Antalya Eşgüdüm Kurulu Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR; "Çözüm Her Zaman Mümkündür . . ."
21 Ocak 2021 Perşembe
Bugüne kadar kentin geleceği, kent halkının mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi, kentimizin doğa harikası . . . .
Antalya Eşgüdüm Kurulu Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR; "Çözüm Her Zaman Mümkündür . . ."
Antalya Eşgüdüm Kurulu Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR

"Çözüm Her Zaman Mümkündür . . ." 

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak;

Bugüne kadar kentin geleceği, kent halkının mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi, kentimizin doğa harikası yapısının gelecek nesillere aktarılması adına yapılan tüm çalışmalara katkı koymaya çalıştık. Bunların aksine olan bütün çalışmalara da karşı duruş sergileyerek bilgi ve birikimlerimizi kentin yararına kullanmaya özen gösterdik.

Yine böyle bir noktada;

Kentimiz ve kent halkımız adına doğal kaynakların korunması, mevcut kent mirasının gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir bir yaşam döngüsü adına değerlendirme yapma mecburiyeti doğmuştur. Kentin yapılaşmış alanlarına en yakın bölgesindeki imar baskısının, doğru bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Planlama ilkelerinin, sağlıklı kent gelişiminin, kent yaşayanlarının konforu ile ekonomik baskıların doğru bir şekilde çözümlenmesinin üzerinde özellikle durulmalıdır. Dolayısıyla bu analiz, gelişme eğilimi ülkemiz ortalamasının üstünde olan kentimiz için çok önemlidir.

Kentimizin Kırcamii bölgesinde yoğunlaşan ve senelerdir kentin ve kentlinin gündemini meşgul eden bu hususta, gelinen nokta itibarıyla bir kez daha değerlendirilmesi ihtiyacı doğduğu kanaatindeyiz.

Bölgenin, toprak koruma kurulunun “tarım dışı kullanım kararı” vermesinin ardından başlayan imar ve parselasyon planlarının, gelinen süreçte mahkeme kararlarıyla iptal edilmesi yaşanan sürecin bilimsel ve teknik verilere doğru bir şekilde oturtulamadığının göstergesidir.

Bilimsel ve teknik gerekçeler derken, halkımızı bu kavramlardan korkutmamak gerekmektedir. Çünkü bu terimlerin içerisinde kent halkının ihtiyaçları, gereksinimleri, yaşam şekillerine göre kentin gelişiminin en etkin ve sağlıklı bir şekilde sağlanması gelmektedir. Fakat sadece bu gerekçelerin kent gelişimi için yeterli olmadığı açıktır. Bunlarla birlikte kent kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılarak yatırımların Belediyelerce doğru bir şekilde ve öncelik sırasına göre yapılması da önemlidir. Kentin imkânları, siyasetçilerin rantı ön plana çıkaracak oy kaygısına hiçbir zaman teslim edilmemelidir.

Bu ve bunun gibi değerlendirilecek konuların uzmanı olan meslek odalarımızca yeteri kadar değerlendirme yapılmış olmakla birlikte bu değerlendirmelerin yönetimlerce dikkate alınması önem taşımaktadır. Konunun uzmanı odalarımızca dava konusu edilen imar planları gerçekten doğru temellere oturtulmuş olsaydı mahkemelerin kararlarının bu şekilde olmayacağı hatta belki de dava konusu olmayacağı açıktır. Bu noktada ilgili meslek odalarımızın değerlendirmelerine önem veriyor ve kaygılarını paylaşıyoruz.

Dolayısıyla gelinen noktada mahkeme kararlarını tartışmak yerine, Planı iptale götüren sebepler dikkate alınarak; doğru bir planlama anlayışıyla, kent dinamikleri ve meslek odalarının katkılarıyla, konunun şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve sürdürülebilir sağlıklı kentleşme temeline uygun hale getirilerek çözümün mümkün olduğunu belirtmek isteriz.

Antalya Kamuoyuna 

Saygılarımızla...

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu :

Antalya Barosu                                                          Makine Müh. Odası Antalya Şubesi                    Antalya Tabip Odası

Gıda Müh. Odası Antalya Şubesi                               Elektrik Müh. Odası Antalya Şubesi              Harita Müh. Odası Antalya Şubesi

Kimya Müh. Odası Antalya İl Tem.                            Mimarlar Odası Antalya Şubesi                    Jeoloji Müh. Odası Antalya Şubesi

Veteriner Hekimleri Odası                                        Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi            Maden Müh. Odası Antalya Şubesi

Ziraat Müh. Odası Antalya Şubesi                             Jeofizik Müh. Odası Antalya Şubesi              Çevre Müh. Odası Antalya Şubesi

İnşaat Müh. Odası Antalya Şubesi                            Antalya SMMM Odası                                  Gemi Müh. Odası Antalya Şubesi

Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi                      Orman Müh. Odası Antalya Şubesi               İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Antalya Diş Hekimleri Odası                                     Antalya Eczacılar Odası

21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir.
252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin . . .
2021 yılı sonuna doğru döviz kurlarında yaşanan sıçramaya karşı hayatımıza sokulan kur . . . .
Türk Ticaret Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereği olarak “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin. . .
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .
4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık . . . .
İktidar milletvekilleri tarafından, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan . . . .
Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, . . . .
Türkiye, Ekim 2021'de önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından . . .
Yapılan son açıklama ve uygulamalardan, 20 yıl süren “yüksek faiz, düşük kur” politikasında . .