüğe girmiştir. Bunları derlediğimiz yazımız aşağıda sizlere sunulmuştur.

1.KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Ağustos 2020 döneminden itibaren bazı sektörlerde kdv oranları %18’den %8’e , %8 olanlarda ise %1’e düşürüldü. Ve yıl sonuna kadar KDV indirimi uygulanacak.

PEKİ KDV indirimi neleri kapsıyor?

İşyeri kiralama hizmeti, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri ile halı ve kilim yıkama hizmetlerinde Kdv oranı % 8 olarak uygulanacaktır.

Ayrıca malzemeleri hariç olmak üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlarda  KDV indiriminden yararlanacaktır. Bunlar ise şu şekilde sıralanabilir.:

"Bisiklet, motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı, evde kullanılan elektrikli cihazların (buz dolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima gibi) bakım ve onarımı, tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD-DVD oynatıcıları, ev tipi kameralar gibi) bakım ve onarımı, evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (şofben, banyo kazanı, kombi gibi.. merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı, ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı, mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı, bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı, müzik aletlerinin bakım ve onarımı, çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı, hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri."

Yine, genel orana tabi yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), yolcu taşımacılığı hizmetleri, genel orana tabi süs bitkileri ile çiçek teslimleri de KDV indiriminden faydalanacaktır.

Salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizm ile doğrudan ve dolaylı ilgili olan konaklama hizmeti, yeme-içme sektöründe verilen hizmetler ile sinema, tiyatro, opera ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin yüzde 8 olan KDV oranları da yıl sonuna kadar geçici olarak % 1'e indirilmiştir. 

Özel okullarda eğitim ve öğretim hizmetlerinde kdv oranları da aynı şekilde %1’e indirilmiştir.

2.STOPAJ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

işyeri kiralarından yapılan stopaj kesinti  oranı % 20’den % 10’a indirildi. Diğer adıyla kaynaktan kesinti dediğimiz ve muhtasar beyanname ile beyan ettiğimiz olan bu vergi ; 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılan ödemelerde uygulanacaktır. 

Geçici bir süreliğine uygulanacak olan bu indirimin amacı; pandemi sürecinde zor durumda kalan ticaret ve  serbest meslek erbabı ile zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçiler ile Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesinde yer alan kurumlar tarafından yapılacak kira ödemelerinde yapılacak stopaj oranının % 20 yerine , % 10  olarak uygulanacak olmasıdır.

Yıl içinde peşin ödenmiş yada 31.07.2020 tarihinden önce yapılmış fakat ağustos ve sonrasını kapsayan kira ödemeleri ise bu kapsam dışında tutulacaktır. Çünkü  Kira ödemelerinde ‘’ödeme tarihi’’ beyan esasında tutulmaktadır. 

Kira ödemelerini Fatura karşılığında yapan işyerleri ise %18 olan kdv oranının %8’e indirilmesiyle desteklenmiştir.

3.İLK DEFA MUHSGK BİLDİRİMİNDE BULUNDUK

2018 tarihinden bu yana seçilmiş illerde başlayan muhtasar ve sgk beyannamelerinin bildirimi Temmuz dönemini kapsayacak şekilde Ağustos/2020 tarihinden itibaren tüm yurt genelinde uygulanmaya başlamıştır.  

4.KÇÖ VE ÜCRETSİZ İZİN BİLDİRİM SÜRELERİ UZADI

      Kovid-19 Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

      Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile bir ay uzatıldı. Sonrasında ise ek uzatmalar yapıldı. 

Ve nihayetinde 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 1 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği, işverenlerce E-devlet üzerinden sorgulanabilecektir.

Yani Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecektir.

Aynı zamanda kapsama, kısa çalışma ödeneğinden yersiz yararlanan iş yerlerine ceza verilmesini de öngörüyor. Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde iş yeri, sağlanan destekten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacaktır. 

Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde ise , yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasının yanı sıra haziran ayından itibaren yada sonrasında  normal çalışma sürecine giren işyerlerinde ise ödenecek sgk  prim tutarlarının teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler de yapılmıştır. 

Buna göre; koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların, çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak olup 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile yani 2020/35 sayısı sgk genelgesi ile destek kapsamına alınmıştır. (bu konuya 6.başlık ile değinmeye çalıştım.)

5.İŞTEN ÇIKARILMALARLA İLGİLİ KISITLAMALAR UZATILDI

       Cumhurbaşkanı, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin de uygulama süresini 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecektir. 

      Karara göre, koronavirüs nedeniyle, 30 Haziran dahil bu tarihe kadar kısa çalışma ödeneği uygulamasına başvuran işyerleri için uygulama ağustos sonuna kadar geçerli olup, yeni başvuru alınmayacaktır. 

     Kısa çalışma uygulamasına bağlı olarak işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin de 1 ay uzatılacak. Bu iki uygulamadaki bir aylık uzatma süresi ise 17 Ağustos 2020 itibariyle başlayacak. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ise net 1168 TL düzeyinde nakdi ücret desteği sağlanacak olup bu Kararla, bu desteğin ödenmesine ilişkin süre de uzatılmış oldu. Yani ücretsiz izin uygulaması, işten çıkarma yasağına bağlı olarak uzamış oluyor.

6.2020/35 NOLU SGK GENELGESİ ile 7252 SAYILI TEŞVİKTEN FAYDALANILMASI KONUSU YAYINLANDI 

28.07.2020 tarihli ve 31119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile: 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma veya nakdi ücret desteği başvurusunda bulunmuş olan özel sektör iş yerlerine bu uygulamalarını bitirip, normal çalışma sürecine başlamaları halinde kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılardan dolayı prim desteği sağlanacağı açıklanmıştır.

Diğer Teşvik ve Desteklerden Yararlanma durumuna bakmamız gerekirse ; 7252 sayılı teşvikten yararlanacak işverenler diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaklardır.

Prim Teşvik Süresinin Uzatılması ve Yürürlük Tarihi Cumhurbaşkanı, söz konusu teşviklerden yararlanılacak 3 aylık süreyi, sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzayabilecektir. Kısa çalışmanın ve/veya nakdi ücret desteğinin sonlandırılmasına ilişkin sigorta prim teşviki uygulaması 01.08.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır. Destek süresi;

Kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının, kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını,

Nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını
geçemeyecektir.

Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaklar.
Buna ilişkin bildirim ise muhsgk’da tek satırda yapılabilecektir.

Sonuç olarak hem vergisel hemde sgk ve işkur boyutunda dikkate almamız gereken değişikliklere özetle değinmeye çalıştım , umarım faydalı ve yararlı olur. 
21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir.
252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin . . .
2021 yılı sonuna doğru döviz kurlarında yaşanan sıçramaya karşı hayatımıza sokulan kur . . . .
Türk Ticaret Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereği olarak “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin. . .
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .
4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık . . . .
İktidar milletvekilleri tarafından, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan . . . .
Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, . . . .
Türkiye, Ekim 2021'de önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından . . .
Yapılan son açıklama ve uygulamalardan, 20 yıl süren “yüksek faiz, düşük kur” politikasında . .