Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2024 Yılı İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı.
27 Şubat 2024 Salı
Nazım Anıl - YMM
Özel nitelikli inşaatlarda SGK’ dan ilişiksiz belgesi alınabilmesi için bina maliyetinin SGK tarafından ilan edilen işçilik oranına denk gelen kısmı kadar sigorta primine esas kazanç bildiriminde bulunmak gerekmektedir.
Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2024 Yılı İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı.

Nazım Anıl - YMM 
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Sirküler Tarihi : 27.02.2024

Sirküler No : 2024 / 047

Konu : Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2024 Yılı İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı.

Özet: Özel nitelikli inşaatlarda SGK’ dan ilişiksiz belgesi alınabilmesi için bina maliyetinin SGK tarafından ilan edilen işçilik oranına denk gelen kısmı kadar sigorta primine esas kazanç bildiriminde bulunmak gerekmektedir. SGK’ ya bildirilecek prime esas kazanç hesabına esas olan bina maliyetinin tespiti için gerekli olan 2024 yılına ait inşaat birim maliyetleri açıklandı. Buna göre; 2024 yılından önce başlayıp, 2024 yılı içinde bitirilmiş olan inşaatlarda bitirildiği yıldanönceki yıla ait yayımlanan son birim maliyet bedelinin esas alınacağından 12.08.2023 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 2023/2 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğdeki maliyet bedellerinin; 2024 yılında başlayıp, 2024 yılı içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alındığından 20.02.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan birim maliyet bedellerinin; esas alınması gerekmektedir.

ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLANMASI: Özel nitelikli inşaatlarda yapan gerçek veya tüzel kişilerden ilişiksizlik belgesi istenmektedir. İlişiksizlik belgesinin alınabilmesi için, özel nitelikli inşaatlarda inşaat maliyetinin belli bir yüzdesinin, işçilik olarak SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Yapılan asgari işçilik hesaplanması sonucunda SGK’ya bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç tutarı bildirilir ve karşılığı prim ödenirse SGK’nın ilgili birimince ilişiksizlik belgesi verilmektedir.

REKLAM ALANI
8- Kişisel Gelişim Uzmanı Zafer Yılmaz' la; Diksiyon, İletişim Teknikleri, Kürsüden Dinleyiciye Hitap, Kendimizi Nasıl Tanıtırız, Sesin Kullanımı ve Diyafram Nefes Tekniği Farkındalık Çalışması.
REKLAM ALANI
" Meslek Yasamızın 35. Yılını Kutluyor ve Tüm Meslektaşlarımızı Bekliyoruz."
Gazze Basın Açıklaması