Antalya Eşgüdüm Kurulu Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR; "Çözüm Her Zaman Mümkündür . . ."
21 Ocak 2021 Perşembe
Bugüne kadar kentin geleceği, kent halkının mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi, kentimizin doğa harikası . . . .
Antalya Eşgüdüm Kurulu Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR; "Çözüm Her Zaman Mümkündür . . ."
Antalya Eşgüdüm Kurulu Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR

"Çözüm Her Zaman Mümkündür . . ." 

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak;

Bugüne kadar kentin geleceği, kent halkının mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi, kentimizin doğa harikası yapısının gelecek nesillere aktarılması adına yapılan tüm çalışmalara katkı koymaya çalıştık. Bunların aksine olan bütün çalışmalara da karşı duruş sergileyerek bilgi ve birikimlerimizi kentin yararına kullanmaya özen gösterdik.

Yine böyle bir noktada;

Kentimiz ve kent halkımız adına doğal kaynakların korunması, mevcut kent mirasının gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir bir yaşam döngüsü adına değerlendirme yapma mecburiyeti doğmuştur. Kentin yapılaşmış alanlarına en yakın bölgesindeki imar baskısının, doğru bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Planlama ilkelerinin, sağlıklı kent gelişiminin, kent yaşayanlarının konforu ile ekonomik baskıların doğru bir şekilde çözümlenmesinin üzerinde özellikle durulmalıdır. Dolayısıyla bu analiz, gelişme eğilimi ülkemiz ortalamasının üstünde olan kentimiz için çok önemlidir.

Kentimizin Kırcamii bölgesinde yoğunlaşan ve senelerdir kentin ve kentlinin gündemini meşgul eden bu hususta, gelinen nokta itibarıyla bir kez daha değerlendirilmesi ihtiyacı doğduğu kanaatindeyiz.

Bölgenin, toprak koruma kurulunun “tarım dışı kullanım kararı” vermesinin ardından başlayan imar ve parselasyon planlarının, gelinen süreçte mahkeme kararlarıyla iptal edilmesi yaşanan sürecin bilimsel ve teknik verilere doğru bir şekilde oturtulamadığının göstergesidir.

Bilimsel ve teknik gerekçeler derken, halkımızı bu kavramlardan korkutmamak gerekmektedir. Çünkü bu terimlerin içerisinde kent halkının ihtiyaçları, gereksinimleri, yaşam şekillerine göre kentin gelişiminin en etkin ve sağlıklı bir şekilde sağlanması gelmektedir. Fakat sadece bu gerekçelerin kent gelişimi için yeterli olmadığı açıktır. Bunlarla birlikte kent kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılarak yatırımların Belediyelerce doğru bir şekilde ve öncelik sırasına göre yapılması da önemlidir. Kentin imkânları, siyasetçilerin rantı ön plana çıkaracak oy kaygısına hiçbir zaman teslim edilmemelidir.

Bu ve bunun gibi değerlendirilecek konuların uzmanı olan meslek odalarımızca yeteri kadar değerlendirme yapılmış olmakla birlikte bu değerlendirmelerin yönetimlerce dikkate alınması önem taşımaktadır. Konunun uzmanı odalarımızca dava konusu edilen imar planları gerçekten doğru temellere oturtulmuş olsaydı mahkemelerin kararlarının bu şekilde olmayacağı hatta belki de dava konusu olmayacağı açıktır. Bu noktada ilgili meslek odalarımızın değerlendirmelerine önem veriyor ve kaygılarını paylaşıyoruz.

Dolayısıyla gelinen noktada mahkeme kararlarını tartışmak yerine, Planı iptale götüren sebepler dikkate alınarak; doğru bir planlama anlayışıyla, kent dinamikleri ve meslek odalarının katkılarıyla, konunun şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve sürdürülebilir sağlıklı kentleşme temeline uygun hale getirilerek çözümün mümkün olduğunu belirtmek isteriz.

Antalya Kamuoyuna 

Saygılarımızla...

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu :

Antalya Barosu                                                          Makine Müh. Odası Antalya Şubesi                    Antalya Tabip Odası

Gıda Müh. Odası Antalya Şubesi                               Elektrik Müh. Odası Antalya Şubesi              Harita Müh. Odası Antalya Şubesi

Kimya Müh. Odası Antalya İl Tem.                            Mimarlar Odası Antalya Şubesi                    Jeoloji Müh. Odası Antalya Şubesi

Veteriner Hekimleri Odası                                        Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi            Maden Müh. Odası Antalya Şubesi

Ziraat Müh. Odası Antalya Şubesi                             Jeofizik Müh. Odası Antalya Şubesi              Çevre Müh. Odası Antalya Şubesi

İnşaat Müh. Odası Antalya Şubesi                            Antalya SMMM Odası                                  Gemi Müh. Odası Antalya Şubesi

Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi                      Orman Müh. Odası Antalya Şubesi               İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Antalya Diş Hekimleri Odası                                     Antalya Eczacılar Odası

Aysın Komitgan ile Gün'Aysın' programının konuğu; Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Kemal Tığoğulları ve Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz, Bursa' da Bugün TV'de canlı yayın ile sizlerle.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla; hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor, tutuklu ve hükümlüler . . .
Yargılamanın aleniliği ilkesine ve emsal kararlara ulaşım hakkına rağmen, Danıştay kararlarına ulaşmak pek mümkün değil. . . .
“ Şurasını iyi bilmek gerekir ki, ne erkekler kadınlara hizmetkar, ne de kadınlar erkeklere cariye olmak için yaratılmışlardır. “ . . . .
Daha önce 2016 ve 2017 yılını yapmış olanların tekrar yapmalarına gerek yok. Ancak benim devlete katkım olsun yaparım diyenlere bir . . .
Cumartesi günkü “Borç yapılandırmasında nelere dikkat etmek gerekir?” başlıklı yazımda yapılandırmaya ilişkin;
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendiyle “kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, . . .
1 Haziran 1989'da kabul edilen ve 13 Haziran 1989'da Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren . . . .
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Haziran 2021 tarihli Resmi . .
Gazetemizde 4 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Taşınmazlarda Değerleme Sorunu Şirketleri İsyan ettirdi!” başlıklı köşe yazımda,
Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik . . . .
3568 sayılı meslek yasamız 13 Haziran 1989 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve mesleğimiz yasal kimliğine kavuşmuştur. Kutlu olsun
Bazı hukuk düzenlemeleri öngörülmeyen durumlar yaratabilir. Bu yazımda acil çözüm bekleyen üç ‘hukuksal feryat’a yer vereceğim:
Basına yansıyan haberlerden Adalet Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütüldüğü ve UZLAŞTIRMACILIK yetkisi için . . . .
İŞKUR tarafından önerilen işi haklı bir neden olmaksızın reddedenlerin işsizlik ödenekleri işi reddettikleri tarih itibarıyla,
Pandeminin 2020 Mart ayında hayatımıza girmesiyle iş dünyasının yaşayabileceği muhtemel olumsuzlukların hızla önüne . . . .
Yeni yapılandırma kanunu yasalaştı. Yeni versiyon kanun, esasen önceki kapsamlı yapılandırma kanunlarının bir benzeri.
Borç yapılandırması, matrah artırımı, stok ve kasa affı, ihtilaflı dosyaların feragat yoluyla çözümü ve bu gibi birçok müesseseyi düzenleyen
Bursa YMM Odası Başkanı YMM Kemal Tığoğulları ve Bursa SMMM Odası Başkanı SMMM Doğan Yılmaz'la Günaysın Programında Buluşuyor.