Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR
10 Aralık 2020 Perşembe
Tüm insanların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasını öngören, doğuştan hür ve eşit doğduğu gerçeği üzerine inşa edilen. . .
Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR
Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR

Dünya İnsan Hakları Günü

Tüm insanların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasını öngören, doğuştan hür ve eşit doğduğu gerçeği üzerine inşa edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 72. yıldönümü. 

İnsanların öldürülmediği, haklarını ve düşüncelerini savunduğu, din, dil, ırk ayrımının yapılmadığı, eşit olduğu, ülkelerini vatanlarını terk etmek zorunda olmadığı, insan onurunun ayaklar altına alınmadığı bir dünyada yaşamak hepimizin ortak arzusu ve beklentisidir. 

İnsan haklarını korumak, hak ihlallerini önlemek tüm insanlığın ve tüm ülkelerin ortak görevidir. İnsan haklarına objektif bir bakış açısıyla tüm dünyada her geçen gün daha fazla saygı görmesi inancıyla, İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir.
252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin . . .
2021 yılı sonuna doğru döviz kurlarında yaşanan sıçramaya karşı hayatımıza sokulan kur . . . .
Türk Ticaret Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereği olarak “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin. . .
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .
4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık . . . .
İktidar milletvekilleri tarafından, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan . . . .
Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, . . . .
Türkiye, Ekim 2021'de önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından . . .
Yapılan son açıklama ve uygulamalardan, 20 yıl süren “yüksek faiz, düşük kur” politikasında . .